cross

§4.2 - De kust - vulling

§4.2 - De kust
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

§4.2 - De kust

Slide 1 - Tekstslide

Aan de kust van Nederland vind je strandwallen en duinen.
Welke vervoerder heeft de duinen vooral gevormd?
A
wind
B
water
C
ijs
D
zwaartekracht

Slide 2 - Quizvraag

Aan de kust van Nederland vind je strandwallen en duinen.
Welke vervoerder heeft de strandwallen vooral gevormd?
A
wind
B
water
C
ijs
D
zwaartekracht

Slide 3 - Quizvraag

Afgebeeld is een....
A
Estuarium
B
Delta

Slide 4 - Quizvraag

..
.
Wat zijn de Deltawerken?
A
De Deltawerken is een andere naam voor het project Ruimte voor de Rivier.
B
De Deltawerken beschermen ons tegen het water. Ze bestaan uit sluizen, dammen en stormvloedkeringen.
C
De Deltawerken is een andere naam voor het inpolderen van Flevoland.
D
De Deltawerken zorgen ervoor dat het water overal in Nederland een stuk lager staat.

Slide 5 - Quizvraag

Een voorbeeld van een harde kust:
A
Duinen
B
Afsluitdijk
C
Slufter
D
Deltawerken

Slide 6 - Quizvraag

Dit is een plaatje van de...
A
Alfawerken
B
Drenthe
C
Gammawerken
D
Deltawerken

Slide 7 - Quizvraag

In welke provincie werd onder andere de Deltawerken gebouwd?
A
Gelderland
B
Limburg
C
Zuid Holland
D
Friesland

Slide 8 - Quizvraag

Op de foto zie je.... deze beschermen Nederland tegen hoog water.
A
Deltawerken
B
Dijk
C
Droogmakerij
D
Duin

Slide 9 - Quizvraag

Alle polders en dijken rond het IJsselmeer noemen we de
A
Deltawerken
B
Ijsselmeerwerken
C
Polderwerken
D
Zuiderzeewerken

Slide 10 - Quizvraag

Welke van de drie grote waterwerken zijn het meest van belang voor onze veiligheid in NH?
A
Zuiderzeewerken
B
Deltawerken
C
Ruimte voor de rivier

Slide 11 - Quizvraag

De Zuiderzeewerken zijn gebouwd als gevolg van de watersnoodramp in 1953
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quizvraag

Zuiderzeewerken zijn aangelegd om....?
A
Gemakkelijk van Friesland naar Noord Holland te kunnen reizen
B
Voor de sier en te laten zien hoe goed wij met water zijn
C
Omdat men van het IJsselmeer een zoetwater gebied wilde maken
D
Om watersnoodrampen te voorkomen

Slide 13 - Quizvraag

De zandmotor is een voorbeeld van een proces dat bijdraagt aan een:
A
Zachte kust
B
Harde kust

Slide 14 - Quizvraag

Hier mengt zoet water met zout water
A
Waddenkust
B
Estuarium
C
Duinkust
D
Harde kust

Slide 15 - Quizvraag

De zandmotor is een voorbeeld van een proces dat bijdraagt aan een:
A
Zachte kust
B
Harde kust

Slide 16 - Quizvraag

Een zachte kust is
A
een kust met een zachte bodem
B
een kust die op een natuurlijke manier is gevormd en waar de mens niets aan doet
C
een kust die door de mens is aangelegd en door de mens wordt onderhouden
D
een kust die op een natuurlijke manier is gevormd en die soms wel door de mens wordt beschermd

Slide 17 - Quizvraag

Dijken en dammen die direct aan de zee liggen zijn....
A
secundaire keringen
B
primaire keringen

Slide 18 - Quizvraag

Welke 3 soorten kust zijn er in Nederland?

Slide 19 - Open vraag

Vanuit welke windstroming komt de vloed het waddengebied binnen?

Slide 20 - Open vraag

Hoe vaak per dag is het vloed?

Slide 21 - Open vraag

Zo noem je een extra hoge vloed die ontstaat door storm.

Slide 22 - Open vraag