§4.2 Wateroverlast: de kust en het kustbeleid

H4 Wateroverlast: 
§2 de kust en het kustbeleid

Domein Leefomgeving
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4 Wateroverlast: 
§2 de kust en het kustbeleid

Domein Leefomgeving

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan als we het hebben over de Nederlandse kustverdediging?
Voer eerst 'strand' in.

Slide 2 - Woordweb

Nederlands kustbeleid.
Op de volgende slide wordt je doorgelinkt naar een artikel van de NOS. Bekijk het filmpje op de website en neem het bijbehorende artikel door. In het filmpje (en in het artikel) worden diverse kanten belicht over het Nederlandes kustbeleid.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Wat is het probleem als we de sluizen bij het Haringvliet (Zeeland) constant dicht zetten?
A
De sluispoorten 'koeken' dan vast. Regelmatig open en dicht doen voorkomt dit.
B
Voor de scheepvaart is er dan geen mogelijkheid meer om de zee te bereiken.
C
Het vrachtverkeer kan er dan niet meer langs, waardoor grootschalige files ontstaan.
D
Er is geen waterverbinding meer met de zee, waardoor belangrijke plant- en diersoorten verdwijnen.

Slide 5 - Quizvraag

Wat zijn de belangrijkste lessen uit het filmpje?

Slide 6 - Woordweb

De dynamische Nederlandse kust
De Nederlandse kust is opgebouwd door dynamische processen langs de kust. De wisselwerking deze processen zorgt voor continue opbouw en afbraak van het zand aan de Nederlandse kust. De belangrijkste processen zijn:
  1. Zeestroming
  2. Getijdenstroming
  3. Golfwerking
  4. Wind


Slide 7 - Tekstslide

Opbouw Kust
Rond het jaar 1000, speelde het Waddengebied een nog veel grotere rol. De strandwallen werden steeds hoger en vormde uiteindelijk duinen. Door natuurlijke processen werd het water achter de duinen ook steeds zoeter, waardoor veel veenvormig plaatsvond. Het veen werd feitelijk beschermd door de duinen. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Getijdestroom in de Noordzee
De getijdestroom heeft veel invloed op de kustvorming in de Noordzee. Met vloed stroomt het zeewater vanuit het noorden de Noordzee in. Omdat het water niet overal in 1 keer kan zijn, wordt het op verschillende tijden vloed op verschillende plaatsen aan de kust.

Slide 10 - Tekstslide

Vloed in de Noordzee
Op het plaatje kun je zien hoe de 'vloedgolf' langs de kust van Nederland trekt. Elk stapje is ongeveer een uur. Als het laagwater is in Vlissingen (Zeeland), is het op dat moment vloed op de Waddenzee. 

Doordat de vloedstroom bij vloed iets sterker is dan bij eb, is de vloedgolf mede verantwoordelijk voor het transport van zand langs de kust, vanuit het zuiden richting het noorden.

Slide 11 - Tekstslide

Nederlandse kust
De kust is feitelijk onder te verdelen in drie delen: 
1. Estuariumkust (Zeeland)
2. Duinenkust (Noord- en Zuid-Hollandse kust)
3. Waddenkust (Groningen / Friesland) 

Slide 12 - Tekstslide

Zachte kust:
Zand en klei

Van Zuid naar Noord
1. Estuariumkust
2. Duinenkust
3. WaddenkustHarde kust:
Harde waterkeringen gevormd door de mens

1. Zeewerende dijken in een duinenkust
2. Dammen; kustlijnverkorting
3. Strekdammen en pieren

Slide 13 - Tekstslide

Kun je een voorbeeld noemen van een zachte kustwering die gevormd is door de mens?

Slide 14 - Open vraag

Estuarium: Zeeuwse Kust
Een estuarium is een trechter-vormige monding gvan een rivier in zee. Bij een estuarium heb je een unieke mengeling van zoet water uit de rivier en zout water uit de zee. Doordat het water van 2 kanten komt, is er ook meer overstromingsgevaar. De Deltawerken hebben het estuarium aan de Zeeuwse kust veel veiliger gemaakt.

Slide 15 - Tekstslide

Zeewerende dijk: 
Hondsbossche Zeewering
De duinen vormen een groot deel van de Nederlands kustverdediging. Op sommige plaatsen langs de kust was deze nog steeds verzwakt. Hier zijn diverse ingrepen gedaan, zoals bijvoorbeeld de Hondsbossche Zeewering bij Petten (Noord-Holland).

Slide 16 - Tekstslide

Leg uit waar het zand vandaan is gekomen, waar het grootste deel van de Nederlandse westkust is opgebouwd.

Slide 17 - Open vraag

Menselijke processen langs de kust
Eerste bewoners in NL bouwden o.a. terpen, met name in Friesland en Groningen.  Als de dijken doorbraken (wat regelmatig gebeurde), stonden de huizen op de terpen nog hoog genoeg om het droog te houden. Een simpele, maar toch effectieve manier om droge voeten te houden.

Pas in de 19e en 20ste eeuw kwam er op grotere schaal bescherming, door de aanleg van grootschalige waterkeringen.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Welke waterwerken horen waarbij?
Harde kustverdediging
Zachte Kustverdediging
Duin
Zeedijk
Strandwal
Hondsbossche Zeewering
Deltawerken

Slide 20 - Sleepvraag

Opdrachten
Maak de opdrachten in het Opdrachtenboek bij §4.2
Volg de verkorte leerroute

Slide 21 - Tekstslide