Ethiek Les

BURGERBORD WEEK 4 ETHIEK
Aan het einde van de les weet ik het verschil tussen 
plichtethiek en gevolgethiek. 

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

BURGERBORD WEEK 4 ETHIEK
Aan het einde van de les weet ik het verschil tussen 
plichtethiek en gevolgethiek. 

Slide 1 - Tekstslide

Morele dilemma's
  • Botsing tussen waarden (alle keuzes hebben nadelen)
  • Keuzes sluiten elkaar uit.
  • Binnen de ethiek onderzoeken we dergelijke dilemma's. Wat is nou de juiste keuze om te maken? Wat is goed? Wat is het goede leven? etc. 
  • Waarom zijn morele dilemma's relevant: Ze dwingen je tot een keuze en dat maakt inzichtelijk wat je écht belangrijk vindt. 

Slide 2 - Tekstslide

Zijn er omstandigheden denkbaar waarbij het te rechtvaardigen valt dat je een mens opeet?
A
ja
B
nee

Slide 3 - Quizvraag

Wil je wonen in een stad die alles van je weet maar waar het (hierdoor) wel veilig is?
A
ja
B
nee

Slide 4 - Quizvraag

Moet het verboden zijn kleren te verkopen als die mogelijk zijn gefabriceerd in onveilige buitenlandse fabrieken?
A
ja
B
nee

Slide 5 - Quizvraag

Basisbegrippen

Waarden: 
  • Nastrevenswaardige kwaliteiten. VB: vrijheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, gelijkheid etc.
Normen: 
  • Waarden worden concreet in normen. Normen zijn gedragsregels over hoe je je behoort te gedragen in bepaalde situaties.
Voorbeeld
  • Norm: Als iemand je de weg vraagt, help je die persoon door het uit te leggen. Waarde: behulpzaamheid

Slide 6 - Tekstslide

Twee ethische visies
We kennen twee ethische visies

1. Gevolgenethiek 
2. Plichtsethiek 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Herhalen Basis 

Slide 9 - Tekstslide

Ethiek
''Nadenken over wat goed en fout handelen is''

Ethiek is onderdeel van filosoferen. Grondlegger: Socrates, Athene (469 v.Chr.)

Slide 10 - Tekstslide

Respect voor ouderen is een...
A
Norm
B
Waarde

Slide 11 - Quizvraag

Ouderen aanspreken met 'u'
is een...
A
Norm
B
Waarde

Slide 12 - Quizvraag

Norm is stoppen bij rood stoplicht
Waarde  is ....veiligheid

Slide 13 - Tekstslide

Moraal
''Het totaal van waarden en normen dat in de samenleving als vanzelfsprekend aanvaardbaar gedrag wordt gezien.''

Slide 14 - Tekstslide

Maak de Burgerbord Opdracht
Kijk op classroom voor de Burgerbord opdracht.
Als je klaar bent kun je hem direct inleveren. 
Persoonlijke vorming Periode 3

Slide 15 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 16 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Video


VRAAG 3
Een groot deel van de 40 biljard kilo plastic die we wereldwijd per jaar produceren, komt in de oceanen terecht. Hoe?
A
Grote rivieren
B
Kleine rivieren
C
Visserij
D
Riolering

Slide 19 - Quizvraag

Het juiste antwoord is B. 80% van het plastic komt via kleine rivieren daar terecht. Vaak waait of regent het vanaf de straat een rivier in. Heb jij wel eens afval op straat gegooid? Misschien zwemt het nu wel in de plastic soep rond.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Bespreek met de klas wat voorbij kwam in de video. Er zijn veel manieren waarop je invloed kunt uitoefenen op het milieu. Ontdek wat jullie samen al weten en kunnen doen!

Slide 22 - Tekstslide


We nemen 40% van alle aarde op de wereld in beslag voor landbouw. Waar wordt de landbouwgrond vooral gebruikt?
VRAAG 4
A
Bomen/planten voor de sier
B
Voedsel voor mensen
C
Veehouderij
D
Bomen voor papier

Slide 23 - Quizvraag

Het juiste antwoord is C, veehouderij. Tweederde van alle landbouwgrond, wordt gebruikt als grasland voor vee. Slechts een derde wordt gebruikt voor akkerbouw. Van de akkerbouw is ook weer eenderde in gebruik voor veevoer

Slide 24 - Tekstslide


Hoeveel voetbalvelden verdwijnen er per minuut om (o.a.) hiervoor ruimte te maken?
VRAAG 5
A
10
B
15
C
20
D
30

Slide 25 - Quizvraag

Het juiste antwoord is D. 30 Voetbalvelden verdwijnen per minuut door ontbossing. Dat zijn 43.200 voetbalvelden per dag.

Slide 26 - Tekstslide


Regenwouden worden in hoog tempo ontbost. Waarom zijn die nu juist zo belangrijk?
VRAAG 6
A
Meer dan de helft van alle diersoorten woont in het regenwoud
B
Regenwouden stoten grote hoeveelheden zuurstof uit
C
Het regenwoud gaat klimaatverandering tegen
D
Regenwouden voorzien ons van medicatie

Slide 27 - Quizvraag

Gotcha! Alle antwoorden zijn goed. Daarmee is ontbossing de op één-na grootste oorzaak van opwarming van de aarde. Het regenwoud is dus super belangrijk! Wist je dat regenwouden de grootste biodiversiteit hebben van de wereld?

Slide 28 - Tekstslide