PLA-II/SAM-I Hfst 4 Taken verdelen en bijhouden herhTekens, Interview, Brainstorm, Agile (SSD1E)

Plannen en samenwerken
PLA-II en SAM-I
Hfst 4 Plannen
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Plannen en samenwerken
PLA-II en SAM-I
Hfst 4 Plannen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kun je deze basisprocessen van Software Development uitleggen:

Plannen

Slide 2 - Tekstslide

Leg uit wat de leerlingen aan het eind van de les zullen hebben geleerd en waarom dit belangrijk is.
Introductie ProjectManagement
TTR-SSD leerjaar 3
Start van een project
Briefing
korte introductie project
Brainstorm
Samen interview voorbereiden
Interview
L S D
Plan van Eisen
Gebruikerswensen
Productbacklog
Lijst met taken
Taakverdeling
Planbord

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interviewen ▶ User Stories
Degene die het interview gehouden heeft (vaak de Product Owner) beschrijft de situatie van de opdrachtgever in User Stories:

(wie) (wat) (waarom)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interviewen ▶ User Stories
(wie) (wat) (waarom)

Bijv. voor de website van een Bakker: 
Klanten moeten makkelijk parkeerinformatie kunnen vinden, omdat ze de winkel nu vermijden vanwege onduidelijke parkeeraanduidingen.

Slide 6 - Tekstslide

Pas later kunnen we met het Dev-team nadenken hoe we dit goed inrichten. Bijvoorbeeld door al op de homepagina te informeren over parkeergelegenheden, met een kaartje erbij.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agile
Een projectmanagement methode die veel wordt gebruikt in Software Development. Het biedt flexibiliteit en snelle feedback 'loops'.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agile Scrum

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschil Agile en Agile Scrum
Agile is een bredere mindset gericht op het leveren van waarde door middel van flexibiliteit en samenwerking.
Scrum richt zich op het organiseren en verbeteren samenwerking in teams.
Scrum "valt onder de Agile paraplu" en geeft een team extra "handvatten"

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agile Scrum

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie 
Voor wie ga je in dit project werken. WIe gaat met je applicatie gebruiken?
Als antwoord vind je personen of groepen personen of groepen die dezelfde functie uitoefenen binnen een organisatie.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom: 
Waaeom wordt het project opgestart. Wat zijn de achterliggende problemen. Onderzoek het  om zo de oorzaak te kunnen bepalen. Door steeds opnieuw de waarom vraag te stellen wordt op een steeds gedetailleerder niveau gekeken naar het probleem. Mogelijke antwoorden worden gegeven met de relatie tussen de oorzaak en het gevolg.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat (functionaliteit)
Wat moet het project opleveren?
Plan van eisen
Producten

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Userstories
 • Een Userstorie beschrijft de functionele wens van één van de betrokken personen.

Als (WIE) wil ik (FUCNTIONALITEIT) om te (OP TE LEVEREN VOORDEEL)

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ProductBacklog
Vanuit die Userstories kan je een lijst van alle producten / taken maken die gedaan moeten worden voor het project.

De noem je de PRODUCTBACKLOG

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planbord
Vanuit de productbacklog kan je een planbord maken.
Standaard 3 kolommen
TO DO
In PROGRESS
DONE

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1 planbord applicatie
 1. Maak een account in een digitale planbord App (bijvoorbeeld TRELLO of GIT)
 2. Experimenteer met het aanmaken van een planbord en kolommen / taken
 3. Nodig een klasgenoot uit om deel te nemen aan je planbord

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2 planbord PRA
 1. Maak een planbord voor het volgende PRA opdracht.
  (mag in zelfgekozen App (bijvoorbeeld TRELLO of GIT)
 2. Nodig je groepsgenoten uit. 
 3. Maak samen afspraken wie wat doet
 4. Verwerk je resultaten van jullie projectstart (briefing / interview / plan van eisen / productbacklog

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Product Backlog
 • Bevat alle openstaande User Stories.
 • Deze zijn door de Product Owner op prioriteit gesorteerd.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sprint Backlog + Planning
 • Aan het begin van iedere sprint zet het Development Team User Stories uit de Product Backlog over op de Sprint Backlog.
 • We bekijken goed wat we haalbaar vinden. We overleggen en onderhandelen met de Product Owner over wat we in een sprint gaan doen.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sprint Backlog + Planning
Wanneer iemand in het Development Team aan een User Story begint, zal die deze op zich nemen.
Dan verplaatst deze de User Story naar de 'Doing' kolom op het planbord.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning + Taken verdelen
 • Vaak is een User Story op onze Sprint Backlog erg groot, dan kan het helpen om het in kleinere taken te verdelen.
 • Taken houden altijd een verwijzing naar de bijbehorende User Story.
 • Een taak is nooit groter dan een dag
 • Een taakomschrijving is "beknopt", maar wel volledig

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taakomschrijving
✖ Fout voorbeeld: werken aan back-end

✔ Goed voorbeeld: Back-end contactformulier afronden, zodat mail verzonden wordt

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taken verdelen
 • Voor het selecteren van taken waar we aan gaan werken passen we bij grote projecten 'Vertical Slicing' toe

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Horizontal slicing Webshop
We kiezen voor deze sprint alle taken die te maken hebben met de front-end van alle functionaliteiten

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vertical slicing Webshop
We kiezen voor deze sprint alle taken die te maken hebben met het 'kopen van een product'. Zowel front-end, back-end als op database niveau.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontwikkelen

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agile Scrum
Een projectmanagementmethodologie waarbij teams iteratief en incrementeel werken aan het leveren van waardevolle producten of diensten, met een sterke focus op samenwerking, flexibiliteit en continue verbetering.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies