logistiek 2

Dagschema
08:45-10:15 Logistiek
10:30-12:00 Logistiek
12:30-14:00 Ned/rek
14:15-15:45 L&B/mentor/GPS
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Dagschema
08:45-10:15 Logistiek
10:30-12:00 Logistiek
12:30-14:00 Ned/rek
14:15-15:45 L&B/mentor/GPS

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom!
- Herhaling
- Verspilling:
Kostenbewust produceren
Verspilling
Onderhoud
Koelinstallatie
Traceerbaarheid
Conserveringstechnieken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drie R'en

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Logistieke stromen (drie stuks,
naar beneden, boven)

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Aandachtspunten koelcel

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Kostenbewust produceren
1. Verspilling
2. Onderhoud
3. Koelinstallatie
4. Traceerbaarheid
5. Conserveringstechnieken

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.1 verliezen op werkplek
• Overproductie: te veel gemaakt, inkoop kost geld, geen verkoop 
• Wachten: op grondstoffen, op een machine
• Vervoer: producten van ver halen, ineffectief vervoeren
• Bewerking: niet goed gestickerd, te veel controles, twee keer wassen
• Voorraad: brengt kosten mee: drie R'en
• Correctie: producten moeten worden weggegooid, tijd en geld verloren
• Onnodige handelingen: heen en weer lopen, 
• Talent: geef de juiste klus aan de juiste persoon. Talent wordt vaak over eht hoofd gezien

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5-S methode
Gebruiken om:
• werkplekken organiseren en verbeteren
• overbodige materialen op de werkplek voorkomen
• ervoor zorgen dat alles zijn eigen plek heeft
• de zoektijd naar hulpmiddelen en materiaal verminderen


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Scheiden/sorteren
- Belang van een voorwerp bepalen
- Wat heb je nodig? Wat kan weg of opgeborgen?
- Werkruimte wordt toegankelijker
- Minder kans op ongelukken

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Schikken
- alles een vaste plaats
- moet altijd op de juiste plek terug kunnen worden  gezet
- bijv labels op planken aanbrengen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3. schoonmaken
• schoon beginnen, houden, eindigen 
• reinigen van muren en vloeren
• reinigen en desinfecteren van alle voorwerpen (machines, gebruiksvoorwerpen,
opbergsystemen enzovoort).

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4. standaardiseren 
- vaste handelingen
- vaste manier
- gaat ook over de eerste drie S'en
- handig om visuele hulpmiddelen te gebruiken (cartoon uitleg, lijnen aanbrengen)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5. Standhouden
- overkoepelt de vorige 4 punten
- in stand houden van een opgeruimde, goed georganiseerde en  overzichtelijke werkplek. Dit doe je door het volgen van gestandaardiseerde procedures

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1.3 stroomschema's
- Om processen en verspilling zichtbaar te maken
- schematische weergave van een proces
- alle processen van het bedrijf in stroomschema
- kritisch kijken naar schema kan verbetering opleveren


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroomschema
• Je leest het van boven naar beneden.
• De ingaande stoffen staan links.
• De uitgaande stoffen staan rechts.
• De bewerkingen of processtappen staan onder elkaar.
• De symbolen worden verbonden met lijnen of pijlen.
• Apparatuur staat niet in een stroomschema.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H2 onderhoud machines en apparaten
- steeds meer apparaten
- versbedrijven moeten aan regels voldoen dus bedrijven die apparaten leveren ook
- H2 kijkt aar de richtlijnen voor de  producent en de gebruiker van apparaten

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.1 Voorschriften fabrikant
- zo veilig mogelijk
- zo min mogelijk/niet belastend  voor de gezondheid
- geen risico voor werknemers
Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
•  beveiliging tegen inwerking van vocht in het elektrische gedeelte van de apparatuur; 
• beveiliging tegen snijwonden en beknelling van medewerkers; 
• een noodstop waarmee je een machine of apparaat meteen stil kunt zetten; 
• de aangebrachte beveiligingen moeten in de oorspronkelijke staat blijven om een zo groot mogelijke veiligheid te garanderen. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

2.2 voorschriften werkgever
- werkgever is verantwoordelijk voor werknemer
- ministerie van SZW controleert hierop
• De werknemers voorlichten over de mogelijke risico’s bij het werken met machines.
• Ervoor zorgen dat slijtage en beschadiging op tijd worden hersteld. Verzuim
hiervan kan leiden tot onveilige situaties, storingen, het onklaar raken van beveiligingen of te veel geluid van de machine. 
• Ervoor zorgen dat alle machines en installaties zijn geaard.
• Ervoor zorgen voor regelmatige onderhoudsbeurten, het zogenaamde
preventieve onderhoud.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

2.3 richtlijnen werknemer
- verantwoordelijkheid om richtlijnen op te volgen
- bedacht zijn op onvoorspelbare sitaties
Voorbeelden:
• Controleer de staat van de machines voordat het werk begint.
• Controleer niet voordat de machine stilstaat (ook bij
schoonmaakwerkzaamheden). 
• Doe ringen en horloges af en rol je mouwen op naar binnen.
• Blijf van machines af die je niet kent.
• Werk niet aan machines waarop spanning staat.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke regels ken je nog
meer voor machines?

