10. Prepositions of direction

Prepositions of direction
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Prepositions of direction

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van de les:
Ken je de prepositions of direction en kun je ze op de juiste manier gebruiken in een zin

Slide 2 - Tekstslide

Aantekening:
across = over
around = rond / erom heen
away from = weg van
walk down = lopen langs
from = vanaf
in = in
into = erin

Slide 3 - Tekstslide

Aantekening:
of = vanaf / af
over = over(heen)
through = door(heen)
to = naar
up = op / omhoog
along = langs
onto = erop


Slide 4 - Tekstslide

Oefenen
Vul het juiste 'preposition'  in de zin in

Slide 5 - Tekstslide

They cycled ..... the river for hours.
A
of
B
in
C
along
D
from

Slide 6 - Quizvraag

He jumped .... the swimming pool
A
across
B
through
C
in
D
into

Slide 7 - Quizvraag

The bird flew .... my head
A
around
B
across
C
from
D
up

Slide 8 - Quizvraag

You have to climb ... the stairs
A
over
B
up
C
into
D
through

Slide 9 - Quizvraag

We wanted to get ... the river, but there was no bridge
A
off
B
from
C
across
D
in

Slide 10 - Quizvraag

We walked ... the building twice looking for the entrance
A
across
B
around
C
into
D
through

Slide 11 - Quizvraag

He climbed ... the stage and started singing
A
into
B
through
C
up
D
onto

Slide 12 - Quizvraag

He is ... the house
A
in
B
across
C
along
D
up

Slide 13 - Quizvraag

Yesterday we went ... the cinema
A
across
B
through
C
to
D
onto

Slide 14 - Quizvraag

He walked away ... the accident
A
off
B
from
C
into
D
across

Slide 15 - Quizvraag

Our dog jumped ... the fence and ran to the park
A
up
B
to
C
over
D
in

Slide 16 - Quizvraag

We went ... the cave to explore
A
along
B
up
C
around
D
into

Slide 17 - Quizvraag

You must walk ... the bridge
A
across
B
through
C
around
D
down

Slide 18 - Quizvraag

Is er iets wat je nog niet zo goed snapt?
Zo ja, schrijf dit op.

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide