Writing a letter: Pitfalls - klas 4

Writing a letter: pitfalls 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Writing a letter: pitfalls 

Slide 1 - Tekstslide

Start brief

Subject: = het onderwerp

De mail wordt begonnen met Dear Judith; Dear Henry; Dear Sir; Dear Madam;
Dear Sir/Madam(je kent de persoon niet) Afsluiting brief 

Afsluitende zin is altijd: 
I hope to hear from you soon.

Je sluit de brief af met Love, of Take care,

Onderaan komt je volledige naam. 

Slide 2 - Tekstslide

To do:
Gebruik alinea's: verdeel de punten per onderwerp (wat hoort bij elkaar) en laat tussen alinea's een regel open. 

Slide 3 - Tekstslide

Tips and tricks!
Let op je spelling en grammatica:
  • Gebruik de juiste tijden (b.v. present simple, past simple, future etc.) 
  • Schrijf I (ik) altijd met een hoofdletter
  • Denk aan het juiste gebruik van a/an 
  • Schrijf schoolvakken, talen etc. met een hoofdletter (zie vocab lijsten) 

Slide 4 - Tekstslide

Mind your grammar!

Slide 5 - Tekstslide

Mind your punctuation!

Slide 6 - Tekstslide

Mind your spelling!

Slide 7 - Tekstslide

Woordvolgorde
De normale volgorde van woorden in het Engels is:
wie + doet + wat/wie + waar + wanneer

Sem works at Mc Donald's on Sundays.
My parents are going on holiday to Malta tomorrow.
I gave flowers to my girlfriend last week.

Slide 8 - Tekstslide

Word order: Time and Place
Je hebt geleerd dat een goede Engelse zin bestaat uit: 
WIE/DOET/WAT/WAAR/WANNEER
(onderwerp/werkwoorden/rest)
Dit is een vaste volgorde, dus leer het zinnetje hierboven uit je hoofd.

I/ am going / to visit my friend/ in Paris/ next week.
I=WIE/ am going=DOET/ to visit=WAT/my friend in Paris=WAAR/next week =WANNEER

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Veel gemaakte fouten:
I am a sixteen year old boy --> I am a sixteen-year-old boy

Im very happy --> I'm very happy (met apostrophe) 

I don't know a lot from your city --> I don't know a lot about your                         city

Slide 11 - Tekstslide

Veel gemaakte fouten:
Schoolvakken: 
Nederlands = Dutch   Duits = German   Economie =  Economics
Maatschappijleer = Social studies    Biologie = Biology

I am going to stay at/by you --> I am going to stay with you
Can you tell please more about it? --> Can you tell more about it                                            please

Slide 12 - Tekstslide

Meervoud in het Engels

Bekijk de afbeelding nog een keer 

Slide 13 - Tekstslide

Basisregel - plural
In het Engels zet je een -s achter het woord 
om een meervoud (plural) te maken. 
one alligator  - two alligators 
one dog  - two dogs 
one spider  - two spiders 
one construction worker  - two construction workers 
 

Slide 14 - Tekstslide

 Let op !! 
Als een woord op een medeklinker + y eindigt wordt het -ies. 
one body - two bodies 
one baby - two babies 
maar eindigt een woord op -ay, -ey, -oy, -uy, 
dan blijft de -y en zet je er gewoon -s achter. 
one day - two days 
one guy - three guys 
 
Als het woord eindigt op -f/-ve verandert dat in -v/-ve. 
one knife - two knives 
one thief - two thieves

Slide 15 - Tekstslide

 Let op!
Als het woord eindigt op -f/-ve verandert dat in -v/-ve. 
one knife - two knives  / one thief - two thieves 
 Als het woord eindigt op een s-klank, dan zet je -es achter het woord
one kiss - two kisses  / one box - two boxes  / one church - four churches 
one bus - two buses 
  Als het woord eindigt op een medeklinker + o, wordt het -oes 
potato - potatoes  /hero - heroes.

Slide 16 - Tekstslide

Vertellen over je school
Mavo = Secondary modern school 

Bijvoorbeeld: 
I go to Effent, it`s a secondary modern school
The name of my school is Effent, it`s a secondary modern school

Slide 17 - Tekstslide