Slide 25 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

voorzorgsmaatregelen
• alle elektrische apparaten en machines moeten geaard zijn
• het elektriciteitsnet moet zijn voorzien van zekeringen (stoppen)
• veel machines zijn voorzien van een nulspanningsschakelaar
• bedrading en aansluitingen moeten goed geïsoleerd zijn en spatwaterdicht zijn
gemaakt 
• gevaarlijke machines zijn vaak voorzien van een noodstop of dodemansknop’.

minimumleftijd/ bepaalde instructie?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H3 Koelinstallaties 
Koelcel, hoe zat het ook al weer? welke omstandigheden?

Slide 27 - Tekstslide

onder de 5 of onder de 7 graden
luchtvochtigheid
3.1 Relatieve vochtigheidsgraad
relatieve luchtvochtigheid (RV)

Wat is 100% luchtvochtigheid?

Waarom reatief?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
100 % = maximale hoeveelheid vocht die in de lucht kan hangen zonder dat er druppels vormenSlide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
Relatief omdat het afhangt van de omstandigheden
- Koud/warm
   - daal de temperatuur, dan kan water niet verdampen, krijg je     waterdruppels
- Hoge/lage luchtdruk: 
- Zo dicht mogelijk bij luchtvochtigheid van product
     - vlees: 80-85%
     - AGF: 80-90%
- Te hoog? verleppen/schimmel/MO te laag? droogt uit

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Koelsystemen
- Bewogen: ventilators bij de verdamper zodat er luchtcirculatie is
- Stille: geen circulatie, wordt voornamelijk gebruik in ruimtes waar gewerkt wordt.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dagelijkse reiniging koelcel

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Dagelijkse reiniging
De dagelijkse reiniging zal bestaan uit het één of meerdere keren per dag reinigen
met een schone en vochtige doek van:
• wandrekken
• wanden
• deuren (binnen en buiten.
• aan het eind van de werkdag de vloer schoonmaken en drogen

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wekelijkse reiniging koelcel

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wekelijkse reiniging
zal bestaan uit:
• het geheel ontruimen van de koelcel
• het vervolgens reinigen en desinfecteren van:
- wandrekken
- wanden
- deuren (binnen en buiten)
• vloer grondig schrobben en drogen.

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energie
Altijd aan = altijd energie = geld & vervuiling
Daarom:
• de deur niet onnodig lang en vaker openen als nodig
• de deur goed sluiten
• het licht niet onnodig laten branden
• afdekken van koelmeubels
• de aanvoer en opslag aanpassen aan de koelcapaciteit.Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderhoud
Regelmatig onderhoud voorkomt problemen en zorg ervoor dat je problemen op tijd spot als ze er wel zijn. Let op:
• Let op ijsvorming bij verdampers of ijs aan het plafond.
• Controleer regelmatig de temperatuur van de koelruimte.
• Let op condensvorming.

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wettelijke eisen koelruimtes

Slide 39 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

3.2 Eisen koelruimtes
Koel- en vriesruimten moeten aan wettelijk vastgestelde inrichtingseisen voldoen,
zoals: 
• Gladde wanden, vloeren en plafonds
• Goede isolatie
• Goed sluitende deur
• Juiste verlichting.

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H4 traceerbaarheid
- codering zodat  achterhaald kan worden welke batch, datum, plek iets fout is gegaan

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H5 conserveringstechnieken
• Koelen of invriezen
• Drogen
• Toevoegen zout of suiker
• Toevoegen van zuur
• Fermentatie
• Roken
• Wecken
• Inblikken
• Verhitten
• Toevoegen van conserveermiddelen.

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

E-learning
Ga naar de elo en doorloop de e-learning

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verspillen

Slide 44 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Onderhoud machines
en apparaten

Slide 45 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Koelinstallatie

Slide 46 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Traceerbaardheid

Slide 47 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Conserveringstechnieken

Slide 48 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Mentor/GPS/L&B
Feedme: klik hier
code: jnctqz

Mentorgesprekken

GPS

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. politieke dimensie
2. economische dimensie
3. sociaal juridische dimensie
4. vitale dimensie

Slide 50 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies