AE-14 Les 4

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide


Slide 2 - Open vraag

3B Leidt het evenwichtsinkomen grafisch af

Slide 3 - Tekstslide

Leidt de spaarvergelijking af
A
S = 140
B
S = 65
C
S = 1/4 Y - 75
D
S = 3/4 Y + 140

Slide 4 - Quizvraag

3D Bereken Ye met behulp van S en I

Slide 5 - Open vraag

3E Bepaal Ye grafisch mbv S en I

Slide 6 - Tekstslide


A
Onderbesteding, want Ye < Y max
B
Bestedingsevenwicht, want Ye = Y max
C
Overbesteding, want Ye > Ymax

Slide 7 - Quizvraag

3G Bereken de conjuncturele en/of structurele werkloosheid

Slide 8 - Tekstslide

3H Met hoeveel moeten de Io veranderen om een situatie van bestedingsevenwicht te bereiken?

Slide 9 - Tekstslide

Model van een gesloten economie met een sector overheid

Slide 10 - Tekstslide

Gesloten economie met sector overheid
Gezinnen
Bedrijven
Overheid

Overheidsuitgaven zijn autonoom
De gezinnen betalen een deel van Y aan belastingen.

Slide 11 - Tekstslide

Gesloten economie met sector overheid
C = c(Y-B) + Co         Y-B = besteedbaar inkomen
I= Io
O = Oo           De overheidsuitgaven zijn autonoom
B = bY            De gezinnen betalen een deel van Y aan belastingen
                         b= marginale belastingquote
EV= C+I+O
EV=Y              Evenwichtsvoorwaarde

Slide 12 - Tekstslide

Voorbeeld

C= 0,8 (Y-B) + 200
I=100
O=60
B = 0,2 Y

Bereken h evenwichtsinkomen.
EV= C+I+O
EV= 0.8(Y-0.2Y) +200+100+60
EV= 0.8* 0.8Y + 360
EV= 0.64Y + 360                   EV=Y
Y= 0.64Y + 360
Y - 0.64Y =360
0.36Y= 360
Ye= 360/ 0.36
Ye= 1000 miljard


Slide 13 - Tekstslide

Anticyclisch begrotingsbeleid 
De overheid kan actief proberen de conjunctuur te beïnvloeden door:
  • de overheidsuitgaven te verhogen.
  • de belasting te verlagen waardoor de consumptie stijgt.

In beide gevallen stijgt de EV, maar verslechteren de overheidsfinanciën (nog verder).

Onderbesteding

Slide 14 - Tekstslide

Anticyclisch begrotingsbeleid 


De overheid kan actief proberen de conjunctuur te beïnvloeden door:
  • de overheidsuitgaven te verlagen.
  • de belasting te verhogen.Overbesteding

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht

Oefenopgave 5
Blz. 18

Slide 16 - Tekstslide

Model van een open economie met een sector overheid

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Open economie
Export (E) is niet afhankelijk van het nationaal inkomen, autonoom.

Import (M) is wel afhankelijk van het nationaal inkomen. Hoe meer we verdienen, hoe meer we ook in het buitenland zullen besteden. 

Slide 20 - Tekstslide

Het model van een open economie
C= c(Y-B) + Co
I= Io 
O= Oo
B= bY
E= Eo
M= mY

EV= C+I+O+(E-M)
EV= Y

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht

Oefenopgave 6 en 7
Blz. 20

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Einde

Heel veel succes met de toets!

Slide 25 - Tekstslide