H4.1 Verbranding

H4.1 Verbranding
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H4.1 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Online naar de methode
Maak de voorkennistoets

timer
10:00

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Na afloop van de les: 
 • weet je wat een verbrandingsreactie is;
 • weet je de voorwaarden voor verbranding en het blussen van een brand;
 • weet je welke verbrandingsproducten ontstaan en hoe je die aantoont.

Slide 3 - Tekstslide

Stoffen
Voorwaarden verbranding
 

Een brand ontstaat alleen wanneer alle drie de voorwaarden aanwezig zijn.


Wanneer 
1 van de voorwaarden wordt weggehaalddooft het vuur.

 

Een verbrandingsreactie is altijd een reactie met zuurstof.

Bij een verbrandingsreactie komt altijd warmte vrij: Exotherm.

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

Volledige verbranding

Volledige verbranding: een verbranding met voldoende zuurstof, het is een schone verbranding.

Kenmerken: geen rook, blauwe of kleurloze vlam, alle brandstof verbrandt (er ontstaat H20 = water en CO2 = koolstofdioxide)

Een verbranding is een chemische reactie met zuurstof, er verdwijnen stoffen en er ontstaan andere stoffen.


Slide 6 - Tekstslide

Volledige verbranding

Slide 7 - Tekstslide

Onvolledige verbranding

Onvolledige verbranding: een verbranding met te weinig zuurstof. Het is geen schone verbranding.

Kenmerken: wel rook zichtbaar, gele vlam = brandende roetdeeltjes, niet alle brandstof verbrandt, er ontstaat water, roet (C) en koolstofmono-oxide (CO)

Slide 8 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding
 • voldoende zuurstof
Onvolledige verbranding
 • Onvoldoende zuurstof
 • Andere reactieproducten
Zeer giftig gas!

Slide 9 - Tekstslide

Aantonen verbrandingsproducten
Reagens = stof die een andere stof zichtbaar maakt
 • Water maakt wit kopersulfaat blauw 
 • Koolstofdioxide maakt helder kalkwater troebel
 • Bruin Broomwater met zwaveldioxide wordt kleurloos
Producten zijn niet altijd te zien. Denk aan waterdamp en koolstofdioxide. Je kunt ze wel aantonen

Slide 10 - Tekstslide

Ontstane produkten

Slide 11 - Tekstslide

Zelf reactievergelijkingen opstellen
Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van 
C5H10S

- Is de reactie volledig of onvolledig ?
- Welke elementen verbranden er ?
-Welke stoffen ontstaan dus?
-Reactievergelijking kloppend maken.

Slide 12 - Tekstslide

Zelf reactievergelijkingen opstellen
Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van 
C5H10S

2 C5H10S (l) + 17 O2 (g) → 10 CO2 (g) + 10 H2O (l) + 2 SO2 (g)

Slide 13 - Tekstslide

Zelf reactievergelijkingen opstellen
Geef de reactievergelijking voor de onvolledige verbranding van propaan (C3H8). Bij deze onvolledige verbranding ontstaat naast water ook koolstofmono-oxide.

Slide 14 - Tekstslide

Zelf reactievergelijkingen opstellen
Geef de reactievergelijking voor de onvolledige verbranding van propaan (C3H8). Bij deze onvolledige verbranding ontstaat naast water ook koolstofmono-oxide.

2 C3H8 (g) + 7 O2 (g) → 6 CO (g) + 8 H2O (l)

Slide 15 - Tekstslide

VWO: Zelf reactievergelijkingen opstellen
In een slecht geventileerde ruimte staat een butaan (C4H10) kachel. In eerste instantie vindt er volledige verbranding plaats. Na een tijdje gaat de volledige verbranding over in een onvolledige verbranding. De verhouding waarin koolstofdioxide en koolstofmono-oxide ontstaan blijkt 1 : 1 te zijn. Het andere reactieproduct is water.

Geef de reactievergelijking van deze verbranding.

Slide 16 - Tekstslide

VWO: Zelf reactievergelijkingen opstellen
In een slecht geventileerde ruimte staat een butaan (C4H10) kachel. In eerste instantie vindt er volledige verbranding plaats. Na een tijdje gaat de volledige verbranding over in een onvolledige verbranding. De verhouding waarin koolstofdioxide en koolstofmono-oxide ontstaan blijkt 1 : 1 te zijn. Het andere reactieproduct is water.

Geef de reactievergelijking van deze verbranding.
2 C4H10 (g) + 11 O2 (g) → 4 CO (g) + 4 CO2 (g) + 10 H2O (l)

Slide 17 - Tekstslide

Evaluatie Leerdoelen
Na afloop van de les: 
 • weet je wat een verbrandingsreactie is;
 • weet je de voorwaarden voor verbranding en het blussen van een brand;
 • weet je welke verbrandingsproducten ontstaan en hoe je die aantoont.

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk
Leren H4.1 en maken online in de methode

Havo: 1 t/m 12a
VWO: 1 t/m 11

Slide 19 - Tekstslide