Les 3 werken in een MZ organisatie

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 2
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belang van deze lessenreeks 
Deze lessenreeks gaat je helpen om als een professional op de werkvloer te kunnen staan. 

Onderwerpen zijn: Hoe zien de organisaties eruit waar jij kan gaan werken, hoe deel je kennis efficiënt en hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste kennis. Hoe kan je je netwerken en kennis benutten?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Planning
1.  Terugblik
2. Lesdoelen
3. Theorie & interactie
4. Les evaluatieSlide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kwaliteit?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 
Aan het einde van de les weet je wat doelen, visies en missies van organisaties zijn

Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrijk is om te weten voor jouw toekomst. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een organisatie?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken organisatie 
Organisaties zijn doelgericht
Bestaan uit mensen
Medewerkers gebruiken middelen (geld, gebouwen enz.)
Medewerkers gebruiken methoden
Er is een structuur (met leidinggevenden)
Er moet coördinatie zijn. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelstelling
Wat wil je bereiken?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Visie
Visie, missie en strategie worden vaak met elkaar verward.

De visie geeft de situatie weer waarin jij en/of jouw organisatie zich in de toekomst wil bevinden.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Missie
 Wat een organisatie waardevol en belangrijk vindt

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelstelling, missie en visie
Een organisatie heeft altijd een doelstelling, een missie en een visie. 

Wat zijn die Roc Mondriaan?
timer
10:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je met die visie, doelen en missie?

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het voordat je gaat solliciteren op een baan belangrijk om te weten wat de visie en missie van een organisatie is?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beleid van een organisatie
Hoe zorgen medewerkers ervoor dat het gedane werk nuttig is om het doel te bereiken?

Slide 15 - Tekstslide

studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt

reges en afspraken eten drinken op tijd komen etc.
Soorten beleid 
Strategisch beleid: gemaakt door de directie, waar ga je heen als bedrijf (door prikkels van binnen en buiten). Gaat om lange termijn. 
Tactisch beleid: concrete activiteiten om strategisch beleid te halen. 
Operationeel beleid: De uitvoering, hoe wordt die gedaan. 

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld intake
Structuur van organisaties 


hiërarchie 
Organogram 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende organisatiestructuren 

Lijnstructuur 
Linking-pinstructuur 
Lijn-staforganisatie 
Projectorganisatie 
Matrixorganisatie
Zelfsturende teams

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijnorganisatie 
Het is heel duidelijk wie de baas is. Een lijn van boven naar beneden. Bestuur = verantwoordelijk. 

Linking pin = uit elk team is een verantwoordelijk om het team te vertegenwoordigen bij het management team (soort lijnstructuur)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijn staf organisatie 
Een lijn organisatie, onder de manager is nog 'staf' toegevoegd. Is hoog opgeleid bijv. psycholoog, MZ'er. 

De staf ondersteunt managers. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Projectorganisaties 
Doen tijdelijke grote klussen. 
Verschillende specialisten bij elkaar. 
Vaak geen specifieke manager. 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Matrixorganisatie 
Permanente projecten 
2 managers 
1 van de organisatie 
1 van het project 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zelfsturende teams
Team zonder leidinggevende. 
Team samen verantwoordelijk voor  resultaten

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In groepjes: zoek uit en presenteer

Lijnstructuur
Linking-pinstructuur
Lijn-staforganisatie
Projectorganisatie
Matrixorganisatie
Zelfsturende teams
timer
10:00

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zoek de doelstelling, missie en visie van jouw stageplek op en noteer deze. 
Vraag of er een organogram is van jouw stage en leg uit wat voor een organisatiestructuur jouw stage heeft.

Geen stage? Kies dan een willekeurige organisatie die zorg biedt.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thiememeulenhof
Maken verwerkingsopdrachten: 1 t/m 4e

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies