Verhaalanalyse

Fictie
Nederlands 
3 havo 

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Fictie
Nederlands 
3 havo 

Slide 1 - Tekstslide

 Personages
 • Hoofdpersoon (protagonist)
 • Bijfiguren: tegenstander (antagonist) 
 • Bijfiguren: helper 
 • Round of flat character
 • types (boze stiefmoeder, dronken zwerver, etc) 
 • Relaties
 • Normen en waarden
 • Eigenschappen

Slide 2 - Tekstslide

Fictie
 • Verzonnen verhalen
 • Tijd en opbouw
 • Ruimte
 • Vertelperspectief
 • Spanning
 • Thema's en motieven
 • Stijlfiguren (beeldspraak)

Slide 3 - Tekstslide

Personages
Personages kun je op drie manieren leren kennen:
 • Door wat ze zeggen en doen;
 • Door wat ze denken en voelen;
 • Door wat anderen over hen zeggen of denken.

Hoofdpersonen leer je vaak op alle drie de manieren kennen, bijfiguren niet.

Slide 4 - Tekstslide

Eigenschappen van personages
Personages hebben eigenschappen, net als echte mensen. Aan de hand van deze eigenschappen kun je het karakter van personages beschrijven.

Voorbeelden van eigenschappen:
Betrouwbaar, verlegen, meeloper, driftig, zenuwachtig, spontaan, lui, slim, brutaal, arrogant, kalm, heldhaftig, lief etc.


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Personage 'Forrest Gump'

Slide 7 - Woordweb

Hoofdpersonen
Bijfiguren
Leer je kennen door wat ze denken en voelen
Medespelers en figuranten
Round characters
Flat characters
Hebben altijd een probleem
Types
Zijn vaak helper / tegenstander

Slide 8 - Sleepvraag

Perspectief en vertelsituaties
 • ik-perspectief
 • personaal perspectief
 • alwetend perspectief
 • meervoudig perspectief

Slide 9 - Tekstslide

Ik-perspectief
 • Je ziet alles door de ogen van de verteller;
 • Geschreven in de ik-vorm;
 • Leert de ik-persoon heel goed kennen;
 • Komt niet te weten wat andere personages voelen of denken.

Slide 10 - Tekstslide

Ik-perspectief
Een ijskoude rilling was langs mijn ruggengraat omhoog gekropen. Op de gastenlijst komen voor het Feest is moeilijker dan geblinddoekt je rijexamen halen. Het verhaal gaat dat ze je van tevoren screenen, al heeft niemand een idee wie die ‘ze’ zijn en hoe dat screenen in zijn werk gaat. Hadden ze me de afgelopen weken in de gaten gehouden? Was ik al die tijd zonder dat ik het doorhad bekeken en afgeluisterd?
                                                (Uit: Zes seconden – Daniëlle Bakhuis)

Slide 11 - Tekstslide

Personaal perspectief
 • Je ziet alles door de ogen van één persoon;
 • Geschreven in de hij- of zij-vorm;
 • Leert de hoofdpersoon goed kennen.

Slide 12 - Tekstslide

Personaal perspectief
Gieles probeerde zich een schuddende aarde voor te stellen. Een schuddend dak was hem niet vreemd. Als ‘s nachts zware vrachtkisten opstegen, bonkte het dak als een oude centrifuge. Gieles zapte weg van de aardbeving naar Animal Planet. Een vlooiende bonobo en haar jong zaten onder een boom. Zijn vriend Toon vertoonde overeenkomsten met apen.
                                           (Uit: Glijvlucht – Anne-Gine Goemans)

Slide 13 - Tekstslide

Alwetend perspectief
 • De verteller is iemand die alles weet van alle personages;
 • Geschreven in de hij- en zij-vorm;
 • Komt te weten wat alle personages zien, horen, voelen en denken;
 • Verteller weet wat er is gebeurd en wat nog gaat gebeuren.

Slide 14 - Tekstslide

Alwetend perspectief
Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de tweeëntwintigste december 1946 in onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis, Frits van Egters, ontwaakte.
                                                                (Uit: De avonden – Gerard Reve)

Slide 15 - Tekstslide

Meervoudig perspectief
 • Je ziet de gebeurtenissen door de ogen van verschillende personages;
 • Je ziet dezelfde gebeurtenissen vanuit verschillende invalshoeken;
 • Kan gebruik worden gemaakt van de ik-vertelsituatie (meerdere ik-figuren, meervoudige ik-vertelsituatie) of van de personale vertelsituatie (meerdere hij- of zij-figuren, meervoudige personale vertelsituatie)

