Scrum/Agile: project management nieuwe stijl 20-21

Agile / Scrum
Project management nieuwe stijl
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Agile / Scrum
Project management nieuwe stijl

Slide 1 - Tekstslide

ICT projecten zijn ingewikkeld...

Slide 2 - Tekstslide

Waarom zijn grote projecten zo lastig? (denk aan een PFWS bijvoorbeeld)

Slide 3 - Open vraag

Klassiek projectmanagement: Watervalmodel

Slide 4 - Tekstslide

Watervalmodel is inflexibel
 • Alle eisen moeten vooraf bekend zijn en dat is in de praktijk heel lastig
 • Het inschatten van benodigde tijd is vooraf erg lastig
 • Je wilt dat de klant tussentijds feedback kan geven en daar is geen ruimte voor. Ontwerp staat al vast
 • Hoe verder je in het project zit, hoe lastiger het is wijzigingen in het ontwerp aan te brengen

Slide 5 - Tekstslide

Praktijk Software Engineering volgens watervalmodel
 • 2/3e van projecten gaan over budget heen
 • Ruim 60% van features wordt nooit gebruikt
 • Gemiddelde overschrijding tijd is 100% (!)

 • Demotiverend voor team
 • Klant niet blij.

Slide 6 - Tekstslide

Prakijk Informatica Eindproject volgens Watervalmodel
 • Veel nadruk op documentatie en eisen
 • Te weinig ervaring met de tools om moeilijheid goed in te schatten
 • Tijdsplanning lastig

 • Onvolledige producten en tijdsnood
 • Onbevredigend voor Wt en leerlingen

Slide 7 - Tekstslide

Wt is op zoek naar een manier om:
 • Het eindproject leuker te maken
 • Kwaliteit van producten te verbeteren
 • Groepswerk beter af te stemmen op kwaliteiten van groepsleden  
 • Jullie een moderne manier van projectmanagement te leren
 
 • Agile Scrum to the rescue!

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Belangrijkste uitgangspunten Agile
 • Korte "Sprints" (ong. 2 weken) met concreet eindproduct
 • Na elke sprint evalueren en bijsturen voor volgende sprint
 • Je maakt belangrijkste features eerst
 • Werken met een Scrum board waarop voortgang meteen te zien is (motiveert en geeft overzicht)
 • Nadruk op teamwork: communicatie en feedback

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Product backlog (1: User Stories)
 • Product Owner praat met klant en stelt User Stories op
 • User Story is een in mensentaal geformuleerde globale eis/wens waaraan het product moet voldoen (vb volgt)
 • Dienen om als team over te discussiëren en verfijnen
 • Bedoeld om op hoog niveau duidelijk te krijgen wat het project inhoud

Slide 12 - Tekstslide

Product backlog (2: Taken)
 • User stories worden uitgesplitst in taken:
 1. Grote/grove taken (Epics). Deze kunnen verder uitgesplitst
 2. Kleinere, concreet uitvoerbare taken
 • Belangrijkste taken staan bovenaan (prioriteren)
 • Staan er Epics boven? --> opsplitsen en uitvoeren
 • Epics die laag staan: lekker laten staan voor nu
 • Product Backlog Iceberg:

Slide 13 - Tekstslide

Product backlog is "levende verzameling" -->
Langzaam verfijnen om bruikbaar te maken voor sprint

Slide 14 - Tekstslide

User Story
Heeft volgende vorm:
Als <PERSOON/ROL> wil ik <WENS> zodat <VOORDEEL>

Bijv:
Als leerling wil ik in de app kunnen zien welke van mijn lessen uitvallen vandaag, zodat ik mijn dag beter kan plannen

Slide 15 - Tekstslide

Prioriteren volgens MoSCoW  methode
Must have     -->  Zonder deze features geen werkend product
o
Should have -->  Belangrijke features die men graag wil
Could have   -->  Wenselijk, maar kan prima zonder
o
Would have  -->  Gaan we niet doen

Slide 16 - Tekstslide

Sprint Backlog
Aan begin van een nieuwe sprint houdt het team een "Sprint Planning Meeting":
 • Bekijk bovenste User Stories en taken op Product Backlog
 • Splits taken waar nodig uit in kleine taken van max. enkele uren
 • Schat zwaarte van taken (in uren)
 • De hoeveelheid werk (uren) die je denkt te kunnen verrichten in 1 Sprint heet de "Velocity" van je team
 • Selecteer hoeveelheid taken die binnen je velocity passen en plak deze op het Scrum board --> Sprint Backlog

Slide 17 - Tekstslide

Sprint
 • Taken staan op Scrum board
 • Daily Scrum: als team bij bord bespreken wat er gaat gebeuren vandaag
 • Groepsleden pakken taken uit "ToDo"op en plaatsen op "in progress"
 • Als ze klaar zijn gaan taken naar "Done"
 • Op einde van sprint: evaluatie, bijstellen product backlog
 • Doel: Alle taken van de ToDo naar Done verplaatsen en zo een concrete stap te maken richting het einddoel

Slide 18 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen de Product Backlog en de Sprint Backlog?

Slide 19 - Open vraag

Essentie van Scrum/Agile
 • Belangrijkste dingen eerst doen
 • Focus op "werkende" tussenproducten
 • Snel bijsturen aan de hand van ervaringen/inzichten
 • Altijd inzicht in de stand van zaken
 • Effectief samenwerken en taken verdelen

Slide 20 - Tekstslide

Globale planning (1/2)
Eerste week (deze week):
 • Uitleg & kennismaking Agile/Scrum (vandaag)
 • Opstarten/brainstormen projecten (rest van de week):
 1. Vormen groepjes
 2. Vaststellen onderwerp/opdracht/richting,
 3. Opstellen User Stories
 4. Opstellen taken en inrichten Scrum bord (trello)

Slide 21 - Tekstslide

Globale planning (2/2)
Tot en met deadline van 18 april:
 • Project uitvoeren in 3 sprints van +- 4 weken (planning staat op informaticasite)
 • Tussen sprints:
 1. Bijsturen plan o.b.v. ervaringen afgelopen sprint
 2. Updaten scrumbord en plan voor nieuwe sprint
 3. Sprint retrospective: vlog met demo en evaluatieSlide 22 - Tekstslide

Wat denk je op dit moment van de voorgestelde aanpak?

Slide 23 - Open vraag

Vrijblijvende peiling:
Aan wat voor onderwerp voor het eindproject denk je op dit moment?

Slide 24 - Open vraag