OUD

Pedagogisch Handelen 1
Bijeenkomst 5
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Pedagogisch Handelen 1
Bijeenkomst 5

Slide 1 - Tekstslide

Wat heb je gedaan na
vorige keer PH1?

Slide 2 - Woordweb

Terugblik
vorige week

Slide 3 - Tekstslide

Doelen
  • Aan het einde van deze les kan je de ontwikkeling van baby/peuters beschrijven op het psychologisch, cognitief en sociaal gebied. 
  • Aan het einde deze les kan de ontwikkeling kleuters op cognitief gebied beschrijven met behulp van assimilatie en accommodatie. 
  • Aan het einde van de les kan je de cognitieve ontwikkeling volgens Piaget beschrijven. 

Slide 4 - Tekstslide

Lesverloop
Leervragen 
Theorie van ontwikkelingspsychologie van baby tot kleuter
Plan van aanpak 

Slide 5 - Tekstslide

Wat leeft er op dit moment binnen PH1?

Slide 6 - Open vraag

Baby

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Baby en peutertijd
Psychologische ontwikkeling:
Fysiologische zelfregulatie
Sensitieve responsiviteit
Hechting

Cognitieve ontwikkeling:
Verhoogde motorische- en spraakontwikkeling
Piaget: Sensomotorische ontwikkelingsfase

Sociaal en emotioneel:
Koppigheidsfase (nee – zeggen)
Leidt mogelijk tot onzekerheid en angst

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Kleuters zitten in de ...
A
sensomotorisch fase
B
pre-operationele fase
C
concreet operationele fase
D
formeel operationele fase

Slide 12 - Quizvraag

Wat past bij de ontwikkeling van kleuters?
A
theoretiseren
B
magisch denken
C
conservatiebegrip
D
zintuigelijke waarnemingen

Slide 13 - Quizvraag

Cognitieve ontwikkeling Piaget
Gedachten zijn geïnternaliseerde denkoperaties.
De manier van denken ontwikkelt mee in de groei naar volwassenheid.
Ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door 4 factoren: 
1. Biologische processen
2. Ervaringen
3. Interactie
4. Het streven naar equilibrium (evenwicht).
Het streven naar equilibrium is de motor achter de ontwikkeling van van het denken.
Adaptatie 
Assimilatie 
Accommodatie 

Slide 14 - Tekstslide

Maak een presentatie over de ontwikkelingspsycholoog Erikson. De volgende begrippen behandel je:

 - Identiteitsconflict kleuters:
initiatief vs schuld 

- toenemend autonoom 
gretigheid - eisen omgeving afstemmen 
Groep 1/2/3
Maak een presentatie over  de ontwikkelingspsycholoog Piaget. De volgende begrippen behandel je:


Adaptatie 
Assimilatie 
Accommodatie 


Groep 4/5/6

Slide 15 - Tekstslide

Adaptie
Piaget stelt dat elk levend wezen geboren wordt met de neiging tot adaptatie: aanpassing aan de omgeving.

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld adaptie
4-jarige

Slide 17 - Woordweb

Assimilatie
Assimilatie is het toepassen van van bestaande kennis en vaardigheden in nieuwe situaties. Een adolescent weet bijvoorbeeld dat ‘Op tijd komen’ een regel op school is, wanneer hij of zij nu leert dat ‘Pet af in school’ ook een regel is dan brengt hij of zij deze onder in het schema ‘schoolregels’.

Slide 18 - Tekstslide

Accomodatie
Accommodatie is het aanpassen van bestaande kennis of vaardigheden in nieuwe situaties. Bijvoorbeeld; een adolescent leest een artikel over politiek, hierdoor verandert zijn of haar kijk op politiek en past diegene zich dus aan.

Slide 19 - Tekstslide

Baby's
Assimilatie: Een baby gebruikte eerst bestaande mondbewegingen om te zuigen uit een fles.
Schema: drinken

Accommodatie: wanneer de baby een hapje eet, moet de bestaande vaardigheden (mondbewegingen) veranderen.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Erik Erikson
Identiteitsconflict kleuters:
initiatief vs schuld 

toenemend autonoom 
gretigheid - eisen omgeving afstemmen 

Slide 22 - Tekstslide