Slide 16 - Tekstslide

Meervoudig perspectief
Hoofdstuk 1: Ik had deze vakantie moeten afzeggen. Sinds ik ben opgestaan, heb ik al het gevoel dat ik moet huilen.
Hoofdstuk 2: Denkt Lilly nou echt dat ik haar niet zie janken? Wat een muts. Geïrriteerd wend ik me van haar af.
Hoofdstuk 3: ‘Anouk.’ Iemand fluistert mijn naam. Waar ben ik? Het is nacht. En donker. Maar aan de grillige zwarte schaduwen om me heen kan ik zien dat ik in een bos ben.
                                                             (Uit: Shock – Mel Wallis de Vries)

Slide 17 - Tekstslide

'Ik liep naar het lokaal toe. Ik wist toen al dat ik een 8 voor de toets zou gaan halen, zo goed had ik geleerd.'
A
ik-perspectief
B
personaal perspectief
C
alwetend perspectief
D
meervoudig perspectief

Slide 18 - Quizvraag

Welke is onjuist?
Een personaal perspectief
A
is onbetrouwbaar
B
heeft een verteller die afwezig is in het verhaal
C
vertelt vanuit hij/zij
D
staat in de ik-vorm

Slide 19 - Quizvraag

Welke 4 perspectieven zijn er in verhalen?

Slide 20 - Open vraag

Spanning
 • Open plekken
 • Cliffhanger 
 • Retarding 
 • Flash forward 
 • Verhaalbegin: in medias res, post rem 
 • Actiespanning / psychologische spanning

Slide 21 - Tekstslide

Spanning
 • Spanning ontstaat wanneer het een schrijver lukt vragen bij de lezer op te roepen.
  - Dat komt omdat de schrijver iets verzwijgt.
 • Verhalen worden spannend omdat er een geheim of een raadsel is.
 • Datgene wat verzwegen wordt in een verhaal, noem je een open plek.

Slide 22 - Tekstslide

Trucs om spanning te verhogen

- Gevaarlijke situatie of omgeving

- Vermoedens of verwachtingen

- Vertraging

- Uitstellen

- Onverwachte wending

- Informatievoorsprong


Spanningsboog = periode tussen het begin en het einde van de spanning.

Slide 23 - Tekstslide

Hoe ontstaat spanning?
A
Door vragen van de lezer te beantwoorden.
B
Door vragen bij de lezer op te roepen.

Slide 24 - Quizvraag

Wat is actiespanning?
A
Spanning door angsten en gevoelens
B
Spanning door gebeurtenissen
C
Spanning van het begin tot het eind
D
Spanning uit het verleden

Slide 25 - Quizvraag

Slide 26 - Video

Welke vormen van spanning herken je in deze trailer?

Slide 27 - Open vraag

Tijd in literatuur

Slide 28 - Tekstslide

Verteltijd/vertelde tijd 

15 minuten om een hoofdstuk te lezen. 
Het boek heeft 236 pagina's. 
Het verhaal bestrijkt een periode van 10 jaar. 

Slide 29 - Tekstslide

Historische tijd
De tijd wanneer het verhaal zich afspeelt. 

De middeleeuwen 
De Tweede Wereldoorlog 
2020 
De toekomst 

Slide 30 - Tekstslide

Chronologie 
Chronologie = in de normale tijdsvolgorde, van vroeger tot nu tot later. 
Onchronologisch = 
niet in de normale tijdsvolgorde, met tijdsprongen 

Slide 31 - Tekstslide

Onderbrekingen in de chronologie 
Flash forward: episode in het verhaal in de toekomst 
Flash Back : episode in het verhaal in het verleden 
Vooruitverwijzing: korte verwijzing naar wat komt in het verhaal 
Terugverwijzing: korte verwijzing naar wat in het verleden zich heeft afgespeeld. 

Slide 32 - Tekstslide

Onderbrekingen in de chronologie 
In medias res: verhaalbegin middenin de gebeurtenissen 

Post rem: het verhaal beginnen met wat als laatste is gebeurd 

Chronologisch verhaalbegin: 
Ab ovo (vanaf het ei): het begin bij het begin beginnen 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Leg uit wat het verschil is tussen verteltijd en vertelde tijd.

Slide 35 - Open vraag

Wat wordt bedoeld met chronologische volgorde?

Slide 36 - Open vraag

Noem 2 manieren waarop een verhaal kan beginnen.

Slide 37 - Open vraag

Noem 2 manieren waarop een verhaal kan eindigen.

Slide 38 - Open vraag

Thema en motief

 • Thema is iets anders dan genre!
 • Thema: diepere bedoeling van een tekst
 • Motieven: verhaalelementen die steeds terugkeren

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

Beschrijf de volgende kenmerken:
 • Welke technieken de schrijver heeft gebruikt om spanning te verhogen;
 • Wat het thema is van jouw boek;
 • Welke motieven jouw boek bevat.

Slide 41 - Tekstslide

Ruimte
 • Waar speelt het verhaal zich allemaal af?
 • Sfeer oproepen
 • Thema ondersteunen
 • Opbouw van het verhaal

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video