5.2 Besluiten en besturen (watersnoodramp)

5.2 Besluiten en besturen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

5.2 Besluiten en besturen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie:

 • Uitleggen wat we verstaan onder de watersnoodramp
 • Voorbeelden geven hoe de wederopbouw eruit zag na de watersnoodramp
 • Verklaren waarom het zo belangrijk is dat burgers invloed hebben op de regering
 • Uitleggen wat we verstaan onder trias politica
 • Uitleggen wat we verstaan onder de begrippen: wetsvoorstel, democratie, evenredige vertegenwoordiging, actief/passief kiesrecht, provinciale staten, staatssecretaris, uitvoerende macht, rechtelijke macht en wetgevende macht, enz.

Slide 2 - Tekstslide

31/01 - 01-02-1953

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Watersnoodramp
Oorzaak of een gevolg?

Hoe kan je dat uit de afbeeling halen?

Slide 5 - Tekstslide

Primaire en secundaire bronnen
Wat is een primaire of secundaire bron?
En welke bron is primair ?
Welke secundair?

Slide 6 - Tekstslide

Invloed op de politiek
 • Na de watersnoodramp stopte de overheid miljarden euro’s in de Deltawerken.
 • Doel: Nooit meer een watersnoodramp!
 • “ U bent veilig!”Aldus oud-koningin Beatrix.

Slide 7 - Tekstslide

Invloed op de politiek
 • Regering moest een adviesorgaan krijgen om veiligheid van de kust te verdedigen.
 • Wetsvoorstel: 1955 Deltawet
 • Burgers ook inspraak: democratie = volk kiest

Slide 8 - Tekstslide

 • Regering moest een adviesorgaan krijgen om veiligheid van de kust te verdedigen.
 • Wetsvoorstel: 1955 Deltawet
 • Burgers ook inspraak: democratie = volk kiest

Slide 9 - Tekstslide

Invloed in de politiek
 • Elke 4 jaar: verkiezingen om Tweede Kamer (150 leden)

 • Nederlands staatsburgers kiezen hun vertegenwoordiger. ---> actief kiesrecht
 • Nederlands staatsburgers mogen zichzelf ook verkiesbaar stellen ---->passief kiesrecht

Slide 10 - Tekstslide

Tweede Kamer 
heeft 2 machten:

Uitvoerende macht en Wetgevende macht. Je kan alleen regeren als je meer macht hebt dan je concurrenten: 
151 zetels (stoelen)

Slide 11 - Tekstslide

Invloed op de politiek
Eerste kamer (75 leden): Controlerende functie --> vb. wetsvoorstellen controleren

Eerste kamer wordt niet gekozen door de burgers, maar door de provincie (provinciale staten)

Slide 12 - Tekstslide

Nederlands politiek systeem

Slide 13 - Tekstslide

Trias politica
De Nederlandse macht in de regering is gescheiden: Trias politica -->Trias = 3
 1. Wetgevende macht --> 1e en 2e kamer + regering
 2. Uitvoerende macht --> regeringspartij
 3. Rechterlijke macht --> rechtbank met rechters

Slide 14 - Tekstslide

Politiek op verschillende niveau's
Nationaal : Regering in Den-Haag die heel Nederland bestuurd. Maken van nationale wetten die in het hele land gelden. Minister- President is de baas. (Nu Mark Rutte) (wetgevende en uitvoerende macht in 1e en 2e kamer) Rechterlijke macht bij de rechters.

Provinciaal: bestuur in de 12 provincies: Vb. Arnhem is hoofdstad van de provincie Gelderland en kent het provinciehuis: dagelijks bestuur van de provincie. Baas van de provincie is de commissaris van de koning. (Nu in Gelderland John Berends)

Regionaal: Gemeentes (355 in totaal) die hun bestuur uitoefenen in hun stad of dorp. Burgermeester is de baas van de gemeente. Hij werkt samen met zijn wethouders. (vb. Arnhem: Ahmed Marcouch)

Slide 15 - Tekstslide

Aan de slag!
Check de planner op It;s Learning voor de opdrachten
of maak een samenvatting van 5.2

Klaar? 
Maak een tijdlijn en maak een begrippenoverzicht 
timer
20:00

Slide 17 - Tekstslide