H5.1 Industrie en samenleving

5. Burgers en stoommachines
Tijd van burgers en stoommachines, 1800-1900
Herhaling
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Aardrijkskunde GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

5. Burgers en stoommachines
Tijd van burgers en stoommachines, 1800-1900
Herhaling

Slide 1 - Tekstslide

Hoe noemen we de periode vanaf 1800?
A
Middeleeuwen
B
Vroegmoderne tijd
C
Oudheid
D
Moderne tijd

Slide 2 - Quizvraag

In welk land begon de industriële revolutie?
A
Nederland
B
Duitsland
C
Groot-Brittannië
D
Verenigde Staten

Slide 3 - Quizvraag

De industriële revolutie in Engeland

Vanaf ongeveer 1750 begint de industriële revolutie. 
Slide 4 - Tekstslide

Leg in eigen woorden uit wat de industriële revolutie is.

Slide 5 - Open vraag

Industriële Revolutie: overgang van een _______________ samenleving naar een ________________ samenleving.

Slide 6 - Open vraag

De werkgelegenheid in de landbouwsector nam toe tijdens de industrialisatie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quizvraag

Voordelen van de industrialisatie
Nadelen van de industrialisatie
Nieuwe uitvindingen
Slechte omstandigheden
Winst maken is het belangrijkste
Bevolkingsgroei

Slide 8 - Sleepvraag

Waarom kwamen de arbeiders niet in opstand tegen de slechte omstandigheden?
A
Ze waren bang hun baan te verliezen
B
Er waren altijd genoeg anderen die hun werk wilde overnemen
C
Zonder inkomen konden ze geen eten op tafel krijgen
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 9 - Quizvraag

Wat was een verbetering voor 1870?
A
Staal in plaats van ijzer
B
Stoommachine (de verbeterde versie door James Watt)
C
Houten spin- en weefmachines aangedreven door water en later stoom
D
Aardolie als energiebron

Slide 10 - Quizvraag

Wat veranderden in het dagelijks leven van de mensen?
A
Nieuwe producten zoals lucifers en blikvoedsel
B
Licht, ook als het donker was
C
Steeds minder mensen werken in de landbouw
D
Vervoer per tram, trein of boot

Slide 11 - Quizvraag

Industrialisatie
Vanaf 1830 versnelt de industrialisatie door
-uitbreiding infrastructuur
-verbetering stoommachines
-bevolkingsgroei


Slide 12 - Tekstslide

Wat veranderde vanaf 1870 in de industrie?
A
Aardolie als energiebron
B
Staal in plaats van ijzer
C
Ontdekkingen werden gedaan door individuen.
D
Uitvinding gloeilamp

Slide 13 - Quizvraag


De industriële samenleving

- Nauwelijks nog arbeiders in de landbouw;

- Bijna iedereen werkt in de industrie- en dienstensector;

- Groei van de dienstensector door uitbreiding van handel en transport;

- Meer dan de helft van de bevolking woont in steden;

- Groei van de bevolking en dus groei van de steden


Slide 14 - Tekstslide

bourgeoisie
sector
industrie
industrialisatie
industriële revolutie
(hoge burgerij) groep van rijke burgers
deel van de economie, zoals de landbouwsector, industriesector en dienstensector
productie in fabrieken
uitbreiding van de industrie
ingrijpende verandering in de productiemethoden, waarbij handarbeid wordt vervangen door machines

Slide 15 - Sleepvraag