Goederenverwerking Hoofdstuk 5 Inkomende goederen

Goederenontvangst

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Goederenontvangst

Slide 1 - Tekstslide

Goederenontvangst

Slide 2 - Woordweb

Goederenstroom
intern: van ontvangst naar expeditie
inbound: inkomende goederen
outbound: uitgaande goederen
interne goederenstroom:

Slide 3 - Tekstslide

Waar in de goederen stroom loop jij stage?

Slide 4 - Open vraag

Goederenontvangst voorbereiden

 • Weet wat er binnenkomt.
 • Maak ruimte vrij in het magazijn voor de ontvangst.
 • Sorteer en zet emballage en retourgoederen klaar.
 • Zet hulp- en transportmiddelen klaar.
 • Werk FIFO bij bederfelijke goederen.Slide 5 - Tekstslide

Lossen
 • verplaatsen van colli uit de vrachtwagen naar de ontvangstruimte
 • mogelijke losvoorzieningen:
 • laadperron
 • laadkuil
 • dockshelter
hulpmiddelen voor het lossen:
 • laadklep: let op de gevarenzones
 • heftafel: let op beknelling
 • rijplaat

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Transportmiddelen bij het lossen

transportmiddelen:
 • steekwagen: voor verplaatsen van enkele dozen
 • hand-/motorpallettruck: voor grotere hoeveelheden
 • meeneemstapelaar: heftruck achterop de vrachtwagen
 • bandtransporteur: bij veel losse dozen of kleine goederen
Wees voorzichtig tijden het lossen en werk veilig:
 • Gebruik pbm’s.
 • Gebruik wielblokken.
 • Let op je werkhouding bij tillen, dragen en bukken.


Slide 9 - Tekstslide

Gegaste containers lossen

Zeecontainers zijn soms tegen ongedierte gegast met bestrijdingsmiddelen.
bij inademen gevaar voor:
 • verstikking
 • bedwelming
 • vergiftiging
 • te herkennen aan:sticker op container
 • melding op geleideformulieren

Slide 10 - Tekstslide

Gegaste containers lossen

 • Zet de container apart (twintig meter afstand).
 • Plaats waarschuwingsborden.
 • Alleen een bevoegd persoon mag de container openen.
 • Ventileer de container minimaal twee uur.
 • Na minimaal twee uur kan een gasmeting worden gedaan.
 • De container mag worden gelost als de gemeten waarde lager is dan de norm.

Slide 11 - Tekstslide

Etiketteren en coderen

Goederen krijgen bij ontvangst vaak een etiket of code.

doel: goederenstroom goed laten verlopen
op de verpakking:
 • behandelingsetiketten
 • gevarenetiketten
 • milieukeurmerken
 • overige codes

Slide 12 - Tekstslide

Ontvangstcontrole
Ontvangstcontrole

Na het lossen voer je een controle uit:
 • meestal in een aparte ontvangstruimte
 • met een geleideformulier
 • eerst een snelle check op aantallen en beschadigingen (steekproefcontrole)
 • volledige controle bij bepaalde goederen:
 • extreem dure goederen
 • goederen met eerdere leveringsproblemen
 • breekbare, bederfelijke of spoedgoederen.

Slide 13 - Tekstslide

Waar moet je inkomende goederen op controleren?

Slide 14 - Open vraag

Ontvangstcontrole
kwantitatieve controle met vrachtbrief:
 • Goederen daadwerkelijk voor jouw bedrijf?
 • Kloppen de aantallen?
 • Lijken de goederen onbeschadigd?
kwalitatieve controle met pakbon, zijn de producten:
 • compleet
 • onbeschadigd
 • vers
 • niet over datum
 • op temperatuur?
 • Noteer afwijkingen op manco-/breuk-/teveellijst.
 • breekbare, bederfelijke of spoedgoederen.


Slide 15 - Tekstslide

Derving

Een goede controle voorkomt derving.
controlepunten:
 • juiste artikelen en juiste aantal
 • onbeschadigd en schoon
 • houdbaarheidsdatum niet verstreken
 • compleet en juiste werking
 • correcte prijs
 • Afwijkingen meld je aan de leidinggevende.

Slide 16 - Tekstslide

Onverwachte situaties

Bij onverwachte situaties:
 • Blijf rustig.
 • Stel prioriteiten.
 • Voer een snelle controle uit en neem de juiste papieren in ontvangst.
 • Overleg met de chauffeur.
 • Vraag zo nodig extra hulp.

Slide 17 - Tekstslide

Kwaliteitseisen

Levensmiddelen kunnen bederven.
 • Bedrijven in de sector werken met de CBL-hygiënecode gebaseerd op HACCP.
HACCP: systeem om veiligheid van voedsel te controleren en te garanderen
belangrijke controlepunten:
 • houdbaarheid (controle op THT-datum)
 • temperatuur (gesloten koelketen)
 • Leverancier en afnemer kunnen kwaliteitseisen vastleggen in service level agreement (SLA).


Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Warehousemanagementsysteem


Warehousemanagementsysteem

 • WMS is geautomatiseerd systeem dat met streepjescodes of rfid-tags veranderingen in de voorraad registreert. 
 • Vereist nauwkeurig invoeren van alle goederenbewegingen. 
.


Slide 20 - Tekstslide