nieren en urinewegen

nieren en urinewegen
AFP module 7, H1
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
afpMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

nieren en urinewegen
AFP module 7, H1

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het doel van de nieren?

Slide 2 - Open vraag

Op welke stoffen hebben de nieren invloed?
A
water en zouten
B
zure en basische stoffen
C
afvalstoffen afkomstig van de stofwisseling
D
alle stoffen die hier genoemd worden

Slide 3 - Quizvraag

Nieren
Nieren zijn boonvormige, donkerbruine organen, die boven in de buik tegen de rug liggen. Onder het middenrif. Ieder dier heeft 2 nieren.


De nier bestaat uit 3 onderdelen:
- Nierschors (cortex)
- Niermerg (medulla)
- Nierbekken (pyelum)

Slide 4 - Tekstslide

Iedere nier bestaat van buiten naar binnen uit de volgende onderdelen:
 
 • Nierschors 
 • Niermerg 
 • Nierbekken
Bouw van de nieren

Slide 5 - Tekstslide

Nierschors
Niermerg
Nierbekken
Nierader
Nierslagader

Slide 6 - Sleepvraag

Wat is een nefron?
A
Een nefron filtert bloed
B
Een nefron slaat ureum op
C
Een nefron produceert urine
D
A en C zijn juist

Slide 7 - Quizvraag

Nieren
 • In nierschors en niermerg liggen nefronen
 • Nefronen bestaan uit nierbuisjes
 • Nierbuisjes monden uit in verzamelbuisjes en die weer in nierbekken
 • Nierbuisje start met nierkapseltje (kapsel van Bowman), heeft twee gekronkelde delen en een lus (lis van Henle)
 • Haarvaten uit nierslagader: glomerulus
 • Diameter afvoerende arteriolen klein, zorgt voor hoge bloeddruk glomerulus
 • Veroorzaakt ultrafiltratie naar nierkapsel
zeeflichaampje

Slide 8 - Tekstslide

Ultra-filtratie
1. aanvoerend bloedvat
2. Kapsel van Bowman
3. Glomerulus
Reabsorptie
4. Gekronkelde buis
5. Lis van Henle
6. Gekronkelde buis
7. Verzamelbuisje
8. Afvoerend bloedvat

Slide 9 - Tekstslide

Iedere nier is opgebouwd uit ongeveer 
1 miljoen nefronen. 
 
Een nefron bestaat uit: 
 • Kapsel van Bowman 
 • Glomerulus 
 • Proximale en distale tubulus
 • Lis van Henle
 • Verzamelbuizen

Slide 10 - Tekstslide

LICHAAMPJES VAN MALPIGHI

 •                    Liggen in de nierschors.

 • Ze bestaan uit:  
                
 • Kapsels van Bowman
 • Glomeruli = slagaderlijk haarvatennet

Slide 11 - Tekstslide

productie van urine
 • bloed komt in de nier via de nierslagader
 • in de kapsel van Bowman  wordt er zoveel mogelijk vocht en kleine stoffen uit de bloedbaan in de malpighilichaampjes geperst.
 • totaal 180 liter per etmaal.
 • In de gekronkelde buisjes worden bruikbare stoffen en water teruggeresorbeerd.

Slide 12 - Tekstslide

 • de gevormde urine wordt opgevangen in de nierkelken en gaat dan naar het nierbekken.
 • urine gaat via de urineleider naar de blaas.
 • vanuit de blaas via de urinebuis verlaat het het lichaam

Slide 13 - Tekstslide

Vorming van urine

Lichaam van Malpighi

Door bloeddruk wordt deel van het bloed uit glomerulus in de holte van het kapsel van Bowman wordt geperst: Ultrafiltratie


Vocht in kapsel van Bowman: voorurine.

Voorurine bevat:

water/glucose/aminozuren/opgeloste zouten/afvalstoffen

Voorurine bevat geen:

grote bloedeiwitten/bloedcellen/bloedplaatjes

Slide 14 - Tekstslide

Urinewegen
 1. Nierbekkens worden de urineleider.
 2. Urinewegen brengen de urine naar de blaas.
 3. Urineblaas slaat de urine op.
 4. Bij een volle blaas trekt de urineblaas samen.
 5. Urine verlaat het lichaam via de Urinebuis. 

Slide 15 - Tekstslide

Urinewegen
Bestaan uit: 
- urineleider=ureter
- blaas=vesica urinae
- urinebuis=urethra

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

De urinewegen zijn betrokken bij het maken en uitscheiden van urine.
Welke nummer geeft de blaas aan?
A
nummer 1
B
nummer 2
C
nummer 3
D
nummer 4

Slide 18 - Quizvraag