3.1 Wat is politiek?

3.1 Wat is politiek
3.1 Wat is politiek?
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

3.1 Wat is politiek
3.1 Wat is politiek?

Slide 1 - Tekstslide

Wat is politiek
Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over hoe een land, een provincie of een gemeente bestuurd moet worden.

Slide 2 - Tekstslide

Ambtenaren en de overheid
  • Ambtenaren zijn personen die voor de overheid werken

  • De overheid zijn alle ambtenaren en politici samen

Slide 3 - Tekstslide

Algemeen belang
De politiek bemoeit zich alleen met dingen die van algemeen belang (voor veel mensen belangrijk) zijn.

Slide 4 - Tekstslide

Overheidsfinanciën
De overheid betaalt de zaken van algemeen belang door het heffen van belastingen aan burgers en bedrijven.
Als de overheid te weinig geld heeft kan ze:
  1. bezuinigen (minder uitgeven)
  2. geld lenen
  3. belasting verhogen

Slide 5 - Tekstslide

Miljoenennota

Slide 6 - Tekstslide

Politieke keuzes maken
Kijkopdracht: noem twee redenen waarom politieke partijen hun beloftes niet altijd waar kunnen maken.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Democratie
Democratie.  Het volk heeft invloed op politieke besluiten.
Het woord democratie komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren).

Slide 9 - Tekstslide

Directe en indirecte democratie

Indirecte democratie: Het volk kiest volksvertegenwoordigers die de keuzes maken.
Directe democratie: Het volk mag rechtstreeks stemmen over een beslissing. Voorbeeld: referendum.
Referendum: Volksstemming over een belangrijk onderwerp.

 

 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Huiswerk

Paragraaf 3.1 Wat is politiek?

Opdrachten: 1 t/m 7 op pagina 32 en 33

Slide 12 - Tekstslide