Politieke partijen en Politieke stromingen

Politiek

Politieke partijen en -stromingen

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Politiek

Politieke partijen en -stromingen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke politieke partijen en/of -stromingen in Nederland zijn, en welke standpunten zij hebben.

Slide 2 - Tekstslide

TERUGBLIK

Slide 3 - Tekstslide

KENMERKEN RECHTSSTAAT
 • DEFINITIE?
 • GRONDWET
 • GRONDRECHTEN
 • RECHTSBESCHERMING
 • ONAFHANKELIJKE RECHTERLIJKE MACHT
 • DEMOCRATIE

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

KENMERKEN PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE
* Er is een grondwet
* Er is een volksvertegenwoordiging
* Er zijn vrije, eerlijke en geheime verkiezingen
* Er is sprake van machtenscheiding (trias politica)
* Er wordt gestreefd naar politieke gelijkheid voor iedereen


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Link

Slide 9 - Video

WAT KOMT HIER AAN DE ORDE
 • 1. Machtsmiddelen:  AANTAL +.TOEGANG TOT POLITICI
 • 2.TRIAS POLITICA: UITVOERENDE MACHT =BELASTINGDIENST
 • 3. CONTROLE DOOR PARLEMENT
 • 4. PARLEMENTAIRE ENQUÊTE
 • 5.RECHTSBESCHERMING ( GRONDWET)

Slide 10 - Tekstslide

Actief en passief kiesrecht
Actief kiesrecht: zelf mogen stemmen


Passief kiesrecht: jezelf verkiesbaar mogen stellen


Politici gebruiken dus beide rechten!

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Politieke partijen

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

om de 4 jaar kiezen wij
de Tweede Kamer
Provinciale Staten
Gemeenteraad

Slide 15 - Tekstslide

indeling politieke partijen
progressief/conservatief
rechts midden of links
stromingen: Liberaal/sociaaldemocratie/christen democratoe

Slide 16 - Tekstslide

politieke partijen
doel?
 • Hoe?
 • verkiezingsprogramma's
 • standpunten
 • vertegenwoordigen  belangen van maatschappelijke organisaties.
 • politieke functies: beïnvloeding


Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

3 belangrijke stromingen
sociaal democratie
komt op voor de zwakkeren van de samenleving.
Zij vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft in het verstrekken van zorg en de SP is zelfs tegen de marktwerking in de zorg.
partijen: SP, PvdA
liberalisme
willen dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers bemoeit. Zij gaan uit van individuele vrijheid. Daarom zijn zij voorstander van de marktwerking in de zorg. Iedereen kan dan kiezen welke zorg die wil
christendemocratie
Zij gaan uit van het geloof. Naastenliefde vinden zij erg belangrijk. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Zij vinden daarom het particulier initiatief belangrijk.

Slide 19 - Tekstslide

Linkse partijen en stromingen
*Links staat voor gelijkheid, actieve rol van de overheid.
Stromingen: socialisme, sociaal-democratie

Voorbeelden van bestaande partijen:
-SP
-PvdA
-GroenLinks

Slide 20 - Tekstslide

Rechtse partijen en stromingen
*Rechts staat voor economische vrijheid en een kleine rol van de overheid. De eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt.
*Stromingen: Liberalisme, Populisme
*Voorbeelden van bestaande partijen:
-SGP
-VVD
-PVV

Slide 21 - Tekstslide

Midden-partijen en stromingen
*Midden staat eerst voor samenwerking tussen burgers onderling, dan eventueel hulp van de overheid.
*Stromingen: Liberalisme, Confessionalisme
Voorbeelden van bestaande partijen:
-D66
-CDA
-ChristenUnie 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

ecologische stroming: Groen Links
one-issue partij: P vd D


rechts extremisme: gaan uit van ongelijkwaardigheid

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link