Bezittelijke voornaamwoorden: My/Mine

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine 
Mijn / die van mij 
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine 
Mijn / die van mij 

Slide 1 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden = possessive pronouns
Je gebruikt ze om aan te geven van wie iets is. 
Het woord zegt het al: bezit
Voorbeeld:
She is my best friend = Ze is mijn beste vriendin
That bike is mine = Die fiets is van mij

Slide 2 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
my = mijn                                  He is my friend
your = jouw                              He is your friend (enkelvoud)
his = zijn                                    He is his friend
her = haar                                 He is her friend
its = zijn/haar                          He is its friend 
our = onze                                 He is our friend
your = jullie                               He is your friend (meervoud)
their = hun                                 He is their friend 

Slide 3 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine =  die van mij                                    He is mine.
yours = die van jou/u  (enkelvoud)     He is yours
his =  die van hem                                      He is his
hers = die van haar                                    He is hers
ours = die van ons                                      He is ours
yours = die van jullie (meervoud)        He is yours
theirs = die van hen                                    He is theirs

Slide 4 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Na my, your, his, her, its, your, our, their volgt altijd een zelfstandig naamwoord
voorbeeld: That is my cat. 
Na mine, yours, his, hers, yours, ours, theirs volgt nooit een zelfstandig naamwoord.
voorbeeld: The cat is mine.
That bike is hers

Slide 5 - Tekstslide

Let's practise!
Er volgen nu wat meerkeuze vragen.
Kies het juiste antwoord. 

Slide 6 - Tekstslide

This is Chris.
He is ...... cousin. (mijn)
A
my
B
mine
C
he
D
his

Slide 7 - Quizvraag

Sheila loves to stay over at ........ (mijn) place
A
mine
B
our
C
my
D
your

Slide 8 - Quizvraag

..... (Haar) brother passed his driver's exam yesterday.
A
his
B
her
C
my
D
hers

Slide 9 - Quizvraag

These kids are ......... (van hun)
A
their
B
theirs
C
your
D
my

Slide 10 - Quizvraag

..... kids are very noisy. (hun)
A
the
B
their
C
theirs
D
our

Slide 11 - Quizvraag

Gretha, is this ........ (jouw) book?
A
your
B
yours
C
her
D
our

Slide 12 - Quizvraag

I found it on ........ (onze) couch.
A
her
B
his
C
our
D
your

Slide 13 - Quizvraag

It is not ...... (mijn) book.
A
mine
B
my
C
your
D
his

Slide 14 - Quizvraag

Opdracht 1
Er volgen nu wat open vragen.
Vul het juiste bezittelijke voornaamwoord in.

Slide 15 - Tekstslide

She is very happy with ........ (haar) new boss.

Slide 16 - Open vraag

The father is also very happy with ....... (zijn) new car.

Slide 17 - Open vraag

This cute baby is ...... (van hun).

Slide 18 - Open vraag

Frederic, is that ..... family? (jouw)

Slide 19 - Open vraag

Yes, that family is ....... (van mij)

Slide 20 - Open vraag

Whose bike is this?
It is ...... (die van mij)

Slide 21 - Open vraag

Who's dog is this?
It is ....... (die van haar).

Slide 22 - Open vraag

Do you know whose cat this is?
Yes, it is ........ (hun) cat.

Slide 23 - Open vraag

The cat is ...... (die van hun)

Slide 24 - Open vraag

Whose pen is this?
It is ....... (die van hem).

Slide 25 - Open vraag

He is ..... (mijn) boyfriend. So stay away from him, Kim.

Slide 26 - Open vraag

Is this pen Peter's? Yes, it's .... (van hem)

Slide 27 - Open vraag

This is really nice! I love ..... cupcakes! (jouw)

Slide 28 - Open vraag

The end

Slide 29 - Tekstslide