Opvoeden?

J&O -Periode 8
Pedagogiek en opvoeden
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
pedagogiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

J&O -Periode 8
Pedagogiek en opvoeden

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
 • Je weet wat pedagogiek betekent.
 • Je weet wat opvoeden is en welke factoren hierop invloed hebben.
 • Je kent verschillende opvoedmilieus.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogiek,
wat is dat?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

pedagogiek

pedias= kind
agogein= leiden

Slide 4 - Tekstslide

Socrates, Plato, Aristoteles

Belangrijk in het Oude Griekenland. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Plato: Een van de doelen van de opvoeding en van het onderwijs is volgens Plato om ons de echte wereld te leren kennen. Die echte wereld is niet de wereld die we met onze zintuigen kennen. Het is de wereld van de 'zuivere ideeën'. Wat hij daarmee bedoelt is dat er bijvoorbeeld vele stoelen bestaan, in allerlei vormen en materialen, maar dat die slechts afgeleid zijn van het Idee 'Stoel'. De 'bewaarplaats' van al die eeuwige ideeën is dan de Ideeënwereld. Alleen het verstand heeft volgens Plato dus toegang tot ware kennis, niet de zintuigen. Deze kennis is echter niet voor iedereen, maar slechts voor de filosofen, waaruit volgens Plato ook de koning, de leider van de staat moet worden gekozen.

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogiek versus Didactiek
 Pedagogiek:
Hoe je kinderen/jongeren grootbrengt richting een bepaald doel.
 • Hoe zorg je dat de ander zich ontwikkelt?

Didactiek:
Hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen kunnen 
worden onderwezen aan kinderen.
 • Hoe leer je het beste iets aan?

Het een kan niet zonder het ander!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is opvoeden?
'Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht zijn om richting te geven aan het kind op weg naar volwassenwording.'

 • Het kind dat iets leert en ervaring opdoet.
 • De opvoeder die gericht invloed uitoefent (intentioneel handelen)
 • Volwassenwording; zelf leiding geven aan je leven


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar gaat pedagogiek over?
                     Opvoeder                                    Opvoedeling

                          ouder                                       kind 
                          leerkracht                              leerling/student
                          trainer                                      speler
                          etc.                                            etc.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doe je als opvoeder?
Vier pedagogische basisdoelen (Riksen- Walraven, 2004)

 • Het bieden van emotionele veiligheid.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie.
 • Overdragen van waarden en normen.Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ecologisch systeem 
Bronfenbrenner

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden waarbij
'de school' je kan
opvoeden?

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Factoren van invloed op de opvoeding.
 • Omgeving waar in je in opgroeit
 • De tijd waarin je opgroeit
 • Temperament en geslacht van het kind
 • Eigen opvoeding en karakter
 • Bijzondere omstandighedenSlide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

Wie (opvoeder)heeft jouw wat geleerd over de wereld? 
moeder
opa
voetbal coach
juf 
(buurt)
coach
Wat heeft diegene jouw geleerd?
Hoe heeft diegene jou dat geleerd?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies