Kerntaak 3 - Les 6 - Werkproces 8

B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Deze opdracht heeft betrekking werkproces B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg.
Opdracht: Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg.

Toelichting
Voor deze opdracht moet je bewijslast verzamelen waardoor je laat zien dat je in staat bent tot het leveren
van een bijdrage aan kwaliteitszorg. 

Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat je vanuit je eigen deskundigheid een bijdrage hebt geleverd
aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Actieplan Werkproces 8
Uitvoering:
- Bereid je onderzoek voor; 
Maak een enquête (Forms) of een interview (zie opdracht BPV Periode 1)
- Deel de enquête uit of voor je interview uit.
- Verwerk de resultaten (excel sheet? Google Forms?)
- Wat valt je op? Noteer dit.
- Bedenk wat je kan verbeteren
- Maak een plan hoe je dat wilt verbeteren
- Voer je verbetering uit / bespreek dit met je begeleider 
 

Slide 5 - Tekstslide

Levert een bijdrage aan kwaliteitszorg houdt in dat.....
A
je constant doelgericht werkt aan kwaliteitsverbetering
B
je doelen op het gebied van kwaliteit formuleert
C
je weet wat je moet doen op welk moment
D
je altijd de consument als uitgangspunt neemt

Slide 6 - Quizvraag

Wat weet je nu over
kwaliteitszorg?

Slide 7 - Woordweb

Om kwaliteit te kunnen controleren kun je gebruik maken van een kwaliteitscyclus. Deze zogenaamde PDCA-cyclus moet uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverbetering. Waar staan de letters PDCA voor?
A
Performance, Do, Check, Active
B
Plan, Diving, Cycle, Activities
C
Plan, Do, Check, Act

Slide 8 - Quizvraag

Over welk werkproces heb jij nog een vraag? Stel die ...

Slide 9 - Open vraag

Veel succes! 

Slide 10 - Tekstslide

En nu
Einde van de les; alle 5 de werkprocessen hebben ingevuld!
WANNEER ga je
WAT doen
WAAR ga je dat doen
WIE is je begeleider?
als laatste: WANNEER heb je het af?

Slide 11 - Tekstslide