Ken je getallen H5BE HARL

Leerdoelen:
Oefenen met de perfecte balans
Oefenen met liquiditeit
Oefenen met solvabiliteit

Flexles 1 periode 2
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Leerdoelen:
Oefenen met de perfecte balans
Oefenen met liquiditeit
Oefenen met solvabiliteit

Flexles 1 periode 2

Slide 1 - Tekstslide

Voorkennis

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Link

timer
0:45
Eigen vermogen
Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Vaste activa
Vlottende activa

Slide 5 - Sleepvraag

Welke drie soorten vaste activa zijn subposten op de balans?

Slide 6 - Open vraag

Onder welke balanspost hoort de post:
vooruitbetaalde bedragen

Slide 7 - Open vraag

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen Vermogen
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Goodwill
Vergunningen
Bedrijfsauto
Machines
Gebouw
Debiteuren
Voorraden
Effecten
Rekening courant krediet
Nettowinst

Slide 8 - Sleepvraag

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen Vermogen
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Deelneming
Vooruit betaalde bedragen
Agio Reserve
Obligatielening
Onderhandse lening
Crediteuren
Nog te betalen btw
Kas
Octrooien

Slide 9 - Sleepvraag

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen Vermogen
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Te vorderen btw
Bank
GAK
Herwaarderingsreserve
Pensioenvoorziening
Vooruit ontvangen bedragen
Ontvangen afnemerskrediet
Inventaris
Hypothecaire lening

Slide 10 - Sleepvraag

Ken je posten

Slide 11 - Tekstslide

De liquiditeit bereken je door:
A
kvv/vla
B
vla/lvv
C
vla / kvv
D
lvv/kvv

Slide 12 - Quizvraag

Welke stakeholders
hebben interesse
in de liquiditeit?

Slide 13 - Woordweb

Bereken de liquiditeit per 31-12 met behulp van onderstaande balans.

Slide 14 - Tekstslide

Vul hier de door jou berekende liquiditeit per 31-12 in.

Slide 15 - Open vraag

De solvabiliteit bereken je door:
A
VV/EV
B
EV/TV
C
TV/EV
D
EV/VV

Slide 16 - Quizvraag

Wie hebben interesse
in de solvabiliteit?

Slide 17 - Woordweb

Bereken nu de solvabiliteit per 31-12 door het totaal vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen uit de drukken in een verhoudingsgetal.

Slide 18 - Tekstslide

Vul hier de door jou berekende solvabiliteit per 31-12 in.

Slide 19 - Open vraag

Wat hebben we geleerd?
De verschillende balans (sub)posten op de juiste plek noteren.
De betekenis, de formule en een toepassing van liquiditeit.
De betekenis, de formule en een toepassing van solvabiliteit.

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen:
Oefenen met het gemiddeld eigen vermogen
Oefenen met het gemiddeld vreemd vermogen
Oefenen met het gemiddeld totaal vermogen
Oefenen met de REV
Oefenen met de IVV
Oefenen met de RTV

Flexles 2 periode 2

Slide 21 - Tekstslide

Dit zijn balansen van historische vereniging Zweeloo. Ga ervan uit de bedragen van balansposten gelijk over het jaar zijn toe- of afgenomen. Bereken het gemiddeld eigen vermogen over 2019.

Slide 22 - Tekstslide

Bereken het gemiddeld eigen vermogen over 2019.
Stap 1: Vla-en
EV
EV
EV
EV
KVV
KVV
KVV

Slide 23 - Tekstslide

Bereken het gemiddeld eigen vermogen over 2019.
Stap 2: Bereken het gemiddelde (kan op twee manieren: per post of door eerst het totaal EV 2018 en totaal EV 2019 te berekenen)
EV
EV
EV
EV
KVV
KVV
KVV

Slide 24 - Tekstslide

Noteer hier het door jou berekende gemiddeld eigen vermogen. Je hoeft geen euroteken te noteren.

Slide 25 - Open vraag

Bereken het GEV* van 2020.

 
*Ga ervan uit de bedragen van balansposten gelijk over het jaar zijn toe- of afgenomen.

Slide 26 - Tekstslide

Noteer hier het door jou berekende gemiddeld eigen vermogen. Je hoeft geen euroteken of komma te noteren.

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

timer
5:00

Slide 30 - Tekstslide

bereken de liquiditeit per 31-12

Slide 31 - Tekstslide