Les 2 ZIL inhoud en betrekkingsniveau


Les 2 communicatie

lees - kijk - maak
succes!
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


Les 2 communicatie

lees - kijk - maak
succes!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ze zeggen wel eens..
Het is de toon die de muziek maakt!
Even inkomen: bekijk het volgende filmfragment..

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat dacht je bij het kijken van dit filmpje? 

Vandaag gaan we het hebben over verschillende aspecten van de communicatie: het inhoudsniveau en betrekkingsniveau!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

aan het einde van deze les...
  • Kun je verschillende aspecten van een boodschap benoemen.
  • Je kunt uitleggen wat inhoudsniveau is en wat betrekkingsniveau is.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het? 
Inhoudsniveau =  De inhoudelijke informatie, de feiten en het onderwerp van het gesprek.

Betrekkingsniveau = Hoe je tegenover elkaar staat. En wat je non-verbaal zegt: bijv. hoe je kijkt, je toon en houding!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Betrekkingsniveau dimensies:
emotioneel:                                     waarderen of juist geringschatten

sturend:                                 bevoogden (betuttelen) of juist vrijlaten

Slide 7 - Tekstslide


verdieping: bedenk bij deze aspecten een voorbeeld bij punt 'betrekkingsniveau' in de opdracht.

Waardering: de ander ziet dat je luistert en 
de ander serieus neemt.

Geringschatten: de ander niet als volwaardig zien: even waardevol als jezelf.

Slide 8 - Tekstslide
geringschatten: je voelt je afgewezen.
vb. geringschatten: iemand die ongeintereseerd doorliep toen ik vroeg hoe het ging

Betrekkingsniveau: Wat speelt er onderhuids: status? voel je je boven de ander staan?  voel je waardering?
inhoudsniveau

Slide 9 - Tekstslide

Is er sprake van waarderen of geringschatten?
bevoogden:          je verteld wat de ander moet voelen, denken,                                         doen of laten.
vrijlaten:                tegenovergestelde van bevoogden: je                                                        respecteert wat de ander kiest, denkt of voelt.

Slide 10 - Tekstslide


zijn er situaties dat je 'moet' bevoogden?
(als ander gevaar is voor zichzelf, kind?)

Betrekkingsniveau zegt iets over:

  1. Hoe kijk je naar jezelf?
  2. Hoe kijk je naar de ander?
  3. Welke relatie heb je met de ander?​

Wat speelt er onderhuids: status, macht (voel je je boven de ander staan) , voel je waardering

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Even oefenen met betrekkingsniveau herkennen:
Mieke en Bianca delen samen een werkplek. Ze bespreken welke poster ze zullen ophangen.

- Mieke: ‘Ik vind dat we moeten kiezen voor deze. Die is grappig!’  
- Bianca: ‘Maar ik vind deze veel rustiger. Ik houd van rustig.’  
- Mieke: ‘Ja, maar het is hier altijd al zo rustig. Een leuke poster ophangen kan toch wel?’  
- Bianca: ‘Oké hoor, jij je zin.’ 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

A. Kijk naar de laatste twee zinnen van de casus.
Schrijf op: wat kom je te weten over hoe Bianca en Mieke
zichzelf zien in relatie tot de ander?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

C. Hoe zien ze hun relatie denk je? (relatiedefinitie, gelijkwaardig of ongelijkwaardig)

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Luister naar de geluidsfragmenten. Op inhoudsniveau is de tekst hetzelfde. Maar wat wordt er gezegd op betrekkingsniveau?
Koppel de juiste letter aan het cijfer!
Is dat zo?
Ik geloof er niets van

Slide 15 - Sleepvraag

Je meent het...
Je meent het?

Tim en Mieke hebben een discussie. Tim is het zat en zegt tegen Mieke: "ik ga eten". (Inhoudsniveau)
Wat zegt Tim hiermee op relationeel niveau?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Nog een stapje dieper..
Naast inhoud en betrekkingsniveau, zijn er nog 2 aspecten:

expressief niveau: dat wat de persoon over zichzelf laat zien. Enthousiasme, en betrokkenheid of juist stil zijn en teruggetrokken.

Appelerend niveau: de persoon doet een beroep op de ander. Luister naar me, of zie me!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk onderstaand filmpje en beantwoord daarna de vragen op de volgend slide

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen:
1.) Waar gaat het gesprek op het filmpje inhoudelijk over? (inhoudelijke aspect)
2.) Wat laat de manier van spreken zien over de relatie? (relationele aspect)

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kopieer en plak de uitwerking van dit 2e stukje verslag (aspect 3 en 4) hieronder:

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer!

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies