methodisch werken

Methodisch werken
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Methodisch werken

Slide 1 - Tekstslide

Wat is methodisch werken?
A
De zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 2 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de evaluatie

Slide 3 - Quizvraag

Wat is methodisch werken
Methodisch  werken houdt in dat je, je werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen.


Met behulp van een zorg(leef)plan of een ondersteuningsplan werkje methodisch.

Slide 4 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 5 - Tekstslide

Schrijf bij elke stap van methodisch werken een voorbeeld op papier. Als je klaar bent  bespreek je met een medestudent wat jullie opgeschreven hebben en of jullie het met elkaar eens zijn

Slide 6 - Tekstslide

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 8 - Tekstslide

Tijdens het intakegesprek kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 9 - Quizvraag

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een intakegesprek, wat betekent dit?
A
Een gesprek met de arts en verzamelen van gegevens.
B
Een gesprek met de zorgvrager en verzamelen van alle gegevens omtrent hem/haar.
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 10 - Quizvraag

Het in kaart brengen van wensen, behoeften,mogelijkheden en zorgvraag beschrijven we in het?...
A
zorgplan
B
zorgleefplan
C
ondersteuningsplan
D
A,B,C

Slide 11 - Quizvraag

4 domeinen van de zorg.
Voor het in kaart brengen van de diagnose en situatie van de zorgvrager kunnen we gebruik maken van 4 domeinen van de zorg.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Methodisch informatie verzamelen
                Verschillende classificatiesystemen

 • Gordon - 11 gezondheidspatronen (activiteiten,  uitscheiding,  rollen, relaties etc.)
 •  SAMPC - aandachtsgebieden 
 • Omaha - 4 domeinen (psychisch, fysiologisch, gezondheids gerelateerd gedrag en omgevingsdomein)

Slide 14 - Tekstslide

Gezondheidspatronen van Gordon

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Doelen 
Na het beantwoorden van de domeinvragen, kan je samen met de zorgvrager een doel opstellen. Dit doel zal na enige tijd behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Dit verloopt altijd in een cyclus.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide