Comparisons

Comparisons
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Comparisons

Slide 1 - Tekstslide

Les 2: Aims & Programme
Lesdoel:
Ik kan in het Engels de vergrotende en overtreffende trap toepassen in een opdracht.

Lesson up
Do ex. 6,7  pg 77 zelf./geleid.
Check lesson aims
Homework

Slide 2 - Tekstslide

Trappen van vergelijking

Slide 3 - Tekstslide

Wat zijn trappen van vergelijking?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Vergrotende + overtreffende trap
klein - kleiner - kleinst(e)
small - smaller - smallest

groot - groter - grootst(e)
big - bigger - biggest

aardig - aardiger - aardigst(e)
nice - nicer - nicest

Comparative +

Superlative

Slide 6 - Tekstslide

Let op woorden die eindigen op een Y!

(medeklinker + y dan 'i' ipv 'y'

Slide 7 - Tekstslide

Let op! 
goed - beter - best
good - better - best

slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst

ver - verder - verst(e)
far - further-furthest

 zie studybox: leer de uitzonderingen!!!!
Slide 8 - Tekstslide

Vergrotende trap:
+ER

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is taller than Rob.

The boys are faster than us.


Overtreffende trap:
+EST

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the tallest boy I know.

That is the fastest car ever.

Slide 9 - Tekstslide

Maar bij langere woorden...

Slide 10 - Tekstslide

Woorden van 2 of meer lettergrepen
krijgen GEEN -er of -est,
maar MORE of MOST ervoor!

I am smaller than Frank, but he is more intelligent than I am.

Jason is the sweetest baby I know, Jasmin is 
the most beautiful baby though.


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest
D
more bigger

Slide 14 - Quizvraag

I drive ___ than my husband.
A
safe
B
safer
C
safest
D
most safe

Slide 15 - Quizvraag

That group is _____ than the other group.
A
more serious
B
most serious
C
seriouser
D
seriousest

Slide 16 - Quizvraag

The teacher likes to have the ___ talks.
A
dull
B
duller
C
dullest

Slide 17 - Quizvraag

It is _____ than ever to find good football players.
A
more difficult
B
difficulter
C
most difficult
D
difficultest

Slide 18 - Quizvraag

Michael Jackson was the
___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest
D
most great

Slide 19 - Quizvraag

The weather today is even ___
than yesterday.
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 20 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 21 - Quizvraag

TOT SLOT
Er is nog een manier van vergelijken:
" net zo....als" of  "niet zo...als"
English = 
As......As : This coat is as soft as yours

Not as.......Not as: But it not as soft as mine

Slide 22 - Tekstslide

Ik kan in het Engels de vergrotende en overtreffende trap maken en toepassen in een opdracht.
Stop, Ik snap er helemaal niets van
Slow down, Ik snap nu hoe je het maakt maar toepassen vind ikmoeilijk
Ready to GO!, ik snap het volledig en kan aan de slag

Slide 23 - Poll

Book
Do ex. 6,7 pg 77  lesson 5   (u2)

check


Slide 24 - Tekstslide