KLIMAAT QUIZ


We nemen 40% van alle aarde op de wereld in beslag voor landbouw. Waar wordt de landbouwgrond vooral gebruikt?
VRAAG 1
A
Bomen/planten voor de sier
B
Voedsel voor mensen
C
Veehouderij
D
Bomen voor papier
1 / 29
volgende
Slide 1: Quizvraag
BurgerschapsonderwijsLOB+1Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

In de thema modules vertellen bekende Nederlanders waarom het belangrijk is om in actie te komen voor deze thema’s. Jongeren worden gemotiveerd om zelf in actie te komen voor een van de volgende thema’s: klimaat, gelijke kansen, diversiteit, maatschappij en gezondheid. Jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd om in actie te komen voor het klimaat. BN’er Sander Hoogendoorn legt uit waarom hij zich zorgen maakt over zwerfafval. De jongeren worden aan het denken gezet over hun rol in het klimaatprobleem. Ook denken de jongeren na over hoe zij iets kunnen doen voor het klimaat. Aan het eind van de module komen jongeren in actie door mee te doen aan een landelijke challenge: de week zonder vlees!

Instructies

Deze les is ontworpen om klassikaal te geven. Na het afronden van de module komen de jongeren zelf in actie.

KOM MET DE HELE KLAS IN ACTIE
Na het volgen van een module komt de hele klas in actie door een grote challenge uit te voeren binnen het thema. Op deze manier maak je er echt een project van.

Onderdelen in deze les


We nemen 40% van alle aarde op de wereld in beslag voor landbouw. Waar wordt de landbouwgrond vooral gebruikt?
VRAAG 1
A
Bomen/planten voor de sier
B
Voedsel voor mensen
C
Veehouderij
D
Bomen voor papier

Slide 1 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is C, veehouderij. Tweederde van alle landbouwgrond, wordt gebruikt als grasland voor vee. Slechts een derde wordt gebruikt voor akkerbouw. Van de akkerbouw is ook weer eenderde in gebruik voor veevoer

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoeveel voetbalvelden verdwijnen er per minuut om (o.a.) hiervoor ruimte te maken?
VRAAG 2
A
10
B
15
C
20
D
30

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is D. 30 Voetbalvelden verdwijnen per minuut door ontbossing. Dat zijn 43.200 voetbalvelden per dag.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Regenwouden worden in hoog tempo ontbost. Waarom zijn die nu juist zo belangrijk?
VRAAG 3
A
Meer dan de helft van alle diersoorten woont in het regenwoud
B
Regenwouden stoten grote hoeveelheden zuurstof uit
C
Het regenwoud gaat klimaatverandering tegen
D
Regenwouden voorzien ons van medicatie

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Alle antwoorden zijn goed. Het regenwoud is dus super belangrijk! Toch vermindert het kappen van het regenwoud niet, onder andere omdat we zoveel vlees eten met elkaar en de dieren ergens moeten leven. Laten we daar eens wat dieper induiken...

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OVER DE STREEP
Hoe denk jij over vlees eten? We komen erachter door middel van de volgende stellingen

Slide 7 - Tekstslide

De quiz wisselen we af met actieve werkvormen. Dit onderdeel heet over de streep. 

Doel: leerlingen actief laten nadenken over hun visie op vlees eten voordat we verder de diepte in gaan. Zo krijgt de docent ook inzicht in de algemene visie hierop binnen de klas.

Het spel: Alle leerlingen gaan aan één kant van het lokaal staan. In het midden maak je een (denkbeeldige) lijn. De volgende dia's tonen stellingen. Als leerlingen het eens zijn met de stelling, stappen ze over die streep naar de andere kant van het lokaal. Vraag steeds één leerling die over de streep is gestapt om hun keuze toe te lichten.

VRAAG 4
Hoeveel procent van al het water op de wereld is zoet en daardoor bruikbaar?
A
20%
B
10%
C
5%
D
1%

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het antwoord is D. 1%. Het overgrote deel, wel 97% van al het water op aarde, is namelijk zout. Van het resterende zoete water is 2% bevroren, wat minder dan 1% bruikbaar water overlaat. Daar moeten we dus eigenlijk heel zuinig op zijn!

