5.2 Besluiten en besturen

5.2 Besluiten en besturen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

5.2 Besluiten en besturen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Uitleggen wat we verstaan onder de watersnoodramp
 • Hoe wetten tot stand komen en worden uitgevoerd
 • Hoe lagere overheden tot stand komen en werken
 • Hoe het bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden is geregeld
 • Hoe de regering en het parlement tot stand komen en werken

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Invloed op de politiek
 • Na de watersnoodramp stopte de overheid miljarden euro’s in de Deltawerken.
 • Doel: Nooit meer een watersnoodramp!
 • “ U bent veilig!”Aldus oud-koningin Beatrix.

Slide 4 - Tekstslide

Invloed op de politiek
 • Regering moest een adviesorgaan krijgen om veiligheid van de kust te verdedigen.
 • Wetsvoorstel: 1955 Deltawet
 • Goed gekeurd in 1958. Eerst Tweede Kamer, dan Eerste Kamer en daarna tekent de koningin het.

Slide 5 - Tekstslide

Deltawerken

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht Nederlandse overheid
Maak in tweetallen een schema van de Nederlandse overheid.
Welke instellingen zijn er? Door wie worden ze gekozen?
Probeer zo volledig mogelijk te zijn

Doe dit op A3 formaat 
Hier krijg je een beoordeling voor
inleveren: volgende les

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Invloed in de politiek
 • Elke 4 jaar: verkiezingen om Tweede Kamer (150 leden)

 • Nederlands staatsburgers kiezen hun vertegenwoordiger. ---> actief kiesrecht
 • Nederlands staatsburgers mogen zichzelf ook verkiesbaar stellen ---->passief kiesrecht

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Formatie
 • Na de verkiezingen gaan de partijen formeren om een kabinet te vormen
 • Kabinet bepaalt wat de komende 4 jaar gebeurt
 • Vaak grootste partijen die gaan samenwerken als de ideeën overeenkomen. Willen een meerderheid in de kamer.
 • Tweede kamer controleert het kabinet.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Rol van de media
Media controleert het kabinet en de regering
Vragen stellen
Informatie achterhalen
Burgerinitiatieven promoten (handtekeningen actie)

Slide 13 - Tekstslide

Invloed op de politiek
Eerste kamer (75 leden): Controlerende functie --> vb. wetsvoorstellen controleren

Eerste kamer wordt niet gekozen door de burgers, maar door de provincie (provinciale staten)

Slide 14 - Tekstslide

Lagere overheden
Provinciale staten: besluiten over zaken die te groot zijn voor gemeenten, maar die niet landelijk geregeld worden zoals natuurgebieden.
Gemeente: gaat over zaken die in steden en dorpen spelen.
Waterschappen: zorgen in hun gebied voor de dijken en de waterkwaliteit.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Bestuur van het koninkrijk
Koninkrijk: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Hebben Nederlandse nationaliteit
Landen hebben hun eigen regering
Rijksministerraad besturen het koninkrijk, kunnen ingrijpen als dat nodig is

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag...
Maak opdracht 1 t/m 8
klaar? verwerk de stof op je eigen manier 

Slide 18 - Tekstslide