5H Economie par. 12.1 en 12.2

In dit hoofdstuk leggen we de nadruk op een volkomen markt. De markt van volledige mededinging. In hoofdstuk 14 komen de onvolkomen markten aan de orde.
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

In dit hoofdstuk leggen we de nadruk op een volkomen markt. De markt van volledige mededinging. In hoofdstuk 14 komen de onvolkomen markten aan de orde.

Slide 1 - Tekstslide

volledige mededinging
  • veel concurrentie (veel aanbieders en vragers)
  • homogeen product                                                                      }
  • homogene aanbieding                                                               } volkomen
  • transparante markt ( doorzichtig qua informatie )       }
  • vrije toetreding ( geen belemmeringen, wettelijk en economisch )

  • producent heeft geen marktmacht ( = hoeveelheidsaanpasser )
  • producent heeft geen invloed op de prijsvorming ( = perfecte markt )

Slide 2 - Tekstslide

Markten
Hoe meer concurrentie, hoe lager de prijs

volledige mededinging heeft hoogste concurrentie
- veel aanbieders
- geen onderscheid in product ( homogeen )

Slide 3 - Tekstslide

Hoe hoger de prijs, hoe ... (1) de vraag.
De prijs-vraagcurve is een ...(2) lijn
A
1 lager 2 dalende
B
1 lager 2 stijgende
C
1 hoger 2 dalende
D
1 hoger 2 stijgende

Slide 4 - Quizvraag

Hoe hoger de prijs, hoe ...(1) het aanbod.
In de aanbodfunctie Qa = ap + b
is het getal a een ...(2) getal
A
1 lager 2 negatief
B
1 lager 2 positief
C
1 hoger 2 negatief
D
1 hoger 2 positief

Slide 5 - Quizvraag

Markt
Vraaglijn en aanbodlijn leiden tot een marktevenwicht

Qa = Qv

1 > vergelijking oplossen
2 > snijpunt lijnen 

Slide 6 - Tekstslide

Qv = -10p + 80
Qa = 5p - 10
Evenwichtsprijs?
A
4,67
B
6
C
14
D
18

Slide 7 - Quizvraag

Qv = -10p + 80
Qa = 5p - 10
Marktomzet?
A
20
B
120
C
140
D
840

Slide 8 - Quizvraag

Marktomzet uit grafiek
 p x q 

Slide 9 - Tekstslide

Antwoorden Hw. opgave 1
1> veel aanbieders en homogene producten
2> p = 22                  3> q = 1.350.000
4> V1 van ( 0,40 ) naar ( 30,0 ), A1 van ( 0,10 ) naar ( 35,40 )
5> V2 van ( 0,35 ) naar ( 25,0 )
6> pnieuw = 20, q nieuw = 1.100.000
Omzet oud = 22 x 1.350.000 = 29,7 miljoen
Omzet nieuw = 20 x 1.100.000 = 22 miljoen, gedaald met 25,9%
7> lagere verwachting winst -> minder vraag naar aandelen Shell
8> minder vraag naar olie -> lagere winst verwachting 

Slide 10 - Tekstslide

Hw.
Huiswerkopgaven 2 en 3

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video