Na de verkiezingen

Na de verkiezingen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Na de verkiezingen

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Terugblik filmpje Tweede Kamer. 
 • Wat gebeurt er na de verkiezingen?
 • Drie soorten stemmen; blanco, niet-stemmen en stemmen op een partij.
 • Uit hoeveel zetels bestaat de Tweede Kamer?
 • Hoe wordt de regering gevormd?
 • Wat is het verschil tussen oppositie en coalitie? 
 • Wat is het verschil tussen formateur en informateur?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

zetels
Eerst wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om 1 zetel te krijgen. Om de kiesdeler te berekenen wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels. Het totale aantal zetels van de Tweede Kamer is 150.

 

Daarna kijkt de Kiesraad hoeveel keer de partijen de kiesdeler hebben gehaald. Het resultaat hiervan geeft het aantal volle zetels dat door partijen is behaald. Deze verdeling komt meestal niet precies uit. Er blijven dan restzetels over.

Slide 4 - Tekstslide

Verschil blanco stemmen en niet stemmen

Slide 5 - Open vraag

Uitleg
Wat is dan het verschil tussen blanco stemmen en niet stemmen? 

Blanco stemmen:
Een blanco stem telt niet mee voor de uitslag, maar wél voor de opkomst.  Je vindt verkiezingen misschien wel belangrijk, maar je wilt bijvoorbeeld laten zien dat je het met geen één politieke partij eens bent of geen vertrouwen hebt in de huidige politiek. Je stem gaat hierbij dus niet naar de grootste partij!

Niet stemmen:
Je stem telt helemaal niet mee.

Slide 6 - Tekstslide

2. Wat is een fractie?

Slide 7 - Open vraag

Antwoord
Alle leden van de Tweede Kamer die bij dezelfde politieke partij horen, vormen samen een fractie.


Slide 8 - Tekstslide

Waaruit bestaat de regering?
A
De koning en minister- president
B
De regering bestaat uit de koning, de minister- president en de ministers
C
De ministers en minister-president

Slide 9 - Quizvraag

De regering
 • De regering bestuurt het land en maakt plannen om maatschappelijke problemen aan te pakken.
 • De regering bestaat uit de ministers en de koning 

Slide 10 - Tekstslide

wat is ook alweer het verschil tussen de coalitie en de oppositie?

Slide 11 - Open vraag

Coalitie en oppositie

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Wat is de juiste volgorde voor de formatie van een kabinet?
A
regeerakkoord - formateur - informateur - beëdiging
B
formateur - regeerakkoord - informateur - beëdiging
C
informateur - formateur - regeerakkoord - beëdiging
D
informateur - regeerakkoord - formateur - beëdiging

Slide 14 - Quizvraag

Vorming van kabinet
 • Na Tweede Kamerverkiezing benoeming informateur(s) (verkennen mogelijkheden)
 • Partijen die met elkaar willen samenwerken en een meerderheid hebben, maken een regeerakkoord
 • Benoeming formateur (meestal MP) om kandidaten te zoeken voor minister- en staatssecretaris-posten
 • Meestal: hoe groter de partij, hoe meer het aantal posten
 • Beëdiging door de Koning

Slide 15 - Tekstslide

Wie maken deel uit van het Kabinet?

Slide 16 - Woordweb

Het Kabinet
 • De ministers en staatssecretarissen vormen samen het kabinet
 • Een staatssecretaris is verantwoordelijk voor een deel van de taken van de minister. Zo is er een staatssecretaris van Financiën die verantwoordelijk is voor belastingen.   

Slide 17 - Tekstslide

VRAGEN
Vragen

Slide 18 - Tekstslide

Wat vond je van deze les
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll