14 april: 11.2 colorimetrie + ijklijn maken

11.2 Colorimetrie
11.2 Colorimetrie
Log alvast in met deze code op lessonup.app!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

11.2 Colorimetrie
11.2 Colorimetrie
Log alvast in met deze code op lessonup.app!

Slide 1 - Tekstslide

Lesindeling
 • Leerdoelen
 • Herhaling vorige les
 • Uitleg ijklijn maken & meten
 • Practicum ijklijn maken & meten
 • Afronding

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je weet hoe je een ijklijn maakt
 • Je weet hoe je een van een ijklijn de concentratie kan bepalen

Slide 3 - Tekstslide

Waarom werkt concentratiebepaling middels colorimetrie alleen met gekleurde oplossingen?

Antwoord: omdat kleurloze oplossingen...
A
al het zichtbare licht absorberen
B
helemaal geen zichtbaar licht absorberen
C
altijd een te lage concentratie opgeloste stof hebben
D
een chemische reactie ondergaan o.i.v. zichtbaar licht

Slide 4 - Quizvraag

Een blanco is een
A
Een oplossing die alleen maar bestaat uit het oplosmiddel
B
Een oplossing met alleen demiwater
C
Een oplossing met de hoogste concentratie
D
Een oplossing met de laagste concentratie

Slide 5 - Quizvraag

De extinctie E van de blanco oplossing is
A
0
B
1
C
100%
D
dat weet je niet

Slide 6 - Quizvraag

Maak de zinnen kloppend:
1. Als er meer licht wordt geabsorbeerd door een monster, dan is de transmissie ....
2. De extinctie is dan ...
A
1. Kleiner, 2. Groter
B
1. Groter, 2. Groter
C
1. Groter, 2. Kleiner
D
1. Kleiner, 2. Kleiner

Slide 7 - Quizvraag

Colorimetrisch onderzoek
 • Met een colorimeter meet je de intensiteit (I) van het licht dat door de oplossing heen gaat
 • Dit wordt gedaan aan de hand van een bekende verdunningsreeks.

Slide 8 - Tekstslide

Colorimetrisch onderzoek
 • Verdunningsreeks - Een opeenvolgende reeks van oplossingen van dezelfde stof, maar met telkens een kleinere concentratie
 • Blanco - Een oplossing die alleen maar bestaat uit  het oplosmiddel

Slide 9 - Tekstslide

11.2 Colorimetrie

Slide 10 - Tekstslide

Hoe werkt het?
 • Je begint met het blanco cuvet en een extinctie (E) van 0
 • Extinctie:
   
 • Een maat voor hoeveel licht er tegengehouden wordt
 • Ook wel absorptie of uitdoving genoemd


E=log(I0I)

Slide 11 - Tekstslide

Hoe werkt het?
 • Vervolgens ga je de hele reeks af en maak je van alle cuvetten metingen bij een bepaalde golflengte (in nm). 
 • Hiermee creëer je een referentielijn voor de onbekende concentratie. 
 • Deze referentielijn heet een ijklijn.

Slide 12 - Tekstslide

Wet van Lambert-Beer
 • Er blijkt een lineair verband te bestaan tussen de extinctie en de concentratie.
 • Hoe geconcentreerder de oplossing, des te donkerder de kleur, des te hoger de extinctie

Slide 13 - Tekstslide

Wet van Lambert-Beer
Voor extinctie geldt de wet van Lambert-Beer:

-      de extinctie coëfficiënt, een constante die van de stof afhangt (Binas tabel 39A1)
- [A] de concentratie van de oplossing
- l de lengte van de lichtweg (de breedte van de cuvet) in cm

E=ε[A]l
ε

Slide 14 - Tekstslide

Een ijklijn
E

Slide 15 - Tekstslide

Zelf aan de slag!
Verder met het practicum: 

Slide 16 - Tekstslide

Wat heb jij onthouden van vandaag?
Bedenk 1 ding dat jij hebt onthouden van deze les. Je krijgt hier 1 minuut de tijd voor.

Er worden 3 personen aangewezen die gaan vertellen wat zij hebben geleerd.
timer
1:00

Slide 17 - Tekstslide

Volgende keer 
Titratie

Slide 18 - Tekstslide