10. Prepositions of direction

Prepositions of direction
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Prepositions of direction

Slide 1 - Tekstslide

At the end of the lesson:
You know the prepositions of direction and can you use them in a correct way in a sentence

Slide 2 - Tekstslide

Notes:
across = naar de overkant
along = langs
after = achterna
around = rond / erom heen
alongside = gelijk op met
down = naar beneden
from = van

into = erin

Slide 3 - Tekstslide

Notes:
off = vanaf 
over = overheen
through = door
to = naar
up = op / omhoog
along = langs
onto = op


Slide 4 - Tekstslide

Notes:
out of = uit
past = voorbij
round = rond
towards = naar ... toe
up = naar boven

Slide 5 - Tekstslide

Practice
  1. Fill in the correct prepositions
  2. Read the first item on the worksheet.
  3. Think of three suitable answers, raise your hand when you fill in.
  4. Other teams stop writing and listen to the answers.
  5. CORRECT? - You get a point for your team. 
Slide 6 - Tekstslide

Prepositions of direction

Slide 7 - Tekstslide

They cycled ..... the river for hours.
A
off
B
in
C
along
D
from

Slide 8 - Quizvraag

The bird flew .... my head
A
over
B
across
C
from
D
up

Slide 9 - Quizvraag

You have to climb ... the stairs
A
over
B
up
C
into
D
through

Slide 10 - Quizvraag

We wanted to get ... the river, but there was no bridge
A
off
B
from
C
across
D
in

Slide 11 - Quizvraag

We walked ... the building twice looking for the entrance
A
across
B
around
C
into
D
through

Slide 12 - Quizvraag

He climbed ... the stage and started singing
A
into
B
through
C
up
D
onto

Slide 13 - Quizvraag

He walked away ... the accident
A
off
B
from
C
into
D
across

Slide 14 - Quizvraag

Our dog jumped ... the fence and ran to the park
A
up
B
to
C
over
D
in

Slide 15 - Quizvraag

We went ... the cave to explore
A
along
B
up
C
around
D
into

Slide 16 - Quizvraag

How did it go?
Further practise: Scan Qr code below.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

Prepositions of direction

Slide 19 - Tekstslide

What have you learnt?

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide