Le passé composé

LE PASSÉ COMPOSÉ 
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

LE PASSÉ COMPOSÉ 

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de voltooide tijd? Geef een voorbeeld in het Nederlands.

Slide 2 - Open vraag

voltooide tijd = passé composé
Ik heb gesproken
Heb is het hulpwerkwoord en gesproken is het voltooid deelwoord.

Slide 3 - Tekstslide

De verleden tijd = de passé composé
Ik heb gesproken = j'ai parlé
ai is het hulpwerkwoord en parlé is het voltooid deelwoord.

Slide 4 - Tekstslide

Kijk naar dit voorbeeld:
"Ik heb gesproken = j'ai parlé".
Hoe denk jij dat de verleden tijd in het Frans wordt gemaakt?

Slide 5 - Open vraag

Hoe maak jij de "passé composé"?
1/ "avoir" of "être" in de tegenwoordige tijd;
2/ Veranderd de vorm van het werkwoord.

Slide 6 - Tekstslide

Hoe maak jij de "passé composé"?

Stap 1: "avoir" of "être" in de tegenwoordige tijd.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Hoe maak jij de "passé composé"?
2/ Verander de vorm van het hele werkwoord:
parler = parlé.

Aujourd'hui, je parle. Hier, j'ai parlé.

Slide 9 - Tekstslide

Le passé composé
Regel werkwoorden op -er:
 • Hulpwerkwoord: vorm van avoir
 • Voltooid deelwoord: haal de -r van het werkwoord af en zet er een streepje op de  bij

Slide 10 - Tekstslide

Il ... mangé une pomme.
A
as
B
avons
C
a
D
ai

Slide 11 - Quizvraag


Tu ... habité à Liège.
A
ai
B
as
C
a
D
ont

Slide 12 - Quizvraag

Schrijf "je chante" in de passé composé:

Slide 13 - Open vraag

Dus... Wat is een passé composé?

Slide 14 - Open vraag

Elles... (parler)
(passé composé)
A
ont parlé
B
sont parlé
C
sont parler
D
ont parlées

Slide 15 - Quizvraag

Hoe maak jij de "passé composé"?
Stap 2: Veranderd de vorm van het werkwoord:

Slide 16 - Tekstslide

De passé composé
bestaat uit 2 delen:

1: Hulpwerkwoord avoir of être

2: Voltooid deelwoord

Slide 17 - Tekstslide

Hoe maak je een passé composé?
STAPPENSCHEMA

Slide 18 - Tekstslide

STAP 1
Kies of je de passé composé gaat maken met 
être of avoir

Slide 19 - Tekstslide

Je kiest eigenlijk bijna altijd voor avoir.
Je kiest alleen voor être bij de volgende werkwoorden:

Slide 20 - Tekstslide

Vervoegen met être (zijn) :
 • aller                             
 • arriver
 • entrer
 • rentrer
 • rester
 • monter
 • partir
 • sortir

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Bijvoorbeeld (être)
Elle (aller) .........               Elle est allée
Nous (entrer) ....              Nous sommes entrés
Pierre (monter)...            Pierre est monté
Slide 23 - Tekstslide

Bijvoorbeeld (être)
Elle (aller) .........               Elle est allée
Nous (entrer) ....              Nous sommes entrés
Pierre (monter)...            Pierre est monté

Qu' est-ce que tu vois ? Wat gebeurt als wij "être" als hulpwerkwoord gebruiken gebruiken?
Slide 24 - Tekstslide

Alle andere werkwoorden krijgen dus een vorm van avoir
Bijvoorbeeld:
Tu (regarder)...                         Tu as regardé
Vous (manger)...                      Vous avez mangé
Jean et Pierre (acheter)       Jean et Pierre ont acheté

Slide 25 - Tekstslide

STAP 2
Maak het voltooid deelwoord 
Soms kun je het voltooid deelwoord niet zelf maken, dan moet je het uit je hoofd leren. Deze werkwoorden vind je op een aparte slide.

Slide 26 - Tekstslide

Voltooid deelwoord zelf maken:
 • Je werkwoord eindigt op -er: haal -er weg, zet er é voor in de plaats.
  Bijvoorbeeld: regarder  --> regarder --> regard --> regardé

Slide 27 - Tekstslide

De volgende voltooide deelwoorden moet je uit je hoofd leren!
 • avoir --> eu    bijv. Tu as eu (jij hebt gehad)
 • être --> été     bijv. Nous avons été (wij zijn geweest)
 • faire --> fait    bijv. Elles ont fait (zij hebben gemaakt)

Slide 28 - Tekstslide

STAP 3
LET OP!!!!
Deze stap doe je alleen als je bij stap 1 gekozen hebt voor être!

Slide 29 - Tekstslide

Deze stap alleen doen als je voor être gekozen hebt!
Is het onderwerp van je zin (het onderwerp staat vóór de vorm van être):
 • vrouwelijk enkelvoud (elle of een meisjesnaam of vrouwelijk persoon): zet een extra -e achter het voltooid deelwoord. Bijv. Elle est allée
 • Mannelijk meervoud (ils of nous of vous): zet een extra -s achter het voltooid deelwoord. Bijv. Ils sont entrés
 • Vrouwelijk meervoud (elles of meerdere meisjesnamen of vrouwelijke personen): zet een extra -es achter het voltooid deelwoord. Bijv. Elles sont montées

Slide 30 - Tekstslide

SAMENVATTING
 1. Kies of je met avoir of être moet werken (zie slide voor de werkwoorden die met être moeten worden vervoegd, alle andere werkwoorden gaan met avoir!) en vul die vorm vast in
 2. Maak zelf het voltooid deelwoord als je werkwoord op -er eindigt. Of kies het voltooid deelwoord als je werkwoord onregelmatig is. Zet het voltooid deelwoord achter stap 1
 3. Als je bij stap 1 voor être hebt gekozen, kijk je of het onderwerp van de zin vrouwelijk enkelvoud of meervoud is, of mannelijk meervoud. Dan doe je stap 3 (zie slide 20) en voeg je eventueel een extra -e of -s of -es toe aan je voltooid deelwoord.

Slide 31 - Tekstslide

Elle (regarder, passé composé) un film sur Netflix
A
a regardé
B
est regarder
C
est regardé
D
est regardée

Slide 32 - Quizvraag

Welk werkwoord krijgt in de passé composé het hulpwerkwoord être ?
A
gagner (winnen)
B
faire (doen, maken)
C
aller (gaan)
D
avoir (hebben)

Slide 33 - Quizvraag

Welk werkwoord krijgt in de passé composé het hulpwerkwoord avoir ?
A
rester (blijven)
B
aller (gaan)
C
regarder (kijken)
D
entrer (binnengaan)

Slide 34 - Quizvraag

Ils (envoyer =verzenden).... - passé composé
A
ont envoyé
B
sont envoyé
C
envoyais
D
envoyait

Slide 35 - Quizvraag

Aujourd' hui, vous mangez du chocolat. Hier, vous ...

Slide 36 - Open vraag

Aujourd'hui, il travaille dans la médiathèque. Hier, il ...

Slide 37 - Open vraag

Aujourd' hui, nous nageons dans la piscine. Hier, nous...

Slide 38 - Open vraag

Aujourd'hui, Lina va au AH. Hier, Lina...

Slide 39 - Open vraag