Sensor 2KMH 4.2 Elektrische energie

4.2 Elektrische energie
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, vwoLeerjaar 2,3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

4.2 Elektrische energie

Slide 1 - Tekstslide

Doelen 4.2 Elektrische energie
Na afloop van deze les ken/kan je:
 • Duurzame en niet-duurzame energiebronnen, verschillende vormen van energie. 
 • Voorbeelden noemen van energie-omzettingen.
 • Het symbool en de eenheid van energie:
  E in Joule (J)
 • Uitleggen wat met het vermogen van apparaten wordt bedoeld.
 • Het symbool en de eenheid van vermogen, je kan rekenen met de formule P = U · I. 
 • Het typeplaatje van een apparaat uitleggen.
 • Uitleg kunnen geven bij de eenheid kWh, je kan rekenen met de formule E = P · t. 
Extra
 • De functie van een transformator en een gelijkrichter uitleggen. 
 • De termen input en output in verband met een adapter omschrijven.

Slide 2 - Tekstslide

De eenheid van Energie 
Het symbool van Energie is E
De eenheid van Energie is Joule (zjoel)
Het symbool is J

Hoeveel energie iets verbruikt kun je zien aan het vermogen P dat nodig is per seconde
1 Joule = 1W/s

Slide 3 - Tekstslide

Omzetten energie
Elektrische energie kun je omzetten in licht, warmte of beweging en omgekeerd.

Slide 4 - Tekstslide

Vermogen
Elektriciteit is het stromen van elektronen. De energie van de stroom van elektronen kun je gebruiken om apparaten te laten werken net zoals je een waterrad kunt laten werken op de stroming van de rivier. Wat het water van de rivier kan, hangt af van de hoeveelheid water en het hoogteverschil in de rivier. Wat je met elektriciteit kan, hangt af van de stroomsterkte en de spanning. Deze bepalen het vermogen van de elektriciteit.

Slide 5 - Tekstslide

Vermogen
Hoeveel elektrische energie een apparaat per seconde verbruikt, noem je het vermogen. De afkorting voor vermogen is de hoofdletter P van het Engelse woord voor vermogen, power. Een eenheid van vermogen is joule per seconde (J/s). Een andere eenheid is de watt
(W). Hierbij geldt dat 1 W evenveel is als 1 J/s. 

Slide 6 - Tekstslide

Vermogen - typeplaatje
Het vermogen geeft ook aan wat een apparaat kan. Met een boormachine van 300 watt zal je niet zo makkelijk een gat boren als met een boormachine van 800 watt. Apparaten met een hoger vermogen kunnen meer maar gebruiken ook meer elektrische energie. Hoe groter het vermogen van een apparaat, hoe meer het apparaat kost om het te gebruiken.
Het vermogen van een apparaat staat altijd op het typeplaatje.

Een typeplaatje vind je vaak achterop of onderop een elektrisch apparaat.Op het typeplaatje vind je het vermogen van een apparaat.

Slide 7 - Tekstslide

Vermogen berekenen

Slide 8 - Tekstslide

Filmpje elektrisch vermogen

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

0

Slide 11 - Video

De prijs van Energie
Met een kilowattuurmeter wordt het energieverbruik gemeten in kilowattuur (kWh) 
Energie gebruik (kWh) = vermogen (kW) x tijd (uren)
in symbolen
E = P x t
vb. een apparaat van 2000W gebruikt in 3 uur dus:
2 x 3 = 6 kWh

Slide 12 - Tekstslide

E is het symbool voor?
A
Hoeveelheid energie
B
Spanning
C
Weerstand
D
Vermogen

Slide 13 - Quizvraag

I is het symbool voor?
A
Stroomsterkte
B
Spanning
C
Weerstand
D
Vermogen

Slide 14 - Quizvraag

Omrekenen

Slide 15 - Tekstslide

Formules en eenheden

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht 1

Slide 17 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 1

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht 2

Slide 19 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 2

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht 3

Slide 21 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 3

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht 4

Slide 23 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 4

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht 5

Slide 25 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 5

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht 6

Slide 27 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 6

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht 7

Slide 29 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 7

Slide 30 - Tekstslide

Opdracht 8

Slide 31 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 8

Slide 32 - Tekstslide

Opdracht 9

Slide 33 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 9

Slide 34 - Tekstslide

Opdracht 10

Slide 35 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 10

Slide 36 - Tekstslide

0,2 kW =
A
0,0002 W
B
2 W
C
200 W
D
2000 W

Slide 37 - Quizvraag

500 W =
A
500000 kW
B
5000 kW
C
5 kW
D
0,5 kW

Slide 38 - Quizvraag

Hoe groter de weerstand,
A
Hoe groter de stroomsterkte
B
Hoe kleiner de spanning
C
Hoe kleiner de stroomsterkte

Slide 39 - Quizvraag

Hoe groter de spanning,
A
Hoe groter het vermogen
B
Hoe kleiner de weerstand
C
Hoe kleiner de stroomsterkte

Slide 40 - Quizvraag

Symbool voor de grootheid vermogen
A
W
B
U
C
P
D
R

Slide 41 - Quizvraag

Een gloeilamp heeft een vermogen van 60 W. Door de lamp loopt een stroomsterkte van 5 A. Op welke spanning is de lamp aangesloten?
A
300 V
B
12 V
C
0,08 V

Slide 42 - Quizvraag

Een strijkijzer werkt op een netspanning van 230 volt. Het typeplaatje van het strijkijzer staat hiernaast. Hoe groot is de stroomsterkte door het strijkijzer?
A
60 Hz
B
800 W
C
3,5 A
D
0,3 A

Slide 43 - Quizvraag

Een gloeilamp wordt aangesloten op een spanning van 24 V, de stroomsterkte door de lamp is 5 A. Wat is het vermogen van de lamp?
A
120 W
B
4,8 W
C
0,2 W

Slide 44 - Quizvraag

a. Heb je alles van deze les begrepen?
b. Zijn er onderdelen van deze les die je nog niet zo
goed begrijpt of waar je meer uitleg voor nodig hebt?
c. Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 45 - Open vraag

vermogen

Slide 46 - Woordweb