cross

HSN proeftuin Plot26

Engagement in (taal)onderwijs 
Innovatie en digitale geletterdheid

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Engagement in (taal)onderwijs 
Innovatie en digitale geletterdheid

Slide 1 - Tekstslide

Open Lessonup.app en vul de code in.
Wat verstaat u onder engagement?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Taalonderwijs en engagement
 • Authentieke taken (Mohammadi, 2017; Savery, 2006)
 • Uitleg nut (Meijer, Veenman & Van Hout-Wolters, 2006)
 • Autonomie (Bimmel & Van Schooten, 2004; Janssen, 2007)
 • Aansluiten voorkennis en belevingswereld (Witte, 2008)

Slide 7 - Tekstslide

ICT en engagement
 • Echte wereld in de klas (Reed & McNergney, 2000; Hunter, 2015)
 • Autonomie (Dietrich & Balli, 2014) 
 • Nuttige informatie direct beschikbaar (Manwaring, Larsen, Graham, Henrie & Halverson, 2017)
 • Individuele resultaten zichtbaar (Hansen, Collings & Warschauer, 2009)
 • Leeromgeving vernieuwen (Schlechty, 2002)
 • Differentiëren (Corbalan, Kester & Merriënboer, 2008)

Slide 8 - Tekstslide

Overige factoren taalvaardigheid
 • Geïntegreerd taalonderwijs --> taalvaardigheid en denkvaardigheid
  (Neijt et al., 2016; Routman, 2003)
 • In dialoog kennisnetwerk uitbreiden (Rampp & Stephen, 1999)
 • Inhoudsgerichte benadering beter dan strategieonderwijs
  (McKeown, Beck & Blake, 2009; Smits & Van Koeven, 2016; Allington, 2008)
 • Aansluiting op voorkennis en belevingswereld --> begrip en leesmotivatie (Witte, 2008)
 • Autonomie --> motivatie en begrip
  (Janssen, 2007; Allington & Gabriel, 2012; Guthrie, Wigfield & You, 2012)
 • 20-25 minuten lezen per dag --> woordenschat (Smits & Van Koeven, 2013)

Slide 9 - Tekstslide

Hoe kunnen we zien of leerlingen geëngageerd zijn?

Slide 10 - Open vraag

Drie componenten engagement


 • Gedrag: meedoen
 • Houding: concentratie, doorzettingsvermogen, leerplezier, bereidheid 
 • Cognitie: nut inzien, reflecteren, actief nadenken 

Slide 11 - Tekstslide

Authentiek versus aangeleerd


Verbinding

(docent, medeleerlingen en gebruikte materialen en werkvormen)

Slide 12 - Tekstslide

Authentiek engagement
 
 • Kwaliteiten zichtbaar maken
 • Groei zichtbaar maken 
 • Keuzes bieden
 • Vertrouwen sterken

Slide 13 - Tekstslide

Stimuleren in fasen

 1. Heldere doelen, nut, vertrouwen
 2. Bijsturing & bekrachtiging, samenwerking, autonomie, realistische context
 3. Reflectie en feedback 

Slide 14 - Tekstslide

Onderzoek effect Plot26

 • Verhalen
 • Cursussen

Slide 15 - Tekstslide

Vijf scholen
PO, VMBO-T, Havo, VWO

464 leerlingen van vijf verschillende scholen en 17 docenten

Slide 16 - Tekstslide

Onderzoeksopzet
Actieonderzoek: docenten en leerlingen zijn onderzochten en medeonderzoekers -> samen kennis opbouwen over wat werkt

Slide 17 - Tekstslide

Kwalitatief en kwantitatief
Mening docenten en leerlingen
Turven zichtbaar engagement
Turven engagementstimulerend gedrag

Slide 18 - Tekstslide

Onderzoeksinstrumenten
Enquêtes
Focusgroepgesprekken
Observaties

Slide 19 - Tekstslide

Gedragsengagment
Houdingsengagement
Kennisengagement
1
2
3

Slide 20 - Sleepvraag

Gedrags-engagement


Time on task: gemiddeld rond 90%

Slide 21 - Tekstslide

Houdings-engagement

Groei:
 • Concentratie
 • Doorzettingsvermogen
 • Interesse

Slide 22 - Tekstslide

Kennis-engagement

Oorzaak beperkte aandacht fase: 
1: Verhelderen nut/doelen
3: Reflectie en feedback

Slide 23 - Tekstslide

Digitale geletterdheid


Informatievaardigheden:  opzoeken en beoordelen  
Computervaardigheden: kennis programma's en systeem
Informatiemanagement: samenvoegen en verwerken

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Veranderende rol

Coachen op leerproces 
Aandacht voor hoe i.p.v. wat
Autonomie maar wel met scaffolding 
Groei zichtbaar maken 

Slide 26 - Tekstslide

Nederlandse leerling wel degelijk gemotiveerd

Door betekenisvol, authentiek onderwijs gebaseerd op autonomie, relatie en competentie

Slide 27 - Tekstslide

Nederlandse leerling wel degelijk gemotiveerd

Kennisengagement door docent: 
nut voor later 
leerrendement

Slide 28 - Tekstslide

Heeft u nog vragen?

Slide 29 - Open vraag

Meer weten?
PO: Annelies Rijsdijk (aearijsdijk@hotmail.com)
VO: Anja Schoots (anjaschoots.nl)
artikel onderzoek: www.plpo.nl

Slide 30 - Tekstslide