De Geo/ hoofdstuk 4/ 4.2 / De grote Oost-Japanse ramp

Spullen:
 • agenda
 • leerboek
 • schrift
 • Ipad
 • pen
 • huiswerk
Pak per tweetal een atlas. 
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Spullen:
 • agenda
 • leerboek
 • schrift
 • Ipad
 • pen
 • huiswerk
Pak per tweetal een atlas. 

Slide 1 - Tekstslide

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

Start les 

Slide 2 - Tekstslide

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

Huiswerk

Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk
Zijn er nog vragen over het huiswerk van paragraaf 1?

Slide 4 - Tekstslide

Huiswerk voor volgende week
• Lezen leerboek blz 58 & 59
• BB nummers
• Samenvatting (foto in Teams)
• Maken en leren alle begrippen (foto in Teams)
• Maken: Alle vragen behalve 7&9 (foto in Teams)
• Maken lesdoelen (foto in Teams)

timer
3:00

Slide 5 - Tekstslide

We oefenen een atlasvraag
 • Pak je schrift
 • Noteer de datum in de kantlijn
 • Pak de atlas
 • Op de volgende dia staat een atlas vraag die we samen oefenen
 • Heb je vragen? Stel ze!  

Slide 6 - Tekstslide

Gebruik de kaart De wereld - Bevolking - Bevolkingsdichtheid.
Noteer de antwoorden in je schrift. 

a. Waarom wonen er weinig mensen in het noorden van Europa?
b. Waarom wonen er weinig mensen in het deel van Afrika rond 23,5° N.B.?
c. Bedenk nog een oorzaak waardoor gebieden een lage bevolkingsdichtheid kunnen hebben.


timer
5:00

Slide 7 - Tekstslide

Nakijken atlasvraag
a. Daar is het te koud 
b. Daar is het te droog / daar is woestijn / Sahara
c. hoog/ onvruchtbaar/ moeilijk bereikbaar


Slide 8 - Tekstslide

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

Lesdoelen

Slide 9 - Tekstslide

Noteer de hoofdvraag in je schrift.

Slide 10 - Tekstslide

Noteer de deelvraag in je schrift.

Slide 11 - Tekstslide

Lesdoelen: aan het eind van de les...
10. Kan ik beschrijven hoe een tsunami ontstaat
11. Kan ik benoemen waarom een tsunami pas gevaarlijk wordt als hij de kust bereikt
12. Kan ik benoemen wat de gevolgen van een tsunami zijn
13. Kan ik de fasen van het ontstaan van een tsunami benoemen en kan ik die beschrijven aan de hand van een tekening (W7)
14. Kan ik de begrippen ( en hun betekenis) die bij deze les horen benoemen

Slide 12 - Tekstslide

2 begrippen gaan we oefenen. 

Slide 13 - Tekstslide

Wat is magma?

Slide 14 - Open vraag

Wat zijn exogene krachten?

Slide 15 - Open vraag

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

Instructie

Slide 16 - Tekstslide

Deelvraag: Waarom kostte de tsunami van maart 2011 zoveel Japanners het leven? 
Een tsunami is een hoge golf die wordt veroorzaakt door een zeebeving. Oorzaak van de tsunami in maart 2011: zeebeving van 9.0 op de schaal van Richter. Door de schok werd een stuk oceaanbodem opgetild en weer neergegooid                                 tsunami.

Slide 17 - Tekstslide

Deelvraag: Waarom kostte de tsunami van maart 2011 zoveel Japanners het leven? 

Slide 18 - Tekstslide

Deelvraag: Waarom kostte de tsunami van maart 2011 zoveel Japanners het leven? 
Gevolgen van een tsunami
Een tsunami wordt pas gevaarlijk als hij bij de kust komt:
 1 in het ondiepe water remt de golf af.
2 het achterste deel van de golf haalt de voorkant in.
3 de golf wordt hoger.
                       De tsunami had hele grote gevolgen in Japan.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Deelvraag: Waarom kostte de tsunami van maart 2011 zoveel Japanners het leven? 
Fukushima
Als gevolg van de tsunami raakt een kernreactor in de stad Fukushima oververhit en ontplofte.
Evacueren van bewoners in een straal van 30 km voor de radioactieve straling.
Ook nu zijn de gevolgen nog merkbaar:
- grond is besmet
- water is vervuild
- opruimwerkzaamheden zullen nog minimaal 40 jaar duren

Slide 21 - Tekstslide

Waarom willen mensen toch kernenergie?

Slide 22 - Open vraag

Deelvraag: Waarom kostte de tsunami van maart 2011 zoveel Japanners het leven? 
De stand van zaken nu....
- bijna 20.000 slachtoffers 
- duizenden mensen vermist
- honderden miljarden euro’s aan schade

Slide 23 - Tekstslide

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

 Herhalen lesdoelen

Slide 24 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Lesdoelen: aan het eind van de les...
10. Kan ik beschrijven hoe een tsunami ontstaat
11. Kan ik benoemen waarom een tsunami pas gevaarlijk wordt als hij de kust bereikt
12. Kan ik benoemen wat de gevolgen van een tsunami zijn
13. Kan ik de fasen van het ontstaan van een tsunami benoemen en kan ik die beschrijven aan de hand van een tekening (W7)
14. Kan ik de begrippen ( en hun betekenis) die bij deze les horen benoemen

Slide 28 - Tekstslide

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

          Evaluatie

Slide 29 - Tekstslide

Deze les vond ik.....
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

Ik heb nog een vraag...
A
Ja
B
Nee

Slide 31 - Quizvraag

Planning 
05 min: Start les/ absenten 
05 min: Huiswerk bespreken &                     opgeven
03 min: Bespreken hoofdvraag                     & deelvraag & lesdoelen
20 min: Instructie
03 min: Herhalen lesdoelen
04 min: Evaluatie
15 min: Starten opdrachten &
                Verlengde instructie

         Huiswerk

Slide 32 - Tekstslide

Huiswerk voor volgende week
• Lezen leerboek blz 58 & 59
• BB nummers
• Samenvatting (foto in Teams)
• Maken en leren alle begrippen (foto in Teams)
• Maken: Alle vragen behalve 7&9 (foto in Teams)
• Maken lesdoelen (foto in Teams)

timer
3:00

Slide 33 - Tekstslide

Extra lesmateriaal

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide