H3C SS5 chapter 2 J (+ how to write an e-mail)

Welcome H3C

Week 41 - Lesson 2
Grammar
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome H3C

Week 41 - Lesson 2
Grammar

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Today's class
At the end of this class I...
  • ... can use modals correctly (must, have to, should, ought to).
  • ... I know how to start and end an e-mail to a friend.

Slide 4 - Tekstslide

Modal Verbs must, have to, should, ought to
Hulpwerkwoorden

Doel: je kunt de hulpwerkwoorden op een juiste manier gebruiken.

Slide 5 - Tekstslide

Should
Hoe ?
Should/should not + het hele werkwoord
Wanneer?
Als jij vindt dat iets (niet) zou moeten. 
Je geeft advies of je raad iets af.

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeelden
We should invite Kate to our birthday party.
You shouldn't go to bed so late.
He should eat less candy.

Slide 7 - Tekstslide

Must
Hoe ?
must/must not + het hele werkwoord
Wanneer?
Als jij vindt dat iets (niet) moet.
Must is krachtiger dan should.

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeelden

You mustn't talk during his presentation.
They must wear a suit to the interview.

Slide 9 - Tekstslide

Has to / have to
Hoe ?
has to/have to + hele werkwoord
Wanneer?
zekerheid, noodzaak of verplichting
wanneer iets moet van iemand anders / een regel of wet.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden

This answer has to be correct (zekerheid)
They have to wear a school uniform. (verplichting)
They have to be home at eight o'clock. (verplichting)

Slide 11 - Tekstslide

Don't / doesn't have to
Hoe"?
don't have to / doesn't have to + hele werkwoord
Wanneer?
Het betekent dan 'niet hoeven'.
Je geeft aan dat er geen verplichting is. 
(het hoeft niet persé) 


Slide 12 - Tekstslide

Voorbeelden

You don't have to wear a tie with your suit.
She doesn't have to walk her dog.
I don't have to do the dishes.

Slide 13 - Tekstslide

Ought to
Hoe ?
ought to + hele werkwoord
Wanneer?
Jezelf of anderen advies geven
vertellen dat iets gedaan zou moeten worden
vragen naar eigen verplichting.
Je vertaalt dit vaak als: "behoren / horen"


Slide 14 - Tekstslide

Voorbeelden

You ought to stay seated at all times.
I think we ought to leave now.
The rides ought to be checked twice a year.

Slide 15 - Tekstslide

You ….. check out this new online magazine.
A
ought to
B
have to
C
should

Slide 16 - Quizvraag

Carol ….. pay for her lunch.
A
don't have to
B
mustn't
C
doesn't has to
D
doesn't have to

Slide 17 - Quizvraag

You really ….. take a trip to the Grand Canyon! I think it is so beautiful.
A
must
B
have to
C
ought

Slide 18 - Quizvraag

They .......... take an earlier train.

Slide 19 - Open vraag

You .... invite Jeremy to the party. He's so cute!

Slide 20 - Open vraag

Ann .......... help her brother with his homework.

Slide 21 - Open vraag

Writing an e-mail to a friend

Slide 22 - Tekstslide

How do you begin an e-mail addressed to a friend?

Slide 23 - Woordweb

How do you end an e-mail addressed to a friend?

Slide 24 - Woordweb

Format informal e-mail, page 147 (textbook)

Slide 25 - Tekstslide

Homework
Study for the SO:
- alle grammatica van theme 2 (page 25, 29, 34)
- alle woorden van theme 2 (page 31-33)

Slide 26 - Tekstslide