introductie maatschappijleer

maatschappijleer
RSG Enkhuizen
introductie MA
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2-5

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

maatschappijleer
RSG Enkhuizen
introductie MA

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

leerdoelen
Aan het einde van deze les...

- hebben we ons aan elkaar voorgesteld
- weet je wat het doel van de lessen MA is
- weet je welke toetsen je krijgt
- je kent de begrippen: waarden en normen, belangen, macht, sociale ongelijkheid, sociale cohesie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Saskia van Breukelen
Engels / maatschappijleer / filosofie / Young life stroom
ICT en social media coördinator
ma/di/wo/do aanwezigeven voorstellen...

insta: @levenskunstjuf
s.van.breukelen@rsg-enkhuizen.nl
Teams chat

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat ZIE je?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat DENK je?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat VRAAG je je AF?

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat komt er bij je op als je aan dit examenjaar denkt?

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies


Waar ben je trots op?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat denk je te gaan leren bij maatschappijleer?

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

toetsen
Thema Rechtsstaat
- schriftelijk tentamen H 3, 4, 6 (toetsweek november, telt 35% mee)
- praktische opdracht (tijdens de lessen, telt 15% mee)

Thema Parlementaire Democratie
-schriftelijk tentamen H 1, 2, 4, 5, 6 (toetsweek januari, telt 35%)
- praktische opdracht (tijdens de lessen, telt 15%)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat dit vak 
voor jou een succes wordt?
leerling
docent

Slide 11 - Woordweb

Als je alle antwoorden van leerlingen laat zien, kun je ze mbv de hotspots indelen op 'goed' of 'slecht' of er tussenin


Volg jij het nieuws?

Slide 12 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

de wekelijkse nieuwsquiz...

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


In welk opzicht kun je een samenleving vergelijken met een groepje mensen dat terecht komt op een onbewoond eiland?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Een samenleving kan WEL / NIET bestaan zonder regels, want....

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat hebben normen en waarden met elkaar te maken?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem twee geschreven en 
twee ongeschreven regels die op de RSG gelden. 
(los van elkaar invoeren)
geschreven
ongeschreven

Slide 18 - Woordweb

Als je alle antwoorden van leerlingen laat zien, kun je ze mbv de hotspots indelen op 'goed' of 'slecht' of er tussenin


Wat denk jij dat
sociale cohesie is?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is waar en wat is niet waar?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ga je na of informatie betrouwbaar is?

Slide 21 - Woordweb

Als je alle antwoorden van leerlingen laat zien, kun je ze mbv de hotspots indelen op 'goed' of 'slecht' of er tussenin

Hoe ga je na of informatie betrouwbaar is?
  • betrouwbare bron?
  • duidelijk onderscheid tussen feiten en meningen?
  • onderwerp van verschillende kanten bekeken?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

feiten <> meningen
objectief <> subjectief

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


"Sociale media hebben gezorgd voor een enorme groei van onbetrouwbare informatie." 
Noem een argument VOOR deze stelling.

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

doe deze opdracht in tweetallen:
Hoe kun je de volgende krantenkoppen minder subjectief maken?

"Amsterdammers zijn toeristentsunami in hun stad spuugzat"

"Moedige bewoners gaan brutale inbreker te lijf"
timer
3:00

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groepsgesprek


Zou een samenleving mogelijk zijn waar iedereen gelijk behandeld wordt?
(Wat zijn de afspraken voor een groepsgesprek?)

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

groepsgesprek

Iedereen heeft vooroordelen over andere mensen. 
Wanneer wordt dit een probleem?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Aan het einde van deze les...

- hebben we ons aan elkaar voorgesteld
- weet je wat het doel van de lessen MA is
- weet je welke toetsen je krijgt
- je kent de begrippen: waarden en normen, belangen, macht, sociale ongelijkheid, sociale cohesie
A
Ja, gelukt!
B
Nog niet helemaal...

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructiesIk vond deze les....
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Deze slide heeft geen instructiesHeb je nog vragen of opmerkingen?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

de allerlaatste opdracht: 
teken je naam, lever het blaadje in
"Armin Vos"

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies