H4.4 v,t diagrammen (les 2)

Welkom!
Ga zitten volgens het plattegrond

Pak je boeken en tablet erbij

Login bij LessonUp


timer
3:00
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
Ga zitten volgens het plattegrond

Pak je boeken en tablet erbij

Login bij LessonUp


timer
3:00

Slide 1 - Tekstslide

Planning
  • Uitleg 4.4
  • Zelfstandig werken
  • Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les:
  1. Kan je een v,t-diagram aflezen en gebruiken.
  2. Kan je herkennen op een v,t-diagram wanneer er wordt versneld, vertraagd of de snelheid constant is.
  3. Je kan aan de hand van een v,t-diagram de afstand bepalen

Slide 3 - Tekstslide

Constante snelheid

In de rechter (v,t)-diagram zie je een eenparige constante snelheid.

Slide 4 - Tekstslide

versnellen
In de rechter (v,t)-diagram zie je een eenparige versnelling.
Versnelling: als de snelheid toeneemt.
Eenparig versnellen: als de snelheid elke seconde
met dezelfde hoeveelheid      toeneemt. 


Slide 5 - Tekstslide

vertragen
In de rechter (v,t)-diagram zie je een eenparige vertraging.
Vertraging: als de snelheid afneemt.
Eenparige vertraging: als de snelheid elke seconde met dezelfde hoeveelheid afneemt.

Slide 6 - Tekstslide

Wat voor soort beweging zie je In gedeelte 1 van de grafiek?

Kijk eerst of het een V,t of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 7 - Quizvraag

Wat voor soort beweging zie je In gedeelte 2 van de grafiek?

Check eerst of het een V,t- of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 8 - Quizvraag

Wat voor soort beweging zie je In de grafiek?

Check eerst of het een V,t- of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 9 - Quizvraag

Wat voor soort beweging zie je In de grafiek?

Check eerst of het een V,t- of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 10 - Quizvraag

Een auto trekt op vanuit stilstand en blijft dan met dezelfde snelheid rijden, welk v,t-diagram hoort hierbij?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 11 - Quizvraag

Een appel valt uit een boom, welk v,t-diagram hoort hierbij?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 12 - Quizvraag

Afstand bepalen met een (v,t)-diagram
De afstand is precies gelijk aan de oppervlakte van de grafiek.
A=l x b  = 20 x 15 = 300 m
(A=oppervlakte)
(s=t x v) = 20 x 15 = 300 m

s = v.t
s: afstand in m
v: snelheid in m/s
t: tijdsduur in s

Slide 13 - Tekstslide

Afstand bepalen met een (v,t)-diagram
De afstand is precies gelijk aan de oppervlakte van de grafiek.
Eerst het vierkant:
A=l x b = 10 x 5 = 50 m
Dan de driehoek:
A=l x b/2 = 5x5/2 =12,5m
Totaal: 50 + 12,5 = 62.5m

Slide 14 - Tekstslide

Bepaal de oppervlakte per deel.

Bepaal de totale afstand.

Slide 15 - Tekstslide

Bepaal de oppervlakte per deel. 

Versnelling: ½ x b x h = ½ x 60 x 25 = 750m


Constante snelheid: b x h = (140-60) x 25 = 2000m


Vertraging: ½ x b x h = ½ x (160-140) x 25 = 250mTotale afstand: 750 + 2000 + 250 = 3000 mSlide 16 - Tekstslide

Huiswerk vrijdag
Lees blz 129 t/m 131
Daarna:
Opgave 39, 40, 42, 43 en 44 + 41 & 45

Extra uitleg? VIP!

Slide 17 - Tekstslide

De oppervlakte onder de grafiek in een v,t-diagram is gelijk aan:
A
t
B
s
C
v
D
a

Slide 18 - Quizvraag

Hoe bereken je de afstand uit een v,t-diagram?
A
de oppervlakte boven de grafiek
B
de steilheid van de lijn
C
de oppervlakte onder de grafiek
D
dat kan niet

Slide 19 - Quizvraag


Bereken de afgelegde afstand
A
30 m
B
8 m
C
120 m
D
240 m

Slide 20 - Quizvraag


Bereken de afgelegde afstand
A
35 m
B
1050 m
C
1800 m
D
1500 m

Slide 21 - Quizvraag

(v,t)-diagram
Behalve met formules, kunnen we beweging ook beschrijven met diagrammen. Een (v,t)-diagram is een diagram met op de horizontale as de tijd (t) en op de verticale as de snelheid (v).


Hiernaast is een aantal beweging beschreven met behulp van dit type diagram. In A zien we een grafiek die horizontaal loopt, op de x-as. De snelheid is continu 0 m/s en verandert hier niet in de tijd. Het voorwerp staat hier dus stil. 

In B zien we een voorwerp dat zich verplaatst met een snelheid die niet verandert. Elke seconde blijft de snelheid hetzelfde, namelijk 2 m/s. We spreken hier van een constante snelheid of een eenparige beweging.


bla

Slide 22 - Tekstslide