H4 P4 L8 Het goddelijke

Les 8
Periode 4
Het goddelijke
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 8
Periode 4
Het goddelijke

Slide 1 - Tekstslide

Korte leerdoelen vorige lessen
- De begrippen Ariërs, Dravidische volkeren, Veda, sanatana dharmadharma (h) reïncarnatie, atman, brahman, karma (h), moksha
- Je kunt de vier kasten benoemen en beschrijven, als ook het begrip dalit. 

 

Slide 2 - Tekstslide

Moksha
Je kunt ontsnappen uit de samsara door geen karma meer aan te maken. Dat is gemakkelijker buiten de maatschappij dan daarbinnen. 
En dus kiezen mensen ervoor afzonderlijk te leven in ascese (onthouding van aardse genoegen)​. 
Sannyasin (asceet)​: komt van “Sam” ‘alles samen’ en​ “Nyasa” ‘opgeven’.​Sannyasi is iemand die al het aardse​ opgeeft. ​

Slide 3 - Tekstslide

Vier levensdoelen
1. Dharma: Het juiste handelen, op de juiste tijd, ​
op de juiste manier en om de juiste redenen volgens de universele wetten van de menselijke natuur wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden. Dus: alle plichten (van de kaste) vervullen​
2. Artha: Het verzamelen van rijkdom​
3. Kama: Liefde en erotiek; een gezin stichten​
4. Moksha: Het ontsnappen uit de samsara. 

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het eind van de les:
…kun je uitleggen of een hindoe eerder een polytheïst, monist of monotheïst is ​
…ken je de belangrijkste hindoestaanse goden: Ganesha, Brahma, Vishnu en Shiva ​
…ken je het begrip ‘trimurti’​

Slide 5 - Tekstslide

Het goddelijke
Hindoes geloven dat het brahman aanwezig is in alles wat leeft door atman. Dus is de natuur van goddelijke aard. Om deze reden kennen ze natuurverschijnselen bovennatuurlijke krachten toe. Goden zijn oorspronkelijk verbonden geweest met elementen van de natuur. Later werden goden ook als beschermgoden beschouwd. Er zijn duizenden goden, en zij zijn allemaal verpersoonlijkingen van een aspect van het goddelijke brahman. 

Slide 6 - Tekstslide

Trimurti
Er zijn 'hogere' en 'lagere' goden. 
Hoogste: trimurti (drie-eenheid) 
= de scheppingsgoden

Slide 7 - Tekstslide

1. Brahma
De hoogste scheppergod. Schrijver van​ de Veda’s​. 
Personificatie van het Brahman​. 
De transcendente god (hoog en ver weg). Dus, nauwelijks tempels voor hem​. Wordt afgebeeld met 4 hoofden, 4 armen die allerlei attributen vasthouden zoals offerlepels​. 
Brahma speelt een beperkte rol in het Hindoeïsme, zijn taak is al vervuld en heeft alleen een taak in de literatuur.​

Slide 8 - Tekstslide

2. Vishnu
Heer van het universum​
De liefdevolle ​scheppergod​
Creëerde alle ​levensvormen voor de ​eerste keer​
Verlosser van het kwaad ​(kwam daarvoor verschillende keren ​
op aarde als incarnatie/avatara)​

Slide 9 - Tekstslide

3. Sjiva
Schepper van de hernieuwbare schepping 
(van dingen die weer vergaan)​. 
God van tegenstellingen: schepper en doder; vernietiger en hersteller.​ Daarom: God van de kringloop (en vruchtbaarheid)​. 
Als vernietiger wordt hij vaak afgebeeld op slagvelden met een ketting van schedels om en is hij omringd door angstaanjagende wezens.​

Slide 10 - Tekstslide

Andere goden
Ganesja: wijsheid en moed
Hulp bij praktische problemen
Zoon van Shiva​

Krisjna: avatara van Visjnoe. 
Sommigen vereren hem alleen, 
als belangrijkste god (Hare Krisjna).​

Slide 11 - Tekstslide

Het resultaat van daden in een voorgaand leven, dat van invloed is op de kaste waarin je geboren wordt in een nieuw leven.
A
karma
B
dharma
C
cola
D
reïncarnatie

Slide 12 - Quizvraag

Hoe noemen we de voortdurende kringloop van wedergeboorten waarin de atman zit opgesloten?
A
atman
B
brahman
C
samsara
D
moksha

Slide 13 - Quizvraag

Als je de geldende gewoontes, regels en plichten van de familie, kaste, sekse, beroep en leeftijd nakomt, leef je volgens de ...
A
karma
B
dharma
C
fanta
D
reïncarnatie

Slide 14 - Quizvraag

Waaruit ontspringt het goddelijke vonkje dat in een lichaam komt?
A
atman
B
brahman
C
samsara
D
moksja

Slide 15 - Quizvraag

Hoe worden de kastelozen genoemd?

Slide 16 - Open vraag

Schrijf op: 1. de goddelijke oorsprong van al wat leeft 2. de hoogste scheppergod 3. de hoogste kaste

Slide 17 - Open vraag

De warna van deze kaste is wit en bestaat uit priesters.
A
ksatria's
B
brahmanen
C
sjoedra's
D
vaisja's

Slide 18 - Quizvraag

De warna van deze kaste is zwart en bestaat uit dienaren.
A
ksatria's
B
brahmanen
C
sjoedra's
D
vaisja's

Slide 19 - Quizvraag

De warna van deze kaste
is bruin en bestaat uit
boeren en middenstand.
A
ksatria's
B
brahmanen
C
sjoedra's
D
vaisja's

Slide 20 - Quizvraag