Conditionals

Conditionals
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Conditionals

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Zero Conditional
Het gaat hierbij om gewoontes en feiten:

Slide 3 - Tekstslide

first conditional


Het gaat hierbij om mogelijke / waarschijnlijke dingen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Second Conditional

Slide 6 - Tekstslide

Third conditional
Het gaat hier om onwaarschijnlijke / niet gebeurde dingen.

Slide 7 - Tekstslide

What will you do if she _______ you?
A
won't call
B
doesn't call
C
wouldn't call
D
didn't call

Slide 8 - Quizvraag

If Dad drove me to school, I _______ late.
A
won't be
B
be
C
wasn't
D
wouldn't be

Slide 9 - Quizvraag

If I were you, I _______ an umbrella.
A
will take
B
would take
C
take
D
took

Slide 10 - Quizvraag

If you _______ well tonight, you won't be tired tomorrow.
A
sleep
B
will sleep
C
slept
D
would sleep

Slide 11 - Quizvraag

My boss will be angry if I ________________ (not finish) my work.

Slide 12 - Open vraag

If you like this book, I __________________________ (give) it to you.

Slide 13 - Open vraag

Will they go to the beach if the weather________________ (be) good?

Slide 14 - Open vraag

Gayle won't help if you _________________ (not ask) her.

Slide 15 - Open vraag

Hoe maak je een first conditional?

Slide 16 - Open vraag

En de second conditional?

Slide 17 - Open vraag

En de third conditional?

Slide 18 - Open vraag

Zijn er vragen?

Slide 19 - Open vraag

Klik op de link (3 slides)
De oefeningen moeten de volgende les af zijn.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link

Slide 23 - Link