Professionele ontwikkeling binnen de gehandicaptenzorg

Professionele ontwikkeling binnen de gehandicaptenzorg
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Professionele ontwikkeling binnen de gehandicaptenzorg

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je beschrijven hoe je jezelf professioneel wilt ontwikkelen binnen de gehandicaptenzorg niveau 3 en 4.

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de studenten wat ze aan het einde van de les zullen kunnen doen.
Wat weet je al over professionele ontwikkeling binnen de gehandicaptenzorg niveau 3 en 4?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is professionele ontwikkeling?
Professionele ontwikkeling betekent het continu verbeteren van je kennis, vaardigheden en attitudes om je carrière te bevorderen.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat professionele ontwikkeling betekent en waarom het belangrijk is in de gehandicaptenzorg.
Waarom is professionele ontwikkeling belangrijk?
Professionele ontwikkeling helpt je om up-to-date te blijven met nieuwe ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en om betere zorg te bieden aan cliënten.

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf de voordelen van professionele ontwikkeling en benadruk het belang ervan.
Hoe kun je je professioneel ontwikkelen?
Je kunt je professioneel ontwikkelen door het volgen van bijscholing, workshops, trainingen, het lezen van vakliteratuur en het deelnemen aan intervisiegroepen.

Slide 6 - Tekstslide

Geef voorbeelden van manieren waarop studenten zich professioneel kunnen ontwikkelen.
Stappenplan voor professionele ontwikkeling
1. Bepaal je doelen
2. Identificeer welke kennis en vaardigheden je wilt verbeteren
3. Zoek passende ontwikkelingsmogelijkheden
4. Maak een plan en volg het
5. Reflecteer regelmatig op je ontwikkeling

Slide 7 - Tekstslide

Leg het stappenplan uit en moedig studenten aan om hun eigen doelen te stellen.
Belangrijke competenties in de gehandicaptenzorg
Enkele belangrijke competenties zijn: empathie, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, zelfreflectie en samenwerking.

Slide 8 - Tekstslide

Beschrijf enkele belangrijke competenties die nodig zijn in de gehandicaptenzorg.
Het belang van netwerken
Netwerken kan je helpen bij je professionele ontwikkeling door kennisuitwisseling, het vinden van mentoren en het ontdekken van nieuwe kansen.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit waarom netwerken belangrijk is en geef tips over hoe studenten kunnen netwerken.
Evaluatie en feedback
Evalueer regelmatig je professionele ontwikkeling en vraag feedback van collega's, leidinggevenden en cliënten om jezelf te blijven verbeteren.

Slide 10 - Tekstslide

Benadruk het belang van evaluatie en feedback bij professionele ontwikkeling.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.