Deskundigheidsbevordering les 3

Deskundigheidsbevordering
Les 3
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Deskundigheidsbevordering
Les 3

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik les 2 (Criteria 1):
Hoe presenteer je hoe je hebt gewerkt aan je deskundigheid?

Slide 2 - Open vraag

Terugblik les 2
 • Benoem wat je precies hebt gedaan om je te verdiepen in het onderwerp? Noem de stappen op.
 • Niet alleen benoemen wat je hebt gedaan
 • Maar ook wat je het je heeft opgeleverd
 • Dit gaat over jouw proces
 • Verwijs door naar andere delen van je presentatie 

Slide 3 - Tekstslide

Presentatie oefening
 • Iedereen komt aan de beurt
 • De docent kiest de eerste, daarna kiezen jullie zelf
 • Sta op en vertel 1 minuut iets over wat je na deze opleiding gaat doen.
 • 1 klasgenoot zet de timer aan met piepje.

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Na deze les weet je wat er van je verwacht wordt wat betreft criterium 2 en 3 van het examen
 • Na deze les heb je een geschikt onderwerp voor je onderzoek en je examen 

Slide 5 - Tekstslide

Motiveert waarom het gekozen onderwerp relevant is voor het beroep en voor je deskundigheid
Waaraan moet je onderwerp voldoen om relevant te zijn voor je stage (beroepspraktijk) en je eigen deskundigheid?

Slide 6 - Tekstslide

Waaraan moet je onderwerp voldoen om relevant te zijn voor je stage (beroepspraktijk) en je eigen deskundigheid?

Slide 7 - Open vraag

Relevant voor je eigen deskundigheid
 • Je onderwerp komt niet terug in het reguliere lesprogramma
 • Je weet er zelf nog weinig van
 • Je vindt het interessant (ook niet onbelangrijk) 

Slide 8 - Tekstslide

Relevant voor je beroep (lees stage)
 • Onderwerp moet actueel zijn
 • Onderwerp moet iets nieuws brengen op je stage
 • Je moet je collega`s iets kunnen bijbrengen over je onderwerp 
 • Je onderwerp moet specifiek zijn (dus niet over autisme in het algemeen bijvoorbeeld)

Slide 9 - Tekstslide

Draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk over

 • Pas je taalgebruik aan aan je publiek
 • Je medestudenten en docenten
 • Dus: vaktaal mag, graag zelfs!
 • Echt specialistische termen mogen ook, maar leg ze wel even uit.
 • Laat zien dat je weet waar je het over hebt!

Slide 10 - Tekstslide

Wat maakt een onderwerp relevant voor je eigen deskundigheid
A
Een ander doelgroep dan op je eigen stage
B
Onderwerp moet actueel zijn
C
Je onderwerp komt niet terug in het reguliere lesprogramma

Slide 11 - Quizvraag

Onderwerpen

Slide 12 - Open vraag

Voorbeeld onderwerpen
 1. Een werkwijze of benaderingswijze bij een bepaald ziektebeeld bv valideren bij dementerende
 2. Een ziektebeeld uitwerken dat voor de stageplaats onbekend is bv een delier
 3. Kunnen bepaalde vaardigheden zijn waar een stageplaats behoefte aan heeft bv mozaïeken
 4. Een protocol maken voor iets dat actueel is en collega's hierover informeren bv een klinische les over het gebruik van pictogrammen bij mensen met een verstandelijke beperking
 5. Een bepaalde activiteit implementeren bv geheugentraining bij ouderen
 6. Cultuur binnen een team bv waardigheid en trots/feedback/teambuilding
 7. Een opdracht die je van je stageplek krijgt om je in te verdiepen
 8. Omgaan met agressie
 9. Privacy bv sociale-media
 10. Veiligheid op de werkvloer
 11. Euthanasie/rouwverwerking


Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk
 • Verdiep je in je onderwerp
 • Zoek bronnen
 • Werk je pop uit

Slide 14 - Tekstslide