Hoofdstuk 5: Goederenontvangst

Hoofdstuk 5: Goederenontvangst
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5: Goederenontvangst

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk jij aan als
manager logistiek
wanneer je gg gaat ontvangen?

Slide 2 - Woordweb

Welke stappen zitten er allemaal
in de interne gg. stroom?

Slide 3 - Woordweb

Goederenstroom

Slide 4 - Tekstslide

Interne gg.stroom
Na het ontvangst van de gg gaan deze naar verschillende opslaglocaties in het magazijn. Dit noem je inslag.


Omslag
Het verplaatsen van gg van de ene locatie naar de andere locatie
Uitslag
Goederen verzamelen en naar de afdeling expeditie brengen
Replenishment
Aanvulling van verschillende locaties. Bijvoorbeeld van bulklocatie naar picklocatie.

Slide 5 - Tekstslide

Interne gg.stroom
De weg die de gg afleggen in het magazijn van ontvangst tot expeditie. Je kunt het onderverdelen in:


Inbound
De inkomende gg stroom (gg die het magazijn binnenkomen)
Outbound
Outbound is de uitgaande gg stroom of wel de gg die het magazijn verlaten

Slide 6 - Tekstslide

Waar moet je aan denken als je
de goederenontvangst gaat
voorbereiden?

Slide 7 - Woordweb

Goederenontvangst voorbereiden
* personeel
* interne transportmiddelen
* ICT (systemen)


Slide 8 - Tekstslide

Lossen
afleveren van gg per vrachtwagen
Collo
Lossen = verplaatsen van gg uit de vrachtwagen naar de ontvangstruimte in het magazijn

Slide 9 - Tekstslide

Collo = verpakkingseenheid of transporteenheid


Goederen worden per transporteenheid vervoerd
Transportverpakking = de vorm waarin de gg zijn verpaktOmverpakking
houten pallet vol dozen

Slide 10 - Tekstslide

Losvoorzieningen
* laadperron
* laadkuil
* dockshelter


Slide 11 - Tekstslide

Laadperron
Verhoging van de losplaats van een magazijn.

Meestal is de gehele magazijnvloer verhoogt

Mogelijkheid om met een rijdend hulpmiddel rechtstreeks in en uit te rijden


Slide 12 - Tekstslide

Laadkuil


Verlaging van het wegdek voor de losplaats v.h. magazijn
Slide 13 - Tekstslide

Dockshelter
Dockshelters hebben een kap die om de achterkant van de vrachtwagen schuift.

Voordelen:
* weersinvloeden
* minder beschadiging of bederf
* minder aanrijdingen
* besparing verwarmingskosten
Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
Verwerkingsopdrachten hst. 5
1 t/m 6

Controlevragen hst. 5
1 t/m 5Slide 15 - Tekstslide

Laadklep
Beweegbare laadklep aan de achterkant van een vrachtwagen

Rolstop = klepje om te voorkomen dat de last gaat schuiven of rollen

Slide 16 - Tekstslide

Heftafel
Rijplaat

Slide 17 - Tekstslide

Transportmiddelen bij het lossen
* steekwagen
* handpallettruck
* motorpallettruck
* meeneemstapelaar
* bandtransporteur

Slide 18 - Tekstslide

Gegaste containers
Containers gegast met bestrijdingsmiddelen om ongedierte te bestrijden.

* levensmiddelen en veevoeders
* plantaardige en dierlijke producten
* houten en houtachtige producten

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Etiketteren en coderen
gg. krijgen bij ontvangst vaak een:
- etiket (etiketteren)
- code (coderen)
- barcode (gegevens in PC, WMS)

Doel: gg stroom goed laten verlopen


Welke
* behandelingsetiketten
* gevarenetiketten
* milieukenmerken
* overige code's en logo's

Slide 21 - Tekstslide

Behandelingsetiketten
--> een tekening die aangeeft hoe gg wel of beslist behandeld moeten worden

Slide 22 - Tekstslide

Gevarenetiketten
--> als er gevaarlijke producten in de verpakking zitten, is het aanbrengen van een gevarenetiket wettelijk verplicht

Slide 23 - Tekstslide

Milieukenmerken
--> een milieukenmerk is een logo dat aangeeft dat het product of de verpakking het milieu minder belast


Kunststofrecycling
Dit logo geeft aan van welke kunststof een product of verpakking is gemaakt. Het nummer geeft aan om welke kunststof het gaat. Het nummer is bedoeld voor de recyclingsbedrijven.

Slide 24 - Tekstslide

Overige codes en logo's
--> collomerk (plaats van bestemming, transportroute, e.d.)
Als een verzendeenheid uit meerder colli bestaat, heeft elk collo een collonummer. Bijvoorbeeld 1 van 6

Slide 25 - Tekstslide

Welke vormen van
controle heb je bij
ontvangst?

Slide 26 - Woordweb

Ontvangstcontrole

Slide 27 - Tekstslide

Ontvangstcontrole

Slide 28 - Tekstslide

CMR
vrachtbrief is een vervoersdocument

verschil AVC en CMR moet je kennen!
Slide 29 - Tekstslide

Pakbon
--> formulier waarop alle geleverde artikelen staan
--> de pakbon gebruik je om de gg bij ontvangst te controleren

--> soort artikelen
--> aantal per soort
--> omschrijving van artikelen
--> artikelnummers
MBTV-lijst
Manco-/breuk-/teveellijst of correctielijst

Slide 30 - Tekstslide

Derving 
Derving is het verlies van goederen

Derving is verlies van inkomsten die je gewoonlijk wel krijgt

Derving is verlies van omzet

Slide 31 - Tekstslide

Derving 

Slide 32 - Tekstslide

WMS
Wat is een WMS?

Slide 33 - Tekstslide

WMS
Wat is een WMS?

Slide 34 - Tekstslide