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Voor vee en hun voedsel is niet alleen land nodig. Hoeveel water is er nodig om een hamburger van 100 gram te kunnen maken?
VRAAG 5
A
770 liter
B
1540 liter
C
1160 liter
D
1830 liter

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is B, 1540 liter. Ter vergelijking, voor de productie van een hamburger is net zo veel water nodig als een maand lang iedere dag 6 à 7 minuten douchen. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


VRAAG 6
Wat veroorzaakt gemiddeld de meeste CO2 uitstoot in een Nederlands huishouden?
A
Kleding en spullen kopen
B
Eten en drinken
C
Autorijden en OV
D
Energie in huis

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het antwoord is A. Kleding en spullen kopen. Eten en drinken komt met 21% op de tweede plek. Feitje: een week als klas geen vlees eten, bespaart evenveel CO2 uitstoot als twee keer op én neer rijden tussen Amsterdam en Parijs.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


VRAAG 2
Hoe lang duurt het voordat een sinaasappelschil op straat is verteerd?
A
2 weken
B
2 maanden
C
2 jaar
D
20 jaar

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is C, 2 jaar. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe lang duurt het voordat een sinaasappelschil in de GFT is verteert?
VRAAG 3
A
2 weken
B
2 maanden
C
2 jaar
D
20 jaar

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is A, 2 weken. De omstandigheden waarin natuurlijk afval worden verteerd bepalen namelijk de snelheid van de afbraak. Door het in de GFT container te gooien, wordt het in twee weken tijd met behulp van natuurlijke bacteriën versneld omgezet tot compost of kunnen we er biogas van maken.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe lang duurt het voordat een plastic fles is verteerd?
VRAAG 4
A
5 jaar
B
50 jaar
C
500 jaar
D
nooit

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het goede antwoord is D, nooit. Door de chemische verbinding kan het niet verteerd worden door micro organismes. Het verweerd en wordt kleiner gemaakt tot allemaal micro stukjes plastic die zich met de grond mengen.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


McDonalds Nederlands heeft alle plastic rietjes en deksels vervangen voor papier en karton. Hoeveel kilo plastic besparen ze hier per jaar mee?
VRAAG 5

A
70 kilo
B
700 kilo
C
7 000 kilo
D
70 000 kilo

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het antwoord is D. 70 000 kilo plastic bespaart McDonalds Nederland door over te stappen op papieren materialen. Iets wat per persoon weinig verschil maakt, maakt dus een heel groot verschil als we het met z'n allen doen!

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


VRAAG 6
Jaarlijks produceren we wereldwijd 40 biljoen kilo plastic. Een groot deel daarvan komt in de oceanen terecht. Via welke route het meest?
A
Grote rivieren
B
Kleine rivieren
C
Visserij
D
Riolering

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is B. 80% van het plastic komt via kleine rivieren daar terecht. Vaak waait of regent het vanaf de straat een rivier in. Heb jij wel eens afval op straat gegooid? Misschien zwemt het nu wel in de plastic soep rond.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat is het meest gevonden zwerfafval?
VRAAG 7
A
plastic flesje
B
drankblikje
C
sigarettenfilter
D
snoep- of koekverpakking

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is sigarettenfilter. Het vormt bijna eenderde van al het gevonden zwerfafval.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe lang kan het duren voordat een sigarettenpeuk is verteerd?
VRAAG 8
A
1 jaar
B
10 jaar
C
30 jaar
D
nooit

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is B. Een sigarettenfilter is na maximaal 10 jaar afgebroken. Dit is altijd afhankelijk van de omstandigheden zoals regen en zon. Wist je dat in bijna alle sigaretfilters ook een beetje plastic zit.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar gebruiken dit plastic voornamelijk voor?
VRAAG 9
A
Verpakkingen
B
Auto-industrie
C
Elektronica
D
Bouw

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het juiste antwoord is D, verpakkingen. Bijna 40% van het plastic dat wordt geproduceerd, gebruiken we voor verpakkingen.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies