7.02 Energie

7.02 Energie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

7.02 Energie

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik

Slide 2 - Tekstslide

olievoorraden raken wereldwijd op
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 3 - Quizvraag

toename scooters in Groningen
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 4 - Quizvraag

Als je produceert, zonder schade voor mens en milieu, noem je dat
A
maatschappelijke kosten
B
duurzaam produceren
C
recycling
D
milieuschade

Slide 5 - Quizvraag

Wat is uitputting?
A
dat is als je veel hebt gerend en je moe bent
B
dat is als de mens te veel stoffen uit het milieu onttrekt

Slide 6 - Quizvraag

In tropische gebieden vindt ontbossing plaats, waardoor er meer ruimte is voor de landbouw.

Heeft ontbossing invloed op de biodiversiteit? Zo ja, neemt de biodiversiteit door ontbossing toe of af?
A
Ontbossing heeft geen invloed op de biodiversiteit.
B
Door ontbossing neemt de biodiversiteit toe.
C
Door ontbossing neemt de biodiversiteit af.

Slide 7 - Quizvraag

Energie
Wordt gebruikt voor van alles: 
Verwarming, opladen telefoons, stofzuigers, wasmachine enz. en in de industrie om producten te maken 
Belangrijkste Energiebronnen zijn: 
 • fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, steenkool)
 • Kernenergie
 • Andere bronnen: wind, zonlicht, waterkracht en biomassa

Slide 8 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen:

- aardgas, aardolie, steenkool

- bij verbranding komt energie vrij,

- bij verbranding komt CO2 vrij

- de energie komt van de zon

- deze brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit dode planten en dieren

Deze planten en dieren van miljoenen jaren geleden hebben hun energie (net als wij nu) ook uit de zon gehaald. Planten voerden fotosynthese uit en sloegen de energie op in vorm van glucose. Dieren aten de planten en gebruikte de energie uit de zon voor groeien, bewegen enz.  

Slide 9 - TekstslideVoordelen:
 • goedkoop
 • gemakkelijk te gebruiken
 • gemakkelijk te vervoerenNadelen:

 • Ontstaat CO2
 • CO2 is oorzaak broeikaseffect
 • Afvalstoffen kunnen luchtverontreiniging  veroorzaken
 • ze raken een keer op


Fossiele brandstoffen

Slide 10 - Tekstslide

Kernenergie
 • Energie komt vrij bij het splitsen van atomen van Uranium. 


Voordelen:

 • veel elektriciteit
 • geen luchtverontreiniging en CO2


Nadelen:

 • radioactief afval
 • Fukushima (2011)
 • Tsjernobyl (1986)

Slide 11 - Tekstslide

Duurzame energie
 • Zonne-energie: energie van de zon wordt door zonnepanelen opgevangen en bruikbaar gemaakt
 • Windenergie: windmolens, opwekken elektriciteit
 • Waterkracht: stuwdam, opwekken elektriciteit
 • Biomassa: hout, groente en tuin afval, mest, enz. 
 • Biobrandstoffen: olie uit planten zoals zonnebloemen.

Slide 12 - Tekstslide
Voordelen:
 • raakt niet op
 • geen milieuvervuiling
 • geen extra CO2 in de lucht
Nadelen:

 • niet altijd genoeg wind en zon
 • windmolens = horizonvervuiling
 • door stuwdam kan het milieu veranderen
 • voor gewassen voor biobrandstof is veel landbouwgrond nodig
Duurzame energie

Slide 13 - Tekstslide

Wat fijn! Jullie mogen oefenen!!

Slide 14 - Tekstslide

Nederland heeft veel rivieren, meren en ander oppervlaktewater. Toch wordt in Nederland weinig energie opgewekt met behulp van waterkracht. Waarom wordt in Nederland weinig energie opgewekt met behulp van waterkracht?

Slide 15 - Open vraag

Op verschillende plaatsen in de Noordzee staan boorplatforms. Sommige kun je vanaf het strand zien. Sommige mensen vinden het niet prettig om deze boorplatforms in zee te zien staan. Hoe noem je dit?
A
Bodemvervuiling
B
Horizonvervuiling
C
Luchtvervuiling
D
Watervervuiling

Slide 16 - Quizvraag

Noem een voorbeeld van groene stroom
A
kernenergie
B
windenergie
C
kolencentrale

Slide 17 - Quizvraag

Zo nu en dan gebeurt er een ongeluk met een kerncentrale. Er is dan veel gevaar voor de mensen en dieren die in de omgeving wonen. Wat is het grootste gevaar bij een ongeluk met een kerncentrale?

Slide 18 - Open vraag

Welke van onderstaande brandstoffen is geen fossiele brandstof?
A
Aardolie
B
Bio-ethanol
C
Steenkool
D
Gas

Slide 19 - Quizvraag

De overheid wil dat er meer windmolenparken worden gebouwd. De windmolens in die parken wekken elektriciteit op. Wat wil de overheid vooral bereiken met meer windmolenparken?

A
vermindering van het aantal afvalbergen in Nederland
B
vermindering van de horizonvervuiling
C
vermindering van het versterkte broeikaseffect

Slide 20 - Quizvraag

Aan het (huis)werk! 7.02 Energie

Quayn 7.02 Energie

Blz. boek: 101 t/m 106
Slide 21 - Tekstslide