Geloof en rituelen

Palliatieve zorg 
Quiz behorende bij les 2 Set Academie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Palliatieve zorg 
Quiz behorende bij les 2 Set Academie

Slide 1 - Tekstslide

Wie gelooft en rechtvaardig leeft, komt in de hemel.
A
Hindoeïsme
B
Boeddhisme
C
Protestantisme
D
Katholicisme

Slide 2 - Quizvraag

Cremeren bevrijdt de ziel, die kan naar een volgend leven.

A
Hindoeïsme
B
Boeddhisme
C
Jodendom
D
Katholicisme

Slide 3 - Quizvraag

God (Allah) zal oordelen over je leven
A
Hindoeïsme
B
Boedisme
C
Katholicisme
D
Islam

Slide 4 - Quizvraag

Het sacrement der zieken is een voorbereiding op de dood.
A
Islam
B
Jodendom
C
Katholicisme
D
Protestantisme

Slide 5 - Quizvraag

Kaddisj zeggen voor een overledene voltooid het leven
A
Jodendom
B
Boeddhisme
C
Humanisme
D
Protestantisme

Slide 6 - Quizvraag

Aanvaarden dat alles voorbij gaat.
A
Katholicisme
B
Islam
C
Boeddhisme
D
Jodendom

Slide 7 - Quizvraag

Geloofsbelijdenis influisteren in het stervensuur
A
Katholicisme
B
Islam
C
Boeddhisme
D
Jodendom

Slide 8 - Quizvraag

Vooraf is er een schoonmaak aan het lichtfeest Divali.
A
Hindoeïsme
B
Islam
C
Jodendom
D
Boeddhisme

Slide 9 - Quizvraag

De Sabbat is de wekelijkse rust- en feestdag.
A
Hindoeïsme
B
Islam
C
Jodendom
D
Boeddhisme

Slide 10 - Quizvraag

Vesak is het feest van de geboorte, verlichting en de dood.
A
Hindoeïsme
B
Islam
C
Jodendom
D
Boeddhisme

Slide 11 - Quizvraag

Met Pinksteren vieren christenen de komst van de Heilige Geest.
A
Katholicisme
B
Protestantisme
C
Humanisme
D
Hindoeïsme

Slide 12 - Quizvraag

Het suikerfeest sluit de vastenmaand Ramadan af.
A
Jodendom
B
Islam
C
Boeddhisme
D
Hindoeïsme

Slide 13 - Quizvraag

Trouwen is een sacrement:
een heilig teken.
A
Prothestantisme
B
Katholicisme
C
Humanisme
D
Boeddhisme

Slide 14 - Quizvraag

In het 1ste levensjaar wordt het hoofd van het kind kaalgeschoren.
A
Hindhoeïsme
B
Jodendom
C
Boeddhisme
D
Humanisme

Slide 15 - Quizvraag

Met de doop wordt iemand in de kerk opgenomen.
A
Katholicisme
B
Protestantisme
C
Humanisme
D
Jodendom

Slide 16 - Quizvraag

8 dagen na de geboorte wordt een jongetje besneden.
A
Hindoeïsme
B
Islam
C
Jodendom
D
Humanisme

Slide 17 - Quizvraag

Mediteren om los te raken van gedachten en verlangens.
A
Hindoeïsme
B
Jodendom
C
Boeddhisme
D
Humanisme

Slide 18 - Quizvraag

5x per dag het gebed zeggen met het gezicht naar Mekka
A
Islam
B
Protestantisme
C
Katholicisme
D
Hindoeïsme

Slide 19 - Quizvraag

Elke kraal aan de rozenkrans staat voor een gebed.
A
Prothestantisme
B
Katholicisme
C
Humanisme
D
Jodendom

Slide 20 - Quizvraag

Met gebedssnoeren wordt Gods woord op de gelovigen gebonden.
A
Hindoeïsme
B
Boeddhisme
C
Jodendom
D
Prothestantisme

Slide 21 - Quizvraag