Les 2 - Waarom worden mensen crimineel?

Hoofdstuk 2
Waarom worden mensen crimineel? 
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2
Waarom worden mensen crimineel? 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • de risicofactoren die de kans op crimineel gedrag   vergroten 
 • de beschermende factoren die de kans op crimineel   gedrag verkleinen 
 • welke verschillende theorieën er zijn om crimineel gedrag   te verklaren en wat deze theorieën betekenen
 • wat recidivisten en delinquenten zijn 
Ik leer...

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is crimineel gedrag iemands eigen keuze?
Is crimineel gedrag iemands eigen keuze? 
Ja
Nee

Slide 3 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Risicofactoren die de kans op crimineel gedrag vergroten 
 • Psychische problemen of gedragsproblemen 
 • Een onveilige opvoeding
 • Problematisch drank- of drugsgebruik
 • Foute vrienden of groepsdruk 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Situatie: Pim heeft heel veel moeite om zich te beheersen en wordt snel agressief. Vorige week heeft hij een winkeloverval gepleegd. 

Slide 5 - Tekstslide

In de volgende slide komt er een vraag over deze situatie. Welke risicofactor komt in de situatie
met Pim het meest naar voren?
Welke risicofactor komt in de situatie met Pim het meest naar voren?
A
Psychische problemen of gedragsproblemen
B
Een onveilige opvoeding
C
Problematisch drank- of drugsgebruik
D
Foute vrienden of groepsdruk

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschermende factoren die de kans op crimineel gedrag verkleinen 
 • Het hebben van een baan of het volgen van goed onderwijs
 • Een relatie hebben of deel zijn van een hecht gezin 
 • Beschikken over goede sociale vaardigheden 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koppel de situatie aan de juiste beschermende factor 
Baan/goed onderwijs
Relatie/hecht gezin
Sociale vaardigheden
Pedro heeft goed contact met zijn ouders en vindt het belangrijk dat hij geen slechte dingen doet die de relatie met zijn ouders verslechtert. 
Maaike kan tijdens een ruzie goed rustig blijven en uitleggen wat haar mening is. Op die manier loopt zo'n ruzie dan niet verder uit de hand. 
Thom volgt de opleiding tot kok op het ROC en hij gaat elke dag met plezier naar school. Daardoor heeft Thom ook een duidelijk ritme doordeweeks. 

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Theorieën die crimineel gedrag mogelijk verklaren
 • Aangeleerd-gedragtheorie
 • Bindingstheorie
 • Anomietheorie
 • Rationele-keuze-theorie
 • Etikettentheorie
 • Neutraliseringstheorie

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Situatie: Maaike wordt vaak uitgescholden voor asociaal. Ze vindt dat ze zich daar maar naar moet gedragen.
Bij welke theorie hoort deze situatie?
Situatie: Maaike wordt vaak uitgescholden voor asociaal. Ze vindt dat ze zich daar maar naar moet gedragen.      
Bij welke theorie hoort deze situatie?
A
Etikettentheorie
B
Bindingstheorie
C
Neutraliseringstheorie
D
Anomietheorie

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Situatie: Timo heeft geen
goede relatie met zijn ouders, daarom is hij 's avonds
veel alleen buiten en is hij
crimineel gedrag gaan vertonen.
Situatie: Timo heeft geen goede relatie met zijn ouders. Daarom is hij 's avonds veel alleen buiten en is hij crimineel gedrag gaan vertonen. 
A
Anomietheorie
B
Aangeleerd-gedragtheorie
C
Rationele-keuze-theorie
D
Bindingstheorie

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Delinquent
Recidivist 
iemand die een strafbaar feit pleegt 
iemand die zich herhaaldelijk schuldig maakt aan het plegen van strafbare feiten 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbind de situatie aan de term delinquent en/of recidivist 
Delinquent
Recidivist
Toen Pedro 15 jaar oud was heeft hij een winkeloverval gepleegd, nu is hij 40 en zit hij in de drugshandel. 
Toen Maaike 19 jaar was, heeft ze één keer een oogschaduwpalet gestolen bij de drogisterij. 
Tim heeft op zijn 18de meerdere keren onder invloed achter het stuur gezeten, nu op z'n 60ste doet hij het nog wel eens.

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • de risicofactoren die de kans op crimineel gedrag   vergroten 
 • de beschermende factoren die de kans op crimineel   gedrag verkleinen 
 • welke verschillende theorieën er zijn om crimineel gedrag   te verklaren en wat deze theorieën betekenen
 • wat recidivisten en delinquenten zijn 
Ik leerde...

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 3
Het strafproces: Wie doet onderzoek?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke mensen of dingen zijn betrokken bij een onderzoek naar een misdrijf?


Wie of wat zijn onderdelen
van een onderzoek denk je?

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat de taken en bevoegdheden zijn van de politie
 • wat de belangrijkste taken van een boa zijn
 • wat de rol is die de officier van justitie speelt bij de opsporing van strafbare feiten
 • wat de taken van de officier van justitie zijn
 • uitleggen wat een proces-verbaal is
 • het verschil tussen seponeren, vervolgen, een transactie en een strafbeschikking
Ik leer...

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Criminaliteit
De taken van de politie
1. Handhaven van de openbare orde 
2. Hulpverlening
3. Preventie
4. Opsporen van strafbare feiten

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem een voorbeeld van een situatie
waarin de politie hulp kan verlenen
Noem een voorbeeld van een situatie waarin de politie hulp kan verlenen

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een rechercheur ondervraagt
een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
Een rechercheur ondervraagt een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
A
Handhaven van openbare orde
B
Hulpverlening
C
Preventie
D
Opsporen van strafbare feiten

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Criminaliteit
Bevoegdheden van de politie
1. Een verdachte staande houden
2. Vragen naar persoonlijke gegevens
3. Bekeuring geven
4. Fouilleren
5. De verdachte aanhouden
6. Verdachte vasthouden voor verhoor
7. Proces-verbaal opstellen

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De politie mag een verdachte
staande houden en diegene fouileren
De politie mag vragen om je persoonlijke gegevens
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke elementen horen bij de taken en welke bij de bevoegdheden van de politie?
TAKEN
BEVOEGD-HEDEN
Hulpverlening
Verdachte staande houden
Proces-verbaal opstellen
Handhaven openbare orde
Bekeuring geven

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Officier van justitie (OvJ)
Medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM).
Ook wel een opsporingsambtenaar en vertegenwoordiger van het OM.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taken van een officier van justitie
1. Leiding geven aan het opsporingsonderzoek
2. Vervolgen van strafbare feiten
3. In de rechtszaal is de OvJ een openbare aanklager

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij wie hoort welke taak?
Politie
Boa
OjV
Controleren of mensen hebben betaald voor parkeren
Hulp verlenen bij een ongeluk
Opsporen van strafbare feiten
Leidinggeven aan een opsporingsonderzoek

Slide 26 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
1. Zaak seponeren

Strafbare feiten niet meer volgen waardoor de verdachte niet voor de rechter wordt gebracht. 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
2. Transactie of schikkingsvoorstel aanbieden

Als de verdachte hiermee instemt of de boete betaalt volgt er geen vervolging van de straf meer. 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
3. Strafbeschikking

Officier van Justitie mag zelf een strafbeschikking opleggen in plaats van de rechter. 
Bij veelvoorkomende strafbare feiten
.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een rechercheur ondervraagt een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
4. Vervolgen

De strafzaak komt voor de rechter. Die bepaalt welke straf de verdachte krijgt. 
Officier van justitie is de openbare aanklager tijdens rechtszitting. 
.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jan heeft door rood gereden. Hij krijg een boete van €250,-. Bij welke mogelijkheden hoort dit?
Jan heeft door rood gereden. Hij krijg een boete van €250,-. Bij welke mogelijkheid hoort dit?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Er is te weinig bewijs om de verdacht voor de rechter te brengen? Wat doet de officier van Justitie dan met de zaak?
Er is te weinig bewijs om de verdachte voor de rechter te brengen. Wat doet de officier van Justitie dan met de zaak?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een verdachte heeft een diefstal gepleegd. Dit is een veelvoorkomend strafbaar feit. Wat kan de officier van justitie doen?
Een verdachte heeft een diefstal gepleegd. Dit is een veelvoorkomend strafbaar feit. Wat kan de officier van justitie doen?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De verdachte moet voor de rechter komen. Die bepaalt welke straf de verdachte krijgt. Wat heeft de officieer van justitie gedaan met de zaak?
De verdachte moet voor de rechter komen.  Wat heeft de officier van justitie gedaan met de zaak?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat de taken en bevoegdheden zijn van de politie
 • wat de taken van een boa zijn
 • de rol die de officier van justitie speelt bij de opsporing van strafbare feiten
 • wat de taken van de officier van justitie zijn
 • uit te leggen wat een proces-verbaal is
 • het verschil tussen seponeren, vervolgen, een transactie en een strafbeschikking
Ik leerde...

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies