H2.4 Dichtheid

Dichtheid
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Dichtheid

Slide 1 - Tekstslide

H2.4 Dichtheid
  • Je kunt uitleggen wat de dichtheid van een stof is en in welke eenheid dichtheid uitgedrukt wordt.
  • Je kunt uitleggen waarom dichtheid een stofeigenschap is en wanneer stoffen "licht" of "zwaar" zijn.
  • Je kunt de dichtheid van een stof bepalen als de massa en het volume gegeven zijn.
  • Je kunt aan de hand van dichtheid uitleggen waarom een stof zinkt, zweeft of drijft.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Dichtheid

Slide 4 - Tekstslide

Dichtheid

Slide 5 - Tekstslide

dichtheid
dichtheid=volumemassa
massa=dichtheidvolume
volume=dichtheidmassa

Slide 6 - Tekstslide

Dichtheid
van iedere stof
--> kun je de massa en
      het volume bepalen
--> met massa en volume
      kun je de dichtheid
      berekenen
--> dichtheid is een
      stofeigenschap

 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Voorbeeldopgaven
Stap 1 Lezen 
Stap 2 Gegevens 
Stap 3 Gevraagd 
Stap 4 Formule 
Stap 5 Invullen 
Stap 6 Antwoord 
Stap 7 Check

 

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeldopgaven
Stap 2 - Gegevens : m = 40 g en V = 10 cm3
Stap 3 - Gevraagd:     = ?
Stap 4 - Formule:  
Stap 5 - Invullen:    = 40/10 = 4 g/cm3
Stap 6 - Antwoord:     = 4 g/cm3
Stap 7 - Check:
ρ
ρ=Vm
ρ
ρ
Stap 1 - Lezen

Slide 10 - Tekstslide

Dichtheidtabel

Slide 11 - Tekstslide


Slide 12 - Open vraag


400 dm3

Slide 13 - Open vraag

De gouden kroon heeft een massa
van 2,5 kg en een volume van 0,15 L.
Is deze kroon gemaakt van zuiver goud?

Slide 14 - Open vraag

Dichtheid

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

De eenheid van dichtheid is...
A
g/cm3
B
cm3/g

Slide 17 - Quizvraag

De dichtheid van de sleutel is ......... dan de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 18 - Quizvraag

De dichtheid van de badeend is ...... dan de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 19 - Quizvraag

De blokken zijn gemaakt van hetzelfde materiaal.
Wat kun je zeggen over de dichtheid?
A
Blok 1 heeft de grootste dichtheid
B
Blok 2 heeft de grootste dichtheid
C
De dichtheid van beide blokken is gelijk
D
Je kunt niet weten welk blok de grootste dichtheid heeft

Slide 20 - Quizvraag

Waar of niet waar?
Vaste stoffen zinken in water als hun dichtheid groter is dan de dichtheid van water.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

De dichtheid = 2,5 g/cm3.
Het volume = 4 cm3.
Bereken de massa.
A
2,54=1,6g
B
42,5=0,625g
C
2,54=10g

Slide 22 - Quizvraag

Dichtheid = 0,96 g/cm3.
massa = 84 g.
Bereken het volume.
A
0,0114cm3
B
87,5cm3
C
80,64cm3

Slide 23 - Quizvraag

Evaluatie H2.4 Dichtheid
  • Je kunt uitleggen wat de dichtheid van een stof is en in welke eenheid dichtheid uitgedrukt wordt.
  • Je kunt uitleggen waarom dichtheid een stofeigenschap is en wanneer stoffen "licht" of "zwaar" zijn.
  • Je kunt de dichtheid van een stof bepalen als de massa en het volume gegeven zijn.
  • Je kunt aan de hand van dichtheid uitleggen waarom een stof zinkt, zweeft of drijft.

Slide 24 - Tekstslide

Huiswerk
Leren en maken H2.4

Slide 25 - Tekstslide