Wettelijke bepalingen, Cao en Arbeidsovereenkomst

1 / 18
volgende
Slide 1: Video
MBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Slide 2 - Tekstslide

Wettelijke bepalingen, CAO en Arbeidsovereenkomst
Wat zijn wettelijke bepalingen: 
• zijn bepalingen volgens de wet 
 
Algemene regels van de arbeidswetgeving staan oa.in  
• wet minimumloon en minimumvakantiebijslag  
• arbeidstijdenwet 
• de arbeidsomstandighedenwet 
• de wet Arbeid en zorg 
• Burgerlijk wetboek Slide 3 - Tekstslide

Opdracht:  
Wat is een CAO? Waar gaan die afspraken over?  
Welke wet en bepalingen beschermen de werknemers  
Zoek op de website van de Rijksoverheid / KHN wat er wettelijk is geregeld over:  
• Hoelang een medewerker achterelkaar mag werken?  
• Kan je een medewerker vragen om een half uurtje langer mag werken?  
• Wanneer is er sprake van overwerk? 

Slide 4 - Tekstslide

Arbeidsovereenkomst  
  • Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever, de werkgever neemt de werknemer in dienst en geeft de werknemer een loon voor het verrichten van arbeid. 
  • De overeenkomst wordt altijd door zowel de werknemer als de werkgever ondertekend. 
  • De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan per branche verschillen. 
  • Zo hebben we primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Slide 5 - Tekstslide

Geef het verschil aan tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Slide 6 - Open vraag

Arbeidsovereenkomst vervolg
Om een arbeidsovereenkomst te kunnen opstellen moet onder andere de volgende gegevens worden vermeld: 
1. De naam en woonplaats van de werkgever en werknemer 
2. De plaats of plaatsen waar de werknemer werkt 
3. De datum van indiensttreding 
4. De duur van het contract (tijdelijk / vast) 
5. Hoeveel uur de werknemer werkt (per dag of per week) 

Slide 7 - Tekstslide

noem nog 8 punten die ook in een arbeidsovereenkomst vermeld moeten staan.

Slide 8 - Open vraag

Functieprofielen en vacatureteksten maken 
 
Als leidinggevende moet je weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die op jouw afdeling gedaan moeten worden. Dit is belangrijk, omdat je dan een duidelijke functieomschrijving kunt maken en een effectieve werving en selectie kunt starten zodra er een vacature is 

Slide 9 - Tekstslide

Maak een opsomming van kennis en vaardigheden die voor jouw bedrijf / afdeling nodig is.

Slide 10 - Open vraag

Functieprofielen en vacatureteksten maken 
 
Als leidinggevende moet je weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die op jouw afdeling gedaan moeten worden. Dit is belangrijk, omdat je dan een duidelijke functieomschrijving kunt maken en een effectieve werving en selectie kunt starten zodra er een vacature is 

Slide 11 - Tekstslide

Maak een opsomming van kennis en vaardigheden die voor jouw bedrijf / afdeling nodig is.

Slide 12 - Open vraag

Een functieprofiel
Een functieprofiel is een eenduidige beschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. Het geeft ook aan waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iemand liggen. Met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel kun je succesvol op zoek gaan naar de juiste kandidaat voor een vacature. In een functieprofiel beschrijf je de inhoud van de functie en geef je de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de nieuwe medewerker aan.

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht: 
Zoek op internet naar een site over registerfuncties Horeca, beschrijf daar de functie profiel van een  
• Chef-kok 
• Zelfstandig werkend kok 
• Kok 
Zoek of vraag aan je leerbedrijf of zij een functieprofiel hebben om een vacature van een Zelfstandig werkende kok of Gespecialiseerd kok te maken. 

Slide 14 - Tekstslide

Wat zijn de specifieke eisen waaraan deze persoon moet voldoen? Wat staat er in een functieprofiel?

Slide 15 - Open vraag

Het verschil tussen een functieprofiel en een vacaturetekst 
 

De tekst van een functieprofiel en een vacature zijn niet hetzelfde. Een functieprofiel is voor intern gebruik. Een vacaturetekst is een omschrijving van een functie, gericht om intern en/of extern te publiceren. Een vacaturetekst is wervend en uitnodigend. Het beschrijft kort en bondig wat de medewerker gaat doen, wie de collega’s zijn, hoe het is om bij dit bedrijf te werken, hoe de cultuur is en wat de nieuwe medewerker aan bagage mee moet brengen.

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht
Zoek een 3 tal vacatures op uit de Horeca en plaatst deze in een word bestand en mail deze aan je docent.  
Gebruik internet, facebook, Instagram, LinkedIn of andere mediavormen 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video