Close Reading over planten

Een verhaal
over planten
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Een verhaal
over planten

Slide 1 - Tekstslide

Sessie één
Wat zegt de tekst?

Slide 2 - Tekstslide

Luister goed naar de tekst
en onderstreep de woorden die je moeilijk vindt

Slide 3 - Tekstslide

Kijk goed naar de tekst. 
Waar eindigt de inleiding en waar begint het slot?

Bespreek dit in je groepje en 
geef met rood in de tekst aan wat jullie gevonden hebben.

Slide 4 - Tekstslide

Je hebt goed naar de tekst geluisterd.
Leg eens in maximaal 50 woorden uit waar de tekst over gaat:

Slide 5 - Open vraag

Welke titel zou jij dit verhaal geven?
Bespreek dit in je groepje
en vul jullie titel in:

Slide 6 - Open vraag

Sessie twéé
Hoe wordt het gezegd in de tekst?

Slide 7 - Tekstslide

We lezen de tekst nog een keer

Zet een vraagteken voor de regel als je tijdens het lezen een vraag te binnen schiet.

Slide 8 - Tekstslide

(Koolstofdioxide)CO2 
In de tekst kom je dit 
woord tegen.
Dat hoor je tegenwoordig vaak.
Hoe komt dat? 
Wat ís  COeigenlijk
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?

Slide 9 - Tekstslide

fotosynthese
In regel 17 staat het woord fotosynthese
Wat betekent dit?
Kleur het bewijs groen

Slide 10 - Tekstslide

ozonlaag
In regel 32 staat het woord ozonlaag.
Wat is de ozonlaag?
Kleur in de tekst het bewijs groen.

Slide 11 - Tekstslide

Van wie ben jij een
nakomeling?

Slide 12 - Open vraag

Leg in je eigen woorden uit wat de woorden 'dampkring' en 'ozonlaag' met elkaar te maken hebben:

Slide 13 - Open vraag

In sessie 1 heb je moeilijke woorden onderstreept. Welke woorden moet je nu nog kennen om de tekst te kunnen begrijpen?

Slide 14 - Open vraag

In sessie 2 heb je vraagtekens geplaatst voor de tekst.
Zijn er nu nog vragen onbeantwoord?

Slide 15 - Tekstslide

Sessie drie
Wat is de betekenis van de tekst?

Slide 16 - Tekstslide

In sessie één heb je zelf een titel gekozen.
De titel is 'Het begin van planten'.
Waarom heeft de schrijver deze titel gekozen?

Slide 17 - Tekstslide

Welke gebeurtenis had niet plaatsgevonden als er geen ozonlaag was gevormd?

Slide 18 - Open vraag

Wat wil de schrijver met deze tekst bereiken?

Slide 19 - Tekstslide

Zoek in de tekst drie verwijswoorden

Omcirkel die en geef met een pijltje aan waar ze naar verwijzen